Excel funkcja WYSZUKAJ
MS Office

Excel funkcja WYSZUKAJ

Z artykułu dowiesz się do czego służy funkcja WYSZUKAJ w programie MS Excel.

Funkcja WYSZUKAJ() umożliwia zwrócenie wartości z:

 • zakresu znajdującego się w jednym wierszu
 • zakresu znajdującego się w jednej kolumnie
 • tablicy

W angielskiej wersji Excela funkcja znajduje się pod nazwą LOOKUP.

Funkcja ta ma dwa rodzaje składni:

 • wektorową
 • tablicową

Wektorowa składnia funkcji

Excel funkcja WYSZUKAJ argumenty - składnia wektorowa

Argumenty funkcji:

szukana_wartość – wartość, której funkcja poszukuje w zakresie przeszukiwany_wektor. Szukana wartość może być liczbą, tekstem, wartością logiczną, nazwą lub odwołaniem do wartości.

przeszukiwany_wektor – przeszukiwany zakres (wektor). Jest to jeden wiersz lub jedna kolumna.

Wartości przeszukiwane muszą być posortowane rosnąco. Teksty pisane wielkimi lub małymi literami są równoważne.

[wektor_wynikowy] – zakres (wektor), z którego wartość zostanie zwrócona, jeśli poszukiwana wartość zostanie znaleziona w przeszukiwanym wektorze. Zakres zaznaczony jako wektor wynikowy powinien mieć taki sam rozmiar, jaki został zaznaczony w argumencie przeszukiwany_wektor.

W przeciwieństwie do funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO() i WYSZUKAJ.POZIOMO(), funkcja WYSZUKAJ() pozwala na pobieranie danych z zakresu na lewo i powyżej przeszukiwanego zakresu.

Przykład 1 Chcemy znaleźć liczbę pracowników dla 3 wybranych działów.

W funkcji WYSZUKAJ() uzupełniamy następujące argumenty:

 • szukana_wartość – zaznaczamy pierwszą komórkę z zakresu zawierającego wartości, które chcemy znaleźć tj. B12
 • przeszukiwany_wektor – zaznaczamy zakres danych od C3 do C8, w którym będziemy szukać wartości z komórki B12
 • [wektor_wynikowy] – zaznaczamy zakres danych od B3 do B8, które mają zostać zwrócone, jeśli szukana wartość zostanie znaleziona

Excel funkcja WYSZUKAJ przykład 1

Przykład 2 Chcemy znaleźć wartość sprzedaży 3 wybranych sklepów.

W funkcji WYSZUKAJ() uzupełniamy następujące argumenty:

 • szukana_wartość – zaznaczamy pierwszą komórkę z zakresu zawierającego wartości, które chcemy znaleźć tj. B33
 • przeszukiwany_wektor – zaznaczamy zakres danych od C28 do G28, w którym będziemy szukać wartości z komórki B33. Dane w tym zakresie muszą być posortowane rosnąco.
 • [wektor_wynikowy] – zaznaczamy zakres danych od C29 do G29, które mają zostać zwrócone, jeśli szukana wartość zostanie znaleziona

W tym przykładzie można by było również użyć funkcji WYSZUKAJ.POZIOMO().

Excel funkcja WYSZUKAJ przykład 2

Tablicowa składnia funkcji

Excel funkcja WYSZUKAJ argumenty - składnia tablicowa

Argumenty funkcji:

szukana_wartość – wartość, której funkcja poszukuje w zakresie przeszukiwany_wektor. Może być ona liczbą, tekstem, wartością logiczną, nazwą lub odwołaniem do wartości.

Wartości przeszukiwane w pierwszej kolumnie lub pierwszym wierszu tablicy muszą być posortowane rosnąco. Teksty pisane wielkimi i małymi literami są równoważne.

tablica – przeszukiwana jest pierwsza kolumna lub pierwszy wiersz tablicy. Pobierana jest wartość z ostatniej kolumny lub ostatniego wiersza tablicy.

Funkcja WYSZUKAJ() wyszukuje zgodnie z wymiarami tablicy:

 • jeśli szerokość tablicy jest większa niż wysokość (jest więcej kolumn niż wierszy), funkcja WYSZUKAJ() zwraca wartość z pierwszej kolumny
 • jeśli tablica jest kwadratowa (tyle samo kolumn co wierszy) lub wysokość tablicy jest większa niż szerokość (jest więcej wierszy niż kolumn), funkcja WYSZUKAJ() zwraca wartość z ostatniej kolumny

Więcej informacji na temat tablic znajdziesz w artykule Excel tablice i stałe tablicowe.

Jeśli funkcja WYSZUKAJ() nie może znaleźć wartości podanej przez argument szukana_wartość, wybiera wartość największą, która jest mniejsza lub równa wartości poszukiwanej.

Jeśli argument szukana_wartość jest mniejszy od najmniejszej wartości w zakresie przeszukiwanym, funkcja zwraca błąd #N/D!.

Przykład 1 Chcemy znaleźć liczbę studentów dla wydziałów Informatyka i Biologia .

W funkcji WYSZUKAJ() uzupełniamy następujące argumenty:

 • szukana_wartość – zaznaczamy pierwszą komórkę z zakresu zawierającego wartości, które chcemy znaleźć tj. B52
 • tablica – zaznaczamy zakres danych od B43 do F47, w którym będziemy szukać wartości z komórki B52. Dane w tym zakresie muszą być posortowane rosnąco.

W tym przykładzie można by było również użyć funkcji WYSZUKAJ.POZIOMO().

Excel funkcja WYSZUKAJ tablicowa przykład 1

Funkcja WYSZUKAJ() w formie tablicowej rzadko się przydaje. Bardziej przydatne są funkcje WYSZUKAJ.PIONOWO() i WYSZUKAJ.POZIOMO(), gdyż umożliwiają one wskazanie kolumny lub wiersza, z którego mają zostać zwrócone dane. Funkcja WYSZUKAJ() w formie tablicowej nie daje takiej możliwości.

Microsoft udostępnił funkcję WYSZUKAJ() w formie tablicowej, aby zapewnić zgodność z innymi programami arkuszy kalkulacyjnych.

Tomasz Majewski

Programista C#, Python, VBA
Udostępnij wpis: udostępnij Facebook udostępnij Linkedin udostępnij e-mail

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Podobne artykuły z kategorii: MS Office

  Może Cię zainteresować