Jak rozpocząć pracę z Pythonem w PyCharm?
Python

Jak rozpocząć pracę z Pythonem w PyCharm?


Z artykułu dowiesz się jak rozpocząć pracę z Pythonem w PyCharm. Zobaczysz do czego służy środowisko programistyczne PyCharm oraz w jaki sposób je zainstalować i jak uruchomić w nim pierwszy program Pythona.

Oprócz instrukcji instalacji przeczytasz także, jak przygotować środowisko do pracy oraz napisać swój pierwszy program w Pythonie.

Pliki z programami w języku Python

Python jest językiem wszechstronnym, stosowanym w różnych dziedzinach – od tworzenia skryptów automatyzujących pracę, przez tworzenie stron internetowych po analizę danych, uczenie maszynowe i sztuczną inteligencję. Dzięki temu stał się on jednym z najpopularniejszych języków programowania. 

Jest to język o przejrzystej i czytelnej składni – na jego podstawie łatwiej jest nauczyć się koncepcji programistycznych, takich jak zmienne, funkcje czy instrukcje warunkowe. 

Wersje języka Python:

 • Python2 – wsparcie dla wersji Python 2.7 zakończone zostało w roku 2019
 • Python3 – aktualna wersja języka: Python 3.12 (2024 rok). Wersja ta jest bardzo podobna do wersji 2.7, ale nie jest z nią w pełni kompatybilna.

Plik z kodem napisanym w języku Python zapisujemy z rozszerzeniem .py. 

Jak rozpocząć pracę z Pythonem w PyCharm?

PyCharm to zintegrowane środowisko programistyczne (ang. IDE, Integrated Development Environment) stworzone przez firmę JetBrains, które jest używane głównie do tworzenia aplikacji w języku Python. Środowisko to wspiera jednak także inne języki programowania, takie jak JavaScript, HTML, CSS, SQL. 

PyCharm zapewnia programistom wygodne narzędzia do pisania, testowania i debugowania kodu. Oferuje takie funkcje jak:

 • podpowiedzi składni
 • automatyczne uzupełnianie kodu
 • integrację z systemem kontroli wersji GIT
 • narzędzia do analizy kodu
 • integrację z bazami danych.

Jest to oprogramowanie, w którym możemy uruchamiać kod Pythona na platformach Windows, Linux oraz macOS.

PyCharm jest dobrym środowiskiem do nauki programowania w Pythonie, gdyż jest to popularne narzędzie wykorzystywane zarówno przez początkujących, jak i bardziej doświadczonych programistów języka Python.

Oprócz PyCharm popularnymi środowiskami programistycznymi są również: 

Jak rozpocząć pracę z Pythonem w PyCharm w Windows – instalacja IDE PyCharm Community

Środowisko PyCharm jest dostępne w dwóch wersjach: Professional i Community. Wersja Community jest bezpłatna, ale ma mniej funkcji niż wersja Professional.

Aby pobrać wersję PyCharm Community, wejdź na stronę PyCharm Community Download i kliknij przycisk Download.

Proces instalacji zajmuje ok. kilkunastu minut. 

PyCharm download

Następnie kliknij dwuklikiem lewego przycisku myszy na pobrany plik.

PyCharm uruchamianie instalatora

W oknie z pytaniem „Do you want to allow this app to make changes to your device?” kliknij przycisk Yes. 

W kolejnym oknie kliknij przycisk Next 

PyCharm instalacja krok 1

Jeśli chcesz zmienić domyślną lokalizację, w której zostaną zapisane pliki, kliknij przycisk Browse i wskaż nową lokalizację. Jeśli pozostawiasz domyślną lokalizację, kliknij przycisk Next.

PyCharm instalacja krok 2

W kolejnym oknie możesz zostawić wszystkie opcje niezaznaczone. 

PyCharm instalacja krok 3

W kolejnym oknie kliknij przycisk Install

PyCharm instalacja krok 4

Następnie klikamy przycisk Finish

PyCharm instalacja krok 5

Jak uruchomić PyCharm?

Po zainstalowaniu PyCharm, kliknij menu Start, wpisz „PyCharm” i kliknij program dwuklikiem lewego przycisku myszy aby go otworzyć

PyCharm uruchamianie programu

Wyświetlona zostanie informacja dotycząca licencji. Zaakceptuj warunki licencji i kliknij przycisk Continue

PyCharm instalacja - akceptacja licencji

Wybierz opcję udostępniania statystyk. Jeśli nie chcesz, aby statystyki były wysyłane zaznacz opcję „Don’t Send”.

PyCharm instalacja statystyki

Jak utworzyć projekt w PyCharm?

Aby rozpocząć pracę, na początek utwórz nowy projekt. 

Projekt w PyCharm to folder, w którym przechowywane są wszystkie pliki i ustawienia związane z konkretnym zadaniem lub aplikacją programistyczną. Obejmuje to np. pliki źródłowe kodu, pliki konfiguracyjne, zasoby graficzne, szablony HTML, pliki tekstowe.

Dodatkowo projekty zawierają informacje o środowisku pracy, interpreterze Pythona, zależnościach projektu oraz ustawieniach integracji z systemami kontroli wersji. 

Aby utworzyć projekt kliknij opcję New Project.

PyCharm tworzenie nowego projektu 1

W kolejnym oknie możesz np. podać nazwę projektu oraz lokalizację, w której projekt ma zostać zapisany.

Możesz też zostawić domyślne ustawienia i kliknąć przycisk Create.

Jeśli pojawi się okno dotyczące instalacji Pythona, zezwól na instalację. 

PyCharm tworzenie nowego projektu 2

W trakcie instalacji PyCharm tworzy się katalog .venv. Jest to katalog używany do przechowywania środowiska wirtualnego dla projektu Pythona.

Katalog ten zawiera wszystkie pliki i biblioteki niezbędne do uruchomienia projektu w odizolowanym środowisku Pythona. Obejmuje to skopiowany interpreter Pythona oraz wszystkie zainstalowane pakiety i zależności, które są wymagane przez projekt. 

Dzięki temu każdy projekt w PyCharm ma swoje własne, niezależne środowisko wirtualne, co ułatwia zarządzanie programami. 

PyCharm katalogi projektu

PyCharm jest zoptymalizowany do pracy nad jednym projektem w danym czasie. Dlatego w oknie możemy otworzyć tylko jeden projekt. Jeśli chcemy pracować jednocześnie nad kilkoma projektami, każdy projekt otwieramy w oddzielnym oknie. 

Projekt możesz utworzyć także będąc w innym projekcie. Aby to zrobić:

 • kliknij menu główne
 • kliknij New Project
 • nadaj nazwę dla projektu i kliknij przycisk Create

PyCharm nowy projekt 1

Następnie wybierz jedną z poniższych opcji:

 • This Window – projekt zostanie otwarty w bieżącym oknie i zastąpi aktualnie otwarty projekt
 • New Window – projekt otwarty zostanie w nowym oknie
 • Attach – projekt dołączony zostanie do aktualnie otwartego projektu

PyCharm nowy projekt 2

Jak usunąć projekt w PyCharm?

Aby usunąć projekt

 • kliknij kartę File i wybierz opcję Close Project, aby zamknąć projekt
 • wejdź do katalogu, w którym znajdują się projekty, kliknij myszką raz projekt, który chcesz usunąć i kliknij na klawiaturze przycisk Delete

Możesz też kliknąć prawym przyciskiem myszy na katalogu i wybrać opcję Delete.

PyCharm usuwanie projektu

Jak w PyCharm otworzyć projekt z dysku?

Aby otworzyć projekt z dysku kliknij ikonę Open

PyCharm otwieranie projektu z dysku 1

Następnie zaznacz projekt, który chcesz otworzyć i kliknij przycisk OK.

PyCharm otwieranie projektu z dysku 2

Jak utworzyć plik programu Python w PyCharm?

Aby utworzyć nowy plik programu Python: 

 • kliknij prawym przyciskiem na katalogu z projektem
 • wybierz opcję New
 • wybierz opcję Python File
 • podaj nazwę, pod którą chcesz zapisać program Pythona i kliknij przycisk Enter na klawiaturze.

PyCharm tworzenie pliku programu Python

Jak rozpocząć pracę z Pythonem w PyCharm – jak pisać kod Pythona?

Kod możemy pisać i uruchamiać w oknie edytora. Napisz np. poniższy kod i kliknij przycisk Uruchom lub skrót klawiaturowy Shift + F10.

# Program powitalny

# Pobranie imienia od użytkownika
imie = input("Jak masz na imię? ")

# Wyświetlenie wiadomości powitalnej
print("Witaj,", imie, "!")

W konsoli na dole wyświetla się wynik działania programu 

PyCharm uruchamianie kodu Python

Jeśli w projekcie na dysku dodamy nowy plik z programem Python, będzie on też widoczny w PyCharm. 

2 PyCharm tworzenie pliku programu Python

Aby otworzyć program klikamy dwuklikiem lewego przycisku myszy. Każdy program otwiera się w nowej zakładce.

PyCharm otwieranie programu Python

Dużo więcej informacji na temat tego, jak rozpocząć pracę z Pythonem w PyCharm zdobędziesz ucząc się z nami analizy danych w Pythonie. W trakcie kursu możesz pracować na wybranym przez siebie narzędziu.

Jak rozpocząć pracę z Pythonem w PyCharm – formatowanie kodu Pythona

Poprawnie sformatowany kod jest łatwiejszy do czytania i zrozumienia dla innych programistów oraz dla Ciebie samego w przyszłości. Konsekwentne stosowanie określonych zasad formatowania, takich jak wcięcia, spacje, znaki tabulacji, nawiasy, styl nazewnictwa, czy rozmieszczenie elementów kodu poprawia czytelność kodu i ułatwia jego analizę.

PyCharm umożliwia formatowanie kodu zgodnie z PEP 8. 

PEP 8 to oficjalny dokument Python Enhancement Proposal, który zawiera zalecenia dotyczące stylu tworzenia oprogramowania w języku Python. Określa standardy dotyczące formatowania kodu, nazewnictwa zmiennych, komentarzy, oraz ogólnych praktyk tworzenia kodu w Pythonie.

Aby włączyć sprawdzanie zgodności z PEP 8:

 • klikamy opcję Settings 1 formatowanie kodu PEP 8
 • wybieramy opcję Editor
 • wybieramy opcję Inspections
 • zaznaczamy opcję PEP 8 coding style violation i klikamy OK 2 formatowanie kodu PEP 8

Jak zaimportować bibliotekę Pythona?

Biblioteki i moduły w Pythonie służą do rozszerzania funkcjonalności języka poprzez udostępnianie gotowych zestawów narzędzi i modułów, które można importować i wykorzystywać w swoich programach. Dzięki nim programiści mogą korzystać z gotowych rozwiązań, co pozwala zaoszczędzić czas i wysiłek potrzebny na pisanie nowego kodu od podstaw.

Najbardziej popularne biblioteki to:

 • NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn  – wykorzystywane w obszarze analizy danych
 • Scikit-learn – używana w obszarze uczenia maszynowego
 • TensorFlowPyTorch – używane w obszarze uczenia maszynowego oraz uczenia głębokiego (sieci neuronowych)
 • DjangoFlask – frameworki do tworzenia aplikacji webowych
 • Requests – biblioteka umożliwiająca pobieranie danych z Internetu
 • Beautiful Soup – biblioteka do parsowania danych HTML i XML, używana głównie do web scrapingu
 • SQLAlchemy – biblioteka do obsługi baz danych SQL w Pythonie.

Zobacz poniżej jak rozpocząć pracę z Pythonem w PyCharm używając bibliotek Pythona. 

Przykładowo aby zaimportować bibliotekę numpy piszemy kod:

import numpy as np

Jeśli biblioteka nie jest zainstalowana zostanie zaznaczona na czerwono. Możemy wówczas kliknąć skrót Alt + Enter i wybrać opcję „Install package numpy”.

1 pycharm instalacja numpy

Jeśli pakiet zainstalowany zostanie poprawnie na dole strony pojawi się poniższy komunikat 

2 pycharm instalacja numpy

W PyCharm Community nie możemy uruchomić pojedynczego wiersza kodu lub fragmentu kodu. Możemy to zrobić w konsoli Pythona. 

Jak rozpocząć pracę z Pythonem w PyCharm w konsoli?

Konsola Pythona (interpreter języka Python) to środowisko, które umożliwia interaktywne wykonywanie poleceń i wyrażeń w języku Python. Umożliwia ona natychmiastowe wykonywanie kodu Pythona linia po linii, co jest przydatne do np. testowania kodu.

Aby otworzyć konsolę Pythona w PyCharm:

 • kliknij menu Hamburger
 • wybierz opcję View
 • wybierz opcję ToolWindows
 • wybierz opcję Python Console

1 pycharm konsola pythona

Okno konsoli:

2 pycharm konsola pythona

Możemy zaznaczyć linię kodu, którą chcemy uruchomić i kliknąć skrót klawiaturowy Alt+Shift+E. Uruchomi się wówczas konsola:

3 pycharm konsola pythona

Wydajność programu PyCharm

W PyCharm coraz częściej programiści zgłaszają problemy z wydajnością. Przyczyny powolnego działania programu mogą być następujące:

 • brak zasobów systemowych – niewystarczająca ilość pamięci RAM lub wolny procesor
 • duża ilość projektów lub duża baza kodu – jeśli pracujesz nad dużą ilością projektów lub masz bardzo duży kod źródłowy, PyCharm może potrzebować większej ilości zasobów, co może prowadzić do spowolnienia działania programu
 • zbyt wiele włączonych wtyczek – jeśli zainstalowałeś wiele wtyczek, które działają w tle, mogą one zużywać zasoby i powodować spowolnienie PyCharm
 • problemy z konfiguracją – czasami problemy z konfiguracją, takie jak nieprawidłowe ustawienia środowiska wirtualnego Pythona lub nieoptymalne ustawienia projektu, mogą powodować spowolnienie
 • indeksowanie plików – PyCharm indeksuje pliki, aby zapewnić szybkie wyszukiwanie i nawigację. Jeśli masz wiele plików w projekcie, proces indeksowania może potrwać dłużej
 • wolny dysk twardy – wolny dysk twardy może powodować opóźnienia podczas odczytu i zapisu plików, co wpływa na wydajność PyCharm.

Kolejne wersje PyCharm rozbudowywane są o nowe funkcjonalności, co też może mieć wpływ na wydajność. 

Rafał Lelusz

Programista Python, C#
Udostępnij wpis: udostępnij Facebook udostępnij Linkedin udostępnij e-mail

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Podobne artykuły z kategorii: Python

  Może Cię zainteresować