Przydatne wzory i ich prezentacja w programie MS Excel
Szybki kontakt
Na zajęciach lub w ramach konsultacji często otrzymujemy pytania o wzory. W tym wpisie będziemy umieszczać informacje dotyczące wzorów, o które nas pytacie.

Na początek przypomnienie o kolejności działań arytmetycznych w matematyce. Działania wykonujemy następująco:

  1. działania w nawiasach
  2. mnożenie lub dzielenie
  3. dodawanie lub odejmowanie

Przykład:
2 + 2 * 2 = 6
(2 + 2) * 2 = 8

Obliczanie ceny podwyższonej lub pomniejszonej o podatek VAT

Dane do wyliczeń:
1 000 zł – cena bez VAT
23%- podatek VAT

Wzór:
1 000 zł * 23% + 1 000 zł = 1 230 zł
lub
1 000 zł * 0.23 + 1 000 zł = 1 230 zł
lub
1 000 zł * 1,23 = 1 230 zł

Wyliczenia w Excelu:

Excel podwyższanie danej wartości o podatek VAT

Obliczanie ceny obniżonej o podatek VAT

Dane do wyliczeń:
1 230 zł – cena z VAT
23%- podatek VAT

Wzór:
1 230 zł / 1,23 = 1 000 zł
lub
1 230 zł / (1 + 23%) = 1 000 zł
lub
1 230 zł / (1 + 0,23) = 1 000 zł

Wyliczenia w Excelu:

Excel obniżenie danej wartości o podatek VAT

Obliczanie wzrostu lub spadku np. sprzedaży o dany procent

145 000 zł – sprzedaż w roku 2018
195 000 zł – sprzedaż w roku 2019

Wzór:
195 000 zł / 145 000 zł -1
lub
195 000 zł / 145 000 zł -100%

Wyliczenia w Excelu:

Excel - wzrost lub spadek sprzedaży

Obliczanie udziału procentowego

W przykładzie obliczamy, jaki jest udział procentowy sprzedaży poszczególnych produktów w całości sprzedaży. Aby to wyliczyć, musimy podzielić ilość sprzedaży danego produktu przez ilość wszystkich produktów, które zostały sprzedane np. jeśli sprzedaliśmy 66 produktów, a w tym 21 komputerów wykonujemy działanie 21/66 = 31,82%.

Wyliczenia w Excelu:

Excel wyliczanie udziału procentowego

Obliczanie średniej ważonej

W przykładzie mamy cele, które powinny być zrealizowane oraz ocenę i wagę każdego celu. Aby wyliczyć średnią ważoną, powinniśmy pomnożyć każdą z wartości w kolumnie B przez każdą z wartości w kolumnie C i podzielić wynik przez sumę wartości z kolumny C.

Wyliczenia w Excelu:

Wyliczanie średniej ważonej

Jeśli chcesz coś policzyć, a nie wiesz jak, napisz pytanie w komentarzu. Postaramy się znaleźć odpowiedni wzór i umieścić go w artykule.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.