Excel odwołania do komórek
MS Office

Excel odwołania do komórek

W artykule znajdziesz informacje na temat adresowania komórek w programie Excel i odwoływania się do komórek.

Odwoływanie się do komórek w formułach

Każda komórka w Excelu ma swój adres, który składa się z litery kolumny i numeru wiersza np. komórka znajdująca się na skrzyżowaniu kolumny C i wiersza 3 ma adres C3.

Excel adres komórki

Odwoływanie się do komórek (adresowanie komórek) w Excelu identyfikuje komórkę lub zakres komórek w arkuszu i „informuje” program, gdzie szukać wartości lub danych, które mają zostać użyte w formule.

Odwołania są ściśle związane z formułami. Dane do formuły mogą być:

 • wpisane ręcznie
 • wyliczone przez inną formułę
 • pobrane z komórek Excela

W poniższym przykładzie dane do funkcji DATA.RÓŻNICA() pochodzą z komórek o adresach B2 i C2.

Excel dane w funkcji z komórki

W poniższym przykładzie dane do funkcji DATA.RÓŻNICA() pochodzą z różnych źródeł. Jedna data pobierana jest z komórki o adresie B2 a druga data wpisana została jako argument funkcji ręcznie.

Excel dane w funkcji wpisane ręcznie

W poniższym przykładzie dane do funkcji DATA.RÓŻNICA() pochodzą z różnych źródeł. Jedna data pobierana jest z komórki o adresie B2 a druga data wyliczana jest za pomocą funkcji DZIŚ(). Funkcja DZIŚ() w wyniku działania zwróci datę bieżącą i data ta zostanie użyta jako argument przez funkcję DATA.RÓŻNICA().

Excel dane w funkcji z innej funkcji

Jeżeli dane do formuły pobierane są z komórki Excela lub z obszaru komórek, formuła dokonuje dynamicznych przeliczeń. Jeśli np. formuła odwołuje się do komórki C3 i w komórce tej zostanie zmieniona wartość, zmieni się również wynik zwracany przez formułę.

Korzystając z odwołań można:

 • używać w jednej formule danych znajdujących się w różnych częściach arkusza
 • używać wartości z jednej komórki w wielu formułach
 • używać wartości z komórek znajdujących się w innych arkuszach tego samego skoroszytu lub w innych skoroszytach.

Rodzaje odwoływania się do komórek:

 • względne
 • bezwzględne
 • mieszane

Domyślnie Excel stosuje odwołania względne w formułach.

Odwołania względne

Ten typ odwołań wykorzystuje relatywne położenie komórek względem siebie a nie ich adresy. Powoduje zmianę adresu – „dostosowanie się” zakresu, z którego pobierane są dane do położenia komórki, w której umieszczona została kopia formuły.

W poniższym przykładzie formuła została wprowadzona w komórce C2 i przeciągnięta do komórki C5. Wraz ze zmianą położenia komórki zawierającej formułę zmieniają się też adresy komórek, z których są pobierane dane do wyliczeń.

Excel adresowanie względne

Odwołania bezwzględne

Ten typ odwołania zapobiega zmianie adresu w formule po jej przekopiowaniu do innej komórki. Adres bezwzględny zawiera znak dolara ($) przed literą kolumny i przed numerem wiersza np.$C$3. W formule przekopiowanej do innej komórki pozostaje ten sam zablokowany (zamrożony) adres. Odwołania do kolumn i wierszy dotyczą rzeczywistego adresu komórki i nie zmieniają się podczas kopiowania.

W poniższym przykładzie wartość wynagrodzenia każdego z pracowników przeliczona jest ze złotówek na dolary. Formuła została wprowadzona w komórce C2 i przeciągnięta do komórki C5. Wraz ze zmianą położenia komórki zawierającej formułę:

 • w pierwszej części formuły (do znaku dzielenia) zmieniły się adresy komórek, z których są pobierane dane do wyliczeń
 • w drugiej części formuły (po znaku dzielenia) nie zmienił się adres komórki, z której pobierane są dane, gdyż adres ten (E2) został zablokowany i przyjął postać $E$2

Excel adresowanie bezwzględne

Odwołania mieszane

Ten typ odwołania polega na zablokowaniu wiersza lub kolumny np. $C3, C$3. Odwołanie wiersza jest względne, a odwołanie kolumny bezwzględne lub na odwrót. Po przekopiowaniu formuły zmienia się tylko niezablokowany wymiar.

W poniższym przykładzie wyliczamy sumę do zapłaty za zakupione produkty według dwóch cen. Formuła została wprowadzona w komórce B3 i przeciągnięta do komórki C6. Wraz ze zmianą położenia komórki zawierającej formułę:

 • w pierwszej części formuły (do znaku mnożenia) zmienił się numer wiersza. Litera kolumny pozostała niezmieniona, gdyż została ona zablokowana
 • w drugiej części formuły (po znaku mnożenia) zmieniła się litera kolumny. Numer wiersza pozostał niezmieniony, gdyż został on zablokowany

Excel adresowanie mieszane

Zmiana rodzaju odwołania

Odwołania bezwzględne lub mieszane możesz wprowadzić z klawiatury. Aby to zrobić, możesz wpisać z klawiatury znaki dolara w odpowiednich miejscach adresu komórki. Możesz również użyć skrótu klawiaturowego F4.

Skrót klawiaturowy F4 działa następująco:

 • komórka C3 – naciśnięcie klawisza F4 wprowadzi adresowanie bezwzględne i otrzymasz adres $C$3
 • komórka $C$3 – po naciśnięciu klawisza F4 otrzymasz adres C$3
 • komórka C$3 – po naciśnięciu klawisza F4 otrzymasz adres $C3
 • komórka $C3 – po naciśnięciu klawisza F4 otrzymasz adres C3

Odwołania do komórki nazwanej lub obszaru nazwanego

Każdą komórkę lub zakres danych w Excelu możesz nazwać. Excel domyślnie używa odwołania bezwzględnego do nazwy.

W poniższym przykładzie dla komórki o adresie A3 użyta została nazwa „sztuki”, a dla komórki o adresie B2 nazwa „cena”. W formule wykorzystane zostały odwołania do nazw „sztuki” i „cena”. W związku z tym Excel użył odwołania bezwzględnego i wynik formuły jest nieprawidłowy. Niezależnie od tego, w które miejsce skopiujemy lub przeciągniemy formułę, ze względu na odwołanie bezwzględne, dane do wyliczeń pobierane są zawsze z komórki A3 (sztuki) i z komórki B2 (cena).

Excel odwoływanie się do nazwanych komórek

Aby w podanym przykładzie wykonać poprawne przeliczenia, możesz użyć nazw dla zakresów komórek.

Poniżej dla zakresu komórek A3:A6 użyta została nazwa „sztuki_zakres”, a dla zakresu komórek B2:C2 nazwa „cena_zakres”. Wynik działania formuły jest prawidłowy.

Excel odwoływanie się do nazwanych obszarów

Odwołania do komórek z innego arkusza

Odwołania można wprowadzać do komórek w tym samym arkuszu lub do komórek w innych arkuszach. Jeśli wprowadzisz odwołanie do komórki lub zakresu komórek w innym arkuszu tego samego skoroszytu, adres komórki lub zakresu zostanie poprzedzony nazwą arkusza zakończoną wykrzyknikiem np. kursy_walut!B5.

Excel odwoływanie się do komórek w innym arkuszu przykład 1

Jeśli w nazwie arkusza jest spacja, zostanie ona ujęta w apostrof.

Excel odwoływanie się do komórek w innym arkuszu przykład 2

Odwołania do komórek z innego skoroszytu

Odwołania można też wprowadzać do komórek w innym skoroszycie. Skoroszyt może być zapisany na komputerze, na którym pracujesz lub na zupełnie innym komputerze dostępnym w sieci wewnętrznej.

W poniższym przykładzie znajduje się odwołanie do innego skoroszytu znajdującego się na tym sam samym komputerze

Excel odwoływanie się do komórek w innym skoroszycie przykład 1

Jeśli w nazwie skoroszytu jest spacja, zostanie ona ujęta w apostrof.

Excel odwoływanie się do komórek w innym skoroszycie przykład 2

W przypadku odwoływania się do komórek w innym skoroszycie, Excel zawsze stosuje odwołanie bezwzględne

Skoroszyt, do którego się odwołujesz może być zamknięty. Wówczas należy podać w odwołaniu pełną ścieżkę dostępu do niego.

Excel odwołanie do innego skoroszytu pełna ścieżka

Tomasz Majewski

Programista C#, VBA
Udostępnij wpis: udostępnij Facebook udostępnij Linkedin udostępnij e-mail

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Podobne artykuły z kategorii: MS Office

  Może Cię zainteresować