Excel funkcja FRAGMENT.TEKSTU - wyodrębnianie tekstu
Szybki kontakt
Funkcja FRAGMENT.TEKSTU() umożliwia zwrócenie określonej liczby znaków (fragment tekstu) ze środka ciągu tekstowego.

W angielskiej wersji Excela funkcja znajduje się pod nazwą MID().

Funkcja zlicza każdy znak jako jedno wystąpienie, niezależnie od tego, czy znak jest jednobajtowy czy dwubajtowy.

Składnia funkcji

Excel funkcja FRAGMENT.TEKSTU() argumenty

Argumenty funkcji:

tekst – wskazujemy ciąg tekstowy, z którego chcemy wyodrębnić znaki.

liczba_początkowa – podajemy, od którego znaku ma się rozpocząć wyodrębnienie. Podany znak jest pierwszym znakiem, który zostanie wyodrębniony z tekstu.

liczba_znaków – podajemy ilość znaków, która ma zostać wyodrębniona.

Wszystkie argumenty funkcji są wymagane.

Przykład 1
Z tekstu „ul. Lwia, 01-122, Warszawa” chcemy wyodrębnić kod pocztowy „01-122”.

Excel funkcja FRAGMENT.TEKSTU() wyodrębnienie z tekstu kodu pocztowego

Podajemy następujące argumenty:

  • A2 to adres komórki, w której znajduje się tekst „ul. Lwia, 01-122, Warszawa”
  • 11 to numer znaku, od którego rozpoczynamy wyodrębnianie tekstu
  • 6 to ilość znaków, które chcemy wyodrębnić

Poniżej wyjaśnienie do przykładu:

Excel funkcja FRAGMENT.TEKSTU() wyjaśnienie przykładu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.