Excel tablice
MS Office

Excel tablice

W artykule znajdziesz informacje, w jaki sposób można wykorzystywać w Excelu tablice.

Tablica to zbiór elementów. Program Excel udostępnia dwa rodzaje tablic:

 • jednowymiarowe
  • tablica pozioma – obszar składający się z komórek jednego wiersza
  • tablica pionowa – obszar składający się z komórek jednej kolumny
 • dwuwymiarowe – mogą być przechowywane w określonym obszarze komórek

Wymiary odnoszą się do wierszy i kolumn. W Excelu nie ma możliwości stosowania tablic trójwymiarowych. Możliwość taka jest natomiast w języku VBA.

Tablice możemy przechowywać w komórkach Excela lub w jego pamięci.

Działania na tablicach możemy wykonywać np. za pomocą funkcji tablicowych. W Excelu mamy do dyspozycji dwa rodzaje formuł tablicowych:

 • formuły jednokomórkowe – operują one na tablicach przechowywanych w zakresach komórek lub w pamięci Excela. Ich wynik jest zwracany w jednej komórce.
 • formuły wielokomórkowe – operują one na tablicach przechowywanych w zakresach komórek lub w pamięci Excela i zwracają wynik w postaci tablicy. W jednej komórce może się znajdować tylko jedna wartość. Dlatego formuła wielokomórkowa jest umieszczana w określonym obszarze komórek.

Formuła tablicowa w wielu komórkach

W poniższym przykładzie obliczamy wartość sprzedaży z podatkiem przy użyciu zwykłej formuły w komórce D52 i kopiujemy formułę w dół. Po wykonaniu tej operacji, w kolumnie D będzie sześć formuł.

Excel tablice przykład 1

Zamiast sześciu zwykłych formuł możemy użyć pojedynczej formuły tablicowej, aby obliczyć wszystkie wartości w komórkach od D52 do D57. Formuła ta zajmie sześć komórek i zwróci tablicę z sześcioma wartościami.

Formułę tablicową tworzymy w następujący sposób:

 • zaznaczamy obszar, do którego ma zostać wstawiony wynik tj. od komórki D52 do D57. Będzie to nasza tablica wynikowa składająca się z sześciu komórek.
 • wyliczamy kwotę sprzedaży z podatkiem w następujący sposób: zaznaczamy zakres komórek od B52 do B57, wpisujemy znak +, zaznaczamy zakres komórek od C52 do C57

  Excel tablice przykład 2a

 • klikamy na klawiaturze kombinację klawiszy Ctrl+Shift+Enter

  Excel tablice przykład 2b

  W ten sposób wprowadzamy formułę do wszystkich zaznaczonych komórek (zakres D52:D57). Na pasku formuły jest ona widoczna w następujący sposób: {=B52:B57+C52:C57} Nawiasy klamrowe są oznaczeniem formuły tablicowej. Formuła ta działa na dwóch tablicach (zakresy komórek B52:B57, C52:C57) i zwraca tablicę szcześcioelementową (zakres D52:D57).

Jeśli użyjemy formuły tablicowej zamiast pojedynczych formuł, nie możemy:

 • zmienić pojedynczej formuły w komórkach zawierających wyliczenie za pomocą formuły tablicowej
 • dodać do zakresu nowych danych np. nowego wiersza
 • usunąć danych z zakresu

Formuła tablicowa w jednej komórce

W przykładzie chcemy policzyć sumę wartości sprzedaży z uwzględnieniem podatku dla wszystkich miesięcy. Chcemy zrobić obliczenia w jednej komórce, a nie dla każdego wiersza oddzielnie. Tworzymy formułę w następujący sposób:

 • w komórce C59 wpisujemy =SUMA
 • zaznaczamy zakres komórek B52:C57, wpisujemy znak + i zaznaczamy zakres komórek C52:C57
 • klikamy na klawiaturze kombinację klawiszy Ctrl+Shift+Enter

Otrzymamy następujący wynik:

Excel tablice przykład 3

Napisana przeze mnie formuła działa na dwóch tablicach przechowywanych w komórkach. Pierwsza tablica znajduje się w obszarze B52:B57, a druga w obszarze C52:C57. Formuła dodaje odpowiadające sobie wartości z obydwu tablic i tworzy w pamięci nową tablicę zawierającą następujące wartości: {288790;317572;346354;375136;403918;388721}. Wartości te to suma sprzedaży i podatku dla każdego miesiąca.

Powyższa, stworzona w pamięci tablica, jest na koniec zsumowana przy użyciu funkcji SUMA(). Funkcja SUMA() zwraca łączną wartość tablicy.

Stała tablicowa

Nie musimy przechowywać tablicy w komórkach Excela. Tablica, którą przechowujemy w pamięci to stała tablicowa.

Stałą tablicową tworzymy wypisując jej elementy w nawiasach klamrowych np. {10;20;30;40}.

Formuła, która używa tablicy albo stałej tablicowej nie musi być formułą tablicową. Aby np. zsumować elementy stałej tablicowej nie musimy używać funkcji tablicowych. Możemy zrobić to za pomocą zwykłej funkcji SUMA().

Excel tablice przykład 4

W formułach możemy używać jednocześnie stałych tablicowych oraz tablic przechowywanych w arkuszu.

W poniższym przykładzie pobieramy z Excela z obszaru B52:B54 wynagrodzenie pracowników, dodajemy do niego premie znajdujące się w stałej tablicowej i sumujemy wszystkie wartości. Pośrednio, w pamięci utworzona zostanie następująca tablica {5500;5600;6000} i jej zawartość zostanie zsumowana za pomocą funkcji SUMA(). Tablica pośrednia zawiera wartość wynagrodzenia, do której dodana została wartość premii.

Excel tablice przykład 5

Cechy stałej tablicowej:

 • może ona zawierać liczby, teksty, wartości logiczne (PRAWDA, FAŁSZ), wartości błędów np. #N/D!, #ADR!
 • wartości liczbowe mogą być liczbami całkowitymi, ułamkami dziesiętnymi lub liczbami w formacie naukowym
 • wartości liczbowe nie mogą zawierać symboli walut, kropek, nawiasów czy znaków procentowych
 • teksty muszą być ujęte w cudzysłowy np. „Ala”
 • w jednej stałej tablicowej możemy używać różnych typów danych np. {100;200;”Ala”;PRAWDA}
 • nie może zawierać formuł, funkcji lub innych tablic

Wymiary tablicy

Jednowymiarowe tablice poziome

W polskiej wersji Excela poszczególne elementy poziomej tablicy jednowymiarowej są oddzielone lewymi ukośnikami np. {10\20\30}. W innych wersjach do rozdzielenia elementów mogą być używane przecinki albo średniki.

Jeśli chcemy wprowadzić tablicę {10\20\30} do arkusza, musimy zaznaczyć trzy komórki w jednym wierszu w sąsiadujących ze sobą kolumnach, wpisać ={10\20\30} i nacisnąć kombinację klawiszy Ctrl+Shift+Enter.

Excel tablice przykład 6

Gdybyśmy zaznaczyli pionowy zakres 3 komórek tj. jedną kolumnę i 3 wiersze, po wpisaniu formuły w każdej komórce będzie wartość 10.

Jednowymiarowe tablice pionowe

W jednowymiarowej tablicy pionowej elementy oddzielamy średnikami np. {10;20;30}.

Jeśli chcemy wprowadzić tablicę {10;20;30} do arkusza, musimy zaznaczyć trzy komórki w jednej kolumnie w sąsiadujących ze sobą wierszach, wpisać ={10;20;30} i nacisnąć kombinację klawiszy Ctrl+Shift+Enter.

Excel tablice przykład 7

Tablice dwuwymiarowe

W tablicy dwuwymiarowej do oddzielenia elementów pionowych używamy średników (;), a do oddzielenia elementów poziomych ukośników (\).

W poniższym przykładzie mamy stałą tablicową o wymiarach 2×3 (dwie kolumny i trzy wiersze): {10\20;30\40;50\60}

Jeśli chcemy wprowadzić tą stałą tablicową do arkusza, musimy zaznaczyć obszar dwóch kolumn oraz trzech wierszy i nacisnąć kombinację klawiszy Ctrl+Shift+Enter.

Excel tablice przykład 8

Tablice są bardzo przydatne, jeśli chcemy przechowywać duże ilości danych i wykonywać na nich operacje.

Tomasz Majewski

Programista C#, VBA
Udostępnij wpis: udostępnij Facebook udostępnij Linkedin udostępnij e-mail

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Podobne artykuły z kategorii: MS Office

  Może Cię zainteresować