Excel funkcja INDEKS
MS Office

Excel funkcja INDEKS

Funkcja INDEKS pozwala uzyskać wartość z dowolnego wiersza i kolumny wewnątrz zakresu danych (tablicy).

Funkcja ta ma dwa rodzaje składni:

 • tablicową
 • odwołaniową

Jeśli pierwszy argument funkcji jest tablicą, należy używać tablicowej składni funkcji INDEKS(). Funkcja ta jest przydatna w połączeniu z innymi funkcjami np. z funkcją PODAJ.POZYCJĘ(). Informacje o funkcji PODAJ.POZYCJĘ() znajdziesz w artykule Excel funkcja PODAJ.POZYCJĘ()

W angielskiej wersji Excela funkcja znajduje się pod nazwą INDEX.

Odwołaniowa składnia funkcji

Pierwszym argumentem może być pojedyncze odwołanie lub ujęta w nawiasy lista odwołań. Z listy kilku odwołań za pomocą czwartego argumentu [nr_obszaru] wskazujemy jedno odwołanie.

Zwraca odwołanie do komórki leżącej na przecięciu danego wiersza i kolumny wewnątrz zakresu, który podaliśmy jako pierwszy argument funkcji. Jeśli podamy kilka zakresów, za pomocą czwartego argumentu funkcji możemy wybrać jeden z nich.

Excel funkcja INDEKS argumenty odwołanie

Argumenty funkcji:

odwołanie – odwołanie do jednego lub kilku zakresów komórek.

nr_wiersza – numer wiersza, z którego ma zostać zwrócona wartość.

nr_kolumny – numer kolumny, z której ma zostać zwrócona wartość.

nr_obszaru – wybiera numer zakresu z listy nieprzylegających do siebie zakresów podanych w argumencie „odwołanie”. Jest to zakres, z którego ma zostać zwrócona wartość. Zakresy numerowane są po kolei. Pierwszy wprowadzony lub zaznaczony zakres to 1, drugi 2 itd. Jeśli jest tylko jeden zakres argument ten należy pominąć.

Argumenty „nr_wiersza”, „nr_kolumny” i „nr_obszaru” muszą wskazywać na komórki wewnątrz zakresu, który określimy w argumencie „odwołanie”. Jeśli będą wskazywały na inny zakres, funkcja zwróci błąd #ADR!.

Przykład 1 Chcemy znaleźć wartość sprzedaży z 2016 roku dla regionu Północ.

W funkcji INDEKS() uzupełniamy następujące argumenty:

 • odwołanie – zaznaczamy zakres komórek, który ma zostać przeszukany tj. od B288 do E292
 • nr_wiersza – podajemy nr 3, gdyż w wierszu trzecim znajduje się rok 2016
 • nr_kolumny – podajemy nr 3, gdyż w kolumnie trzeciej znajduje się region Północ

Argument „nr_obszaru” pomijamy, gdyż w argumencie „odwołanie” zaznaczony został tylko jeden obszar.

W argumentach funkcji INDEKS() nr_wiersza i nr_kolumny odnosimy się do obszaru, który przeszukujemy, a nie do całego arkusza Excel. Przeszukiwany obszar, w naszym przykładzie, składa się z pięciu wierszy i czterech kolumn numerowanych od 1. Dlatego w argumencie nr_wiersza podajemy wartość 3 a nie 290 (numer wiersza arkusza).

Excel funkcja INDEKS jeden zakres

Przykład 2 Jeśli argument „odwołanie” jest zakresem jednowierszowym lub jednokolumnowym, to argumenty nr_wiersza lub nr_kolumny są opcjonalne. Możemy je pominąć lub nadać im wartość 0.

W poniższych przykładach:

 • przeszukujemy jedną kolumnę, żeby znaleźć imię, które znajduje się w tej kolumnie w trzecim wierszu
 • przeszukujemy jeden wiersz, żeby znaleźć wartość sprzedaży, która znajduje się w drugiej kolumnie

Excel funkcja INDEKS odwołania

Przykład 3 Argument „odwołanie” może być listą nieprzylegających do siebie zakresów. W takiej sytuacji powinniśmy tę listę zamknąć w nawiasach.

W poniższym przykładzie chcemy znaleźć wartość sprzedaży w lutym dla regionu Wschód. Uzupełniam argumenty funkcji w następujący sposób:

 • odwołanie – jako zakresy wybrałem wartości sprzedaży dla regionu Północ (komórki od C319 do C324) oraz wartości sprzedaży dla regionu Wschód (komórki od E319 do E324).
 • nr_wiersza – wpisuję 2, gdyż interesuje mnie wartość z wiersza drugiego (miesiąc luty).
 • nr_kolumny – w argumencie „odwołanie” wskazałem dwa obszary jednokolumnowe. Będę pobierał wartość tylko z drugiego obszaru. Numer obszaru, z którego należy pobrać wartość wskażę w kolejnym argumencie. W związku z tym, że obszar jest jednokolumnowy w argumencie „nr_kolumny” mogę podać wartość 0 lub pominąć ten argument.
 • nr_obszaru – w argumencie „odwołanie” podałem dwa obszary. Potrzebuję wartość z drugiego obszaru (komórki od E319 do E324). Dlatego w argumencie nr_obszaru wpisuję 2.

Excel funkcja INDEKS kilka zakresów

Przykład 4

Jeśli w argumencie nr_wiersza podamy wartość 0, funkcja odwołuje się do wszystkich wierszy w zakresie danych. Jeśli w argumencie nr_kolumny podamy wartość 0, funkcja odwołuje się do wszystkich kolumn w zakresie danych. W takie sytuacji funkcję INDEKS() należy zagnieździć w funkcji SUMA(). Jeśli tego nie zrobimy funkcja zwraca błąd #ARG!.

W poniższym przykładzie

 • wyliczamy sumę sprzedaży dla regionu Zachód – chcemy wziąć do wyliczeń wszystkie wiersze, więc w argumencie „nr_wiersza” wpisałem 0.
 • wyliczamy sumę sprzedaży dla roku 2016 – chcemy wziąć do wyliczeń wszystkie kolumny, więc w argumencie „nr_kolumny” wpisałem 0.

Excel funkcja INDEKS zagnieżdżona w funkcji SUMA

Tablicowa składnia funkcji

Informacje na temat tablic znajdziesz w artykule Excel – tablice i stałe tablicowe

Zwraca wartość elementu tabeli lub tablicy, który wybieramy przez indeksy w argumentach „nr_kolumny” i „nr_wiersza”.

Excel funkcja INDEKS argumenty tablica

Argumenty funkcji:

tablica – pojedynczy zakres komórek lub stała tablicowa.

nr_wiersza – numer wiersza, z którego ma zostać zwrócona wartość.

[nr_kolumny] – numer kolumny, z której ma zostać zwrócona wartość.

Przykład 1 W poniższym przykładzie mam stałą tablicową dwuwymiarową.

Excel funkcja INDEKS wersja tablicowa przykład 1

Za pomocą funkcji INDEKS() w wersji odwołaniowej odczytuję ze stałej tablicowej wartość znajdującą się w drugim wierszu i w drugiej kolumnie. W wyniku otrzymuję wartość 4.

Excel INDEKS tablicowa wersja przykład 1a

Przykład 2 W poniższym przykładzie mam następującą stałą tablicową {2\3;4\5;6\7}. Za pomocą funkcji INDEKS() pobieram wszystkie dane z kolumny numer 2. Podaję następujące argumenty:

 • tablica – podaję stałą tablicową {2\3;4\5;6\7}
 • nr_wiersza -podaję zero, aby pobrać dane ze wszystkich wierszy
 • nr_kolumny -podaję nr 2, aby pobrać dane z kolumny 2

Zatwierdzam funkcję kombinacją klawiszy Ctrl+Shift+Enter.

Excel funkcja INDEKS wersja tablicowa przykład 3

Aby pobrać wszystkie dane z kolumny i wstawić je do arkusza, należy zaznaczyć cały zakres komórek, do którego mają zostać wstawione dane.

Tomasz Majewski

Programista C#, VBA
Udostępnij wpis: udostępnij Facebook udostępnij Linkedin udostępnij e-mail

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Podobne artykuły z kategorii: MS Office

  Może Cię zainteresować