Excel funkcja PODAJ.POZYCJĘ() z przykładami zastosowania
Szybki kontakt
Funkcja PODAJ.POZYCJĘ() pozwala znaleźć we wskazanej tablicy pierwsze wystąpienie wartości pasującej do podanego (szukanego) tekstu lub liczby. Należy ją stosować, jeśli chcemy znać położenie danej wartości w zakresie a nie zawartość konkretnej komórki. Funkcja zwraca pozycję wartości znalezionej wewnątrz tablicy a nie samą wartość.

Funkcja nie odróżnia małych i wielkich liter.

Jeśli poszukiwana wartość nie zostanie znaleziona funkcja zwraca błąd #N/D!

W angielskiej wersji Excela funkcja znajduje się pod nazwą MATCH.

Excel funkcja PODAJ.POZYCJĘ() argumenty

Argumenty funkcji:

szukana_wartość – wartość, której poszukujemy wewnątrz wskazanej tablicy. Szukana wartość może być tekstem, liczbą lub wartością logiczną. Sposób porównywania szukanej wartości z elementami w tablicy określa ostatni argument funkcji tj. typ_porównania.

przeszukiwana_tab – ciągły zakres komórek, który przeszukujemy, aby znaleźć wartość podaną w argumencie szukana_wartość

typ_porównania – jest to argument opcjonalny. Jeśli go pominiemy, domyślnie przyjęta zostanie wartość 1. Argument ten może przyjmować wartości -1, 0, 1. Oznaczają one odpowiednio:

 • 1 – funkcja znajdzie największą wartość, mniejszą lub równą wartości poszukiwanej. Wartości w przeszukiwanej tablicy muszą być posortowane rosnąco.

  Przykład 1: szukana wartość wynosi 3. Przeszukiwana tablica z danymi: 1,2,3,4. Znaleziona zostanie wartość 3. W wyniku podana zostanie wartość 3. Jest to pozycja, na której szukana trójka się znajduje.
  Przykład 2: szukana wartość wynosi 3. Przeszukiwana tablica z danymi: 1,2,4,5. W tablicy nie ma wartości 3. Znaleziona zatem zostanie wartość 2 (jest ona największą wartością mniejszą niż poszukiwana). W wyniku podana zostanie wartość 2. Jest to pozycja, na której znaleziona dwójka się znajduje.

 • 0 – funkcja znajdzie pierwszą wartość, która jest dokładnie równa wartości szukanej. Wartości w przeszukiwanej tablicy nie muszą być posortowane.

  Jeśli wybierzemy typ porównania 0 i szukana wartość jest tekstem, możemy używać symboli zastępczych gwiazdki (*) i znaku zapytania(?)

 • -1 – funkcja znajdzie najmniejszą wartość, większą lub równą wartości poszukiwanej. Wartości w przeszukiwanej tablicy muszą być posortowane malejąco
 • Przykład 1: szukana wartość wynosi 3. Przeszukiwana tablica z danymi: 4,3,2,1. Znaleziona zostanie wartość 3. W wyniku podana zostanie wartość 2. Jest to pozycja, na której szukana trójka się znajduje.
  Przykład 2: szukana wartość wynosi 3. Przeszukiwana tablica z danymi: 5,4,2,1. W tablicy nie ma wartości 3. Znaleziona zostanie zatem wartość 4 (jest ona najmniejszą wartością większą niż poszukiwana). W wyniku podana zostanie wartość 2. Jest to pozycja, na której czwórka się znajduje.

Funkcję PODAJ.POZYCJĘ() możemy zagnieździć wewnątrz funkcji INDEKS(). Umożliwia to:

 • pobieranie wartości również na lewo lub powyższej przeszukiwanego zakresu. Nie da się tego zrobić za pomocą funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO() i WYSZUKAJ.POZIOMO(). Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO() pozwala na pobieranie wartości tylko na prawo, a funkcja WYSZUKAJ.POZIOMO() tylko poniżej przeszukiwanego zakresu
 • jednoczesne wyszukiwanie poziome i pionowe

Przykład 1
W poniższym przykładzie chcemy stworzyć wyszukiwarkę – po wpisaniu nazwy produktu i miesiąca powinna się wyświetlić wartość sprzedaży dla wybranego produktu i miesiąca. W przykładzie szukamy, jaka jest wartość sprzedaży dla produktu jabłka w marcu:

Excel funkcja PODAJ.POZYCJĘ() przykład 1

Rozwiązujemy zadanie w następujący sposób:

 • używamy funkcji PODAJ.POZYCJĘ() i znajdujemy, na której pozycji znajduje się produkt. Aby to zrobić: jako szukaną wartość wybieramy produkt (wartość z komórki A245), przeszukiwaną tablicą jest zakres komórek zawierający produkty (od A239 do A242), w argumencie „typ_porównania” wpisujemy wartość 0.
 • używamy funkcji PODAJ.POZYCJĘ() i znajdujemy, na której pozycji znajduje się miesiąc. Aby to zrobić: jako szukaną wartość wybieramy miesiąc (wartość z komórki B245), przeszukiwaną tablicą jest zakres komórek zawierający miesiące (od B238 do F238), w argumencie „typ_porównania” wpisujemy wartość 0.
 • używamy funkcji INDEKS(). W funkcji tej, w pierwszym argumencie wskazujemy tablicę, która ma być przeszukiwana. Jako drugi argument powinniśmy podać numer wiersza. Numer ten wyliczyliśmy pierwszą funkcją PODAJ.POZYCJĘ(). Zagnieżdżamy ją zatem w funkcji INDEKS(). Jako trzeci argument powinniśmy podać numer kolumny. Numer ten wyliczyliśmy drugą funkcją PODAJ.POZYCJĘ(). Zagnieżdżamy ją więc również w funkcji INDEKS().

Przykład 2
W kolejnym przykładzie chcemy znaleźć wielkość maksymalnej sprzedaży i dzień, w którym sprzedaż ta została zrealizowana.

W komórce B276, za pomocą funkcji MAX() znajdujemy maksymalną wartość sprzedaży. Następnie za pomocą funkcji INDEKS() i PODAJ.POZYCJĘ() znajdziemy odpowiednią datę. Podajemy argumenty funkcji INDEKS():

 • w pierwszym argumencie zaznaczamy tablicę, która będzie przeszukiwana. W przykładzie jest to zakres komórek od A265 do A274.
 • w drugim argumencie podajemy numer wiersza, w którym znajduje się szukana przez nas data. Numer ten wyliczyliśmy za pomocą funkcji PODAJ.POZYCJĘ(). Dlatego funkcję tę zagnieździmy w funkcji INDEKS().
 • w trzecim argumencie wpisujemy numer 1, gdyż chcemy pobrać dane z pierwszej kolumny
Excel funkcja PODAJ.POZYCJĘ() przykład 2

W tym przykładzie nie udałoby się wykorzystać funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO(), gdyż przeszukiwaliśmy kolumnę B a wartość pobieraliśmy z kolumny A (na lewo od przeszukiwanej kolumny). Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO() pozwala na pobranie wartości na prawo od przeszukiwanej kolumny. Informacje na temat funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO() znajdziesz w artykule Excel funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO()

Przykład 3
W przykładzie chcemy znajdować wartość sprzedaży dla podanego regionu i roku.

Excel funkcja PODAJ.POZYCJĘ() przykład 3

Rozwiązujemy zadanie za pomocą funkcji INDEKS(). Podajemy następujące argumenty:

 • w pierwszym argumencie zaznaczamy tablicę, która ma być przeszukiwana tj. zakres komórek od B289 do E293
 • w drugim argumencie musimy podać numer wiersza, z którego będą pobierane dane. Wyliczymy ten numer za pomocą funkcji PODAJ.POZYCJĘ(). Funkcja ta zwróci nam wartość 3. Jest to numer wiersza, w którym znajduje się rok 2016.
 • w trzecim argumencie musimy podać numer kolumny, z której będą pobierane dane. Wyliczymy ten numer za pomocą funkcji PODAJ.POZYCJĘ(). Funkcja ta zwróci nam wartość 3. Jest to numer kolumny, w której znajduje się region Północ.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.