Szkolenia IT -programowanie, MS Office, analiza danych - Avendi
Szybki kontakt
Szkolenie jest jak podróż

Sposób prowadzenia szkolenia

Planując szkolenie, na początek próbujemy ustalić, w jakim miejscu jesteś teraz i gdzie chcesz lub powinieneś być po naszym kursie. W trakcie kursu staramy się wyposażyć Cię w te dokładnie informacje, których potrzebujesz do zrealizowania swoich celów.

Nasi instruktorzy to dużo więcej niż informatycy, analitycy i programiści gdyż:

 • lubią i potrafią uczyć
 • praktykują nie tylko umiejętności techniczne ale także te, które dotyczą edukacji
 • czytają książki dotyczące skutecznych sposobów przekazywania wiedzy i biorą udział w szkoleniach
 • zbierają opinie uczestników szkoleń i usprawniają na ich podstawie swoje umiejętności.

Aby prowadzić efektywne kursy kładziemy główny nacisk na pięć obszarów.

1. Plan

Plan szkolenia

Przed rozpoczęciem kursu szczegółowo, krok po kroku, planujemy zajęcia. Nie zastanawiamy się w trakcie zajęć, co powinniśmy powiedzieć lub przećwiczyć, gdyż mamy to zaplanowane na długo przed rozpoczęciem szkolenia. Dzięki temu w trakcie kursu:

 • nie ma straconych minut – dostarczamy 100% szkolenia w szkoleniu.
 • mamy dobrze rozłożony czas na pracę i odpoczynek abyś mógł regenerować siły i przyswajać informacje przez cały czas trwania kursu a nie tylko w jego początkowych godzinach.
 • jest dokładnie taka ilość materiału, jaka jest potrzebna – kursy są intensywne ale nie będziesz przeładowany zbędnymi informacjami.

Potrafimy właściwie ułożyć zakres szkolenia, gdyż:

 • nasi instruktorzy pracują w firmach i mają na co dzień dostęp do rzeczywistych problemów i potrzeb firm oraz ich pracowników
 • współpracujemy z firmami i otrzymujemy informacje, jakie kompetencje są poszukiwane.
 • mamy doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i używaniu w praktyce zagadnień, które przedstawiamy w trakcie kursu – widzimy ile czasu potrzeba na opanowanie danego zagadnienia, aby można było swobodnie je wykorzystywać.
 • w zaplanowaniu i przygotowaniu zajęć oraz materiałów szkoleniowych wspiera nas metodyk. Profesjonalna wiedza merytoryczna metodyka połączona z jego dużym doświadczeniem umożliwia nam uniknięcie błędów nauczania już w fazie planowania kursu.

Planujemy kursy tak, aby przekazać Ci kompetencje wartościowe na rynku pracy.

W fazie planowania kursu analizujemy:

 • jakie dokładnie informacje przekazać na poszczególnych poziomach, aby szkolenie było efektywne. Kursy są krótkie – skupiamy się na esencji danego zagadnienia. Wiemy, że jeśli zrozumiesz sedno zagadnienia, będziesz potrafił samodzielnie poszerzyć wiedzę.
 • jak ułożyć materiał, aby poszczególne zagadnienia były prezentowane dokładnie wtedy, gdy ich potrzebujesz do wykonania zadań. W jaki sposób przygotować skrypt szkoleniowy, abyś mógł korzystać z niego także po kursie.
 • jaka forma przekazywania informacji będzie najbardziej efektywna. Ile czasu poświęcić na prezentację teorii a ile na zadania.
 • w jaki sposób mają być skonstruowane ćwiczenia, abyś mógł nabyć i przećwiczyć potrzebne Ci kompetencje.
 • czego dokładnie chcemy Cię nauczyć podczas naszego szkolenia.

2. Cel

Cel szkolenia

Od początku kursu wiesz dokąd zmierzasz i na koniec możesz ocenić, czy zrealizowaliśmy obiecany plan.

Widzimy, że solidne zaplanowanie szkolenia i ustalenie, jakie są jego cele ma ogromne przełożenie na jakość i efektywność kursu. Dla każdego szkolenia, jeszcze przed rozpoczęciem zajęć, ustalamy, jakie nowe kompetencje w trakcie szkolenia powinieneś opanować.

Dzięki wyznaczonym celom szkoleniowym:

 • sprawnie i efektywnie zdobywasz nowe kompetencje – zwłaszcza na szkoleniach podstawowych, w trakcie których stykasz się z danym tematem po raz pierwszy
 • podnosisz posiadane już umiejętności
 • wiesz dokładnie czego oczekiwać i jesteś w stanie zwrócić uwagę na najważniejsze punkty szkolenia
 • wiesz jaki poziom kompetencji w danym obszarze osiągniesz i potrafisz ocenić czy w Twoim przypadku cel szkolenia został osiągnięty
 • łatwiej jest Ci utrzymać koncentrację i motywację, jeśli przez cały czas trwania szkolenia zmierzasz do osiągnięcia konkretnego celu
 • jesteś w stanie obserwować postępy w zbliżaniu się do osiągnięcia celu.

Cały czas podczas trwania kursu obserwujemy, czy szkolenie przekłada się pozytywnie na rozwój kompetencji Uczestników. Jeśli po dwóch dniach szkolenia Uczestnik nadal ma problem z użyciem w praktyce podstawowych pojęć w danym obszarze, otrzymujemy jasny sygnał, że sposób prowadzenia szkolenia, materiały i zadania należy zweryfikować i poprawić.

3. Materiały

Materiały szkoleniowe

Wiemy jak trudno jest przyswoić duże partie nowego materiału. Dlatego przykładamy dużo uwagi do rzetelnego przygotowania materiałów szkoleniowych, które zostaną wykorzystane podczas zajęć:

 • układamy informacje w logicznej kolejności – jesteś w stanie zrozumieć prezentowane zagadnienia i nie musisz uczyć się pojęć na pamięć.
 • wyróżniamy najważniejsze partie materiału i podajemy przykłady – dzięki temu łatwo możesz z nich skorzystać. Patrząc na przykład szybko przypomnisz sobie jak należy daną czynność wykonać.
 • łączymy tekst z grafiką – dzięki temu skrypt szkoleniowy nie jest nudny i prezentowane w nim informacje są łatwiejsze do opanowania i późniejszego przypomnienia sobie.
 • prosimy o recenzję materiałów – każdy z naszych skryptów recenzowany jest przez osoby reprezentujące Uczestników szkolenia. Dowiadujemy się w ten sposób, co jest jasne a co nie. Unikamy pominięcia w materiałach istotnych informacji i jednocześnie nie przeładowujemy ich niepotrzebnymi szczegółami.

Po każdej edycji szkolenia, usprawniamy materiały szkoleniowe i ćwiczenia na podstawie opinii zebranych od Uczestników i obserwacji zrobionych przez instruktora w trakcie kursu.

4. Organizacja

Organizacja szkolenia

Zajęcia są intensywne i zawierają dużą ilość materiału, ale staramy się prowadzić je tak, abyś nie był przytłoczony nadmiarem informacji. Skupiamy się na przekazywaniu wiedzy, która zawiera wyłącznie niezbędną ilość szczegółów i jest istotna z punktu widzenia omawianego tematu.

W trakcie kursu masz czas na:

 • naukę
 • utrwalenie nowych informacji
 • odpoczynek

Nowe zagadnienia wprowadzamy etapami. Aby pomóc Ci utrzymać koncentrację na omawianym materiale, instruktorzy korzystają nie tylko ze swojej wiedzy technicznej, ale także z różnych metod dydaktycznych ułatwiających przyswojenie materiału. Podczas zajęć wykorzystujemy:

 • zróżnicowane materiały – część teoretyczna oparta jest o prezentację, w której tekst wzbogacony jest grafiką ułatwiającą ułożenie zagadnień w logiczną całość. Część praktyczna zawiera zadania o różnym poziomie złożoności – nowe zagadnienia poprzeplatane są tymi, które już poznałeś – dzięki temu łatwiej utrwalisz wiedzę i nie będziesz musiał cały czas koncentrować się na nowościach.
 • sprawdzone techniki organizacji danych – wykorzystujemy struktury, które pomagają poukładać nowe informacje. Przykładowo prezentujemy materiał w formie mapy drogowej, przeglądu głównych zasad, ścieżki edukacyjnej.
 • historie – wokół zadań budujemy historie. Łatwiej zapamiętasz zapytanie SQL, którym masz „wyciągnąć” informacje o prezesie firmy Northwind niż zwykłe, z niczym nie związane polecenie.
 • konkretne problemy – każde zadanie odzwierciedla konkretny problem, który trzeba rozwiązać np. przygotować raport w Excelu, wyciągnąć dane z bazy zapytaniem SQL, napisać program w Pythonie, który pobierze dane ze strony WWW. Konkretne zadania pomogą Ci znaleźć swoje własne sposoby porządkowania informacji i ułatwią ich późniejsze wykorzystanie w środowisku pracy.
 • interakcję – rozmawiamy z Uczestnikami naszych kursów na każdym etapie ścieżki edukacyjnej (przed szkoleniem, w trakcie kursu i po jego zakończeniu). Dzięki temu wiemy, czego Uczestnicy potrzebują, co było zrobione dobrze a co należy jeszcze usprawnić bądź całkowicie poprawić.

5. Trening

Ćwiczenia

Największym atutem naszych kursów są dobrze dobrane ćwiczenia, które krok po kroku wprowadzą Cię w obszar programowania, analizy danych lub obsługi MS Office.

Uzyskanie biegłości w danej dziedzinie wymaga wielu ćwiczeń, powtarzania i utrwalania wiedzy. Dlatego chcemy abyś miał najwięcej jak to możliwe kontaktu z zagadnieniami, które zamierzasz opanować.

Materiały szkoleniowe w formie elektronicznej otrzymasz natychmiast po finalnym zapisaniu się na kurs. Będziesz miał okazję do pierwszego zapoznania się z nimi jeszcze przed rozpoczęciem szkolenia.

Z naszych obserwacji wynika, że Uczestnicy, którzy zapoznają się z materiałami przed kursem, osiągają dużo więcej korzyści ze szkolenia niż osoby, które po raz pierwszy stykają się z materiałem dopiero podczas szkolenia.

Nie pracujemy tradycyjną metodą, w której na początku musisz nauczyć się pojęć bez zrozumienia kontekstu, w jakim mają one zastosowanie. Na naszych zajęciach najpierw pokazujemy przykłady, a dopiero potem wprowadzamy nowe pojęcia. Dzięki temu razem z pojęciami poznajesz kontekst, w jakim należy ich używać.

Bardzo dużo uwagi poświęcamy na umożliwienie Ci samodzielnej pracy. Nie prowadzimy Cię cały czas za rękę. Dzięki temu masz możliwość zobaczenia, że sam potrafisz napisać program w Pythonie, zapytanie SQL, wyciągnąć dane z bazy, zrobić wyliczenia w Excelu. Takie podejście sprawia, że po kursie jesteś pewien swoich umiejętności.

Wiemy, że osiągnięcie biegłości w danej dziedzinie bez praktyki jest trudne lub wręcz niemożliwe. Dlatego na każdy poziom kursu przygotowaliśmy 120 konkretnych zadań, dzięki którym natychmiast przećwiczysz zdobyte w trakcie szkolenia informacje.

Rozwiązując zadania:

 • pracujesz na przykładach z prawdziwego środowiska pracy – dzięki temu masz dowód na to, że potrafisz zrobić coś, co rzeczywiście przydaje się w praktyce.
 • odnosisz sukcesy – materiał ułożony jest w taki sposób, abyś miał szanse go przyswoić i z sukcesem wykorzystać.
 • samodzielnie szukasz rozwiązań – masz możliwość rozwiązywania zadań w zupełnie inny sposób niż koncepcja, którą mamy. Instruktor zweryfikuje zaproponowane przez Ciebie rozwiązanie.
 • od razu wykorzystujesz zdobytą wiedzę – możliwość natychmiastowego wykorzystania w zadaniach pozyskanych informacji ułatwia skupienie się na materiale i przyswojenie wiedzy.
 • oceniasz swoje postępy – ostatniego dnia szkolenia powinieneś potrafić samodzielnie rozwiązać większość zadań przygotowanych na kurs.
 • stykasz się z danym zagadnieniem wielokrotnie – pozwala to na utrwalenie i zapamiętanie poznanych na kursie zagadnień.

W trakcie szkolenia trzymamy się konkretnych przykładów i zadań, które można bezpośrednio odnieść do sytuacji z życia wziętych. W ćwiczeniach wykorzystujemy interesujące, hipotetyczne problemy do rozwiązania, żeby zajęcia nie były dla Ciebie nudne i żebyś mógł jak najwięcej z nich skorzystać.

Staramy się zaangażować Cię w naukę i pomóc Ci w opanowaniu materiału poprzez wykorzystanie Twojej dotychczasowej wiedzy.

Czy osiągniesz swój cel?

Sukces szkolenia

W większości sytuacji wiedza, którą przekazujemy wymaga od Ciebie zmiany przyzwyczajeń. Przykładowo, jeśli chcesz zautomatyzować pracę w Excelu przy wykorzystaniu języka VBA (Visual Basic for Applications) lub „wyciągać” dane do raportów zapytaniami SQL, najpierw musisz oduczyć się manualnego wykonywania czynności.

Potrzebujesz czasu i wielu powtórzeń, aby oduczyć się dawnych przyzwyczajeń i zacząć wykorzystywać nowe umiejętności. Jest to szczególnie trudne na początku, gdy nie masz jeszcze biegłości w nowo poznanych zagadnieniach i wykonanie zadania „starym” sposobem wydaje się być łatwiejsze.

Oduczenie się wykonywania zadań według schematów, do których jesteś przyzwyczajony i wdrożenie nowych kompetencji wymagać będzie od Ciebie sporego wysiłku i silnej woli. Opłaca się jednak podjąć wyzwanie, gdyż wiedza, którą otrzymujesz w trakcie szkoleń technicznych z programowania, obsługi komputera, obsługi MS Office pomoże Ci zaoszczędzić wiele dni pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.