Szybki kontakt
MS Word recenzowanie dokumentów.

MS Word 2016 zawiera wiele narzędzi, za pomocą których można uprościć tworzenie, modyfikowanie i recenzowanie dokumentów.

Możemy w prosty sposób:

 • dokonywać zmian bez usuwania oryginalnej zawartości
 • umieszczać uwagi w komentarzach
 • udzielać odpowiedzi na komentarze
 • zabezpieczyć dokument przed zmianami
 • ograniczyć możliwości wprowadzania zmian

Wstawianie komentarzy w dokumencie

Komentarz to notatka, której używamy do oznaczenia określonego miejsca w tekście. Komentarz może obejmować:

 • pojedynczy wyraz
 • całe zdanie
 • dowolne miejsce w tekście
 • dowolny obiekt

Aby wstawić komentarz należy wybrać ikonę Komentarz na karcie Wstawianie w grupie narzędzi Komentarze.

Word wstawianie komentarza

Komentarz wyświetlany jest na prawym marginesie dokumentu.

Word przykład komentarza

Nazwisko osoby komentującej oraz data i godzina dodawane są automatycznie. Nazwę użytkownika można zmienić w opcjach programu Word lub – w przypadku Office 365 – na koncie użytkownika.

Do każdej nazwy użytkownika przypisany jest odmienny kolor. Jest on używany do oznaczania zmian wprowadzonych przez użytkownika np. komentarzy, wstawień, usunięć, zmiany formatowania.

Kolor można ustawić według własnych preferencji. Aby to zrobić należy, na karcie Recenzja w grupie narzędzi Śledzenie, kliknąć starter okna dialogowego i otworzyć okno Opcje śledzenia zmian. W oknie tym należy wybrać Opcje zaawansowane. W opcjach tych możemy zmienić domyślne ustawienia na swoje własne.Word zmiana koloru komentarzy

Zmiany komentarzy i odpowiedzi na komentarze

Word 2016 umożliwia poniższe działania w przypadku obsługi komentarzy:

 • zmiana własnego komentarza. W celu zmiany komentarza wystarczy kliknąć jego dymek i dokonać zmiany.
 • odpowiedzi na indywidualne komentarze. Aby odpowiedzieć na komentarz, pod dymkiem komentarza należy kliknąć przycisk Odpowiedz.
 • oznaczenie indywidualnych komentarzy jako rozwiązane, aby np. przekazać informację, że zapoznaliśmy się z komentarzem i go obsłużyliśmy, ale nie chcemy go usuwać. Komentarz możemy oznaczyć jako rozwiązany klikając opcję Rozwiąż znajdującą się pod komentarzem.
 • usuwanie indywidualne komentarze. W celu usunięcia komentarza należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na dymek komentarza i wybrać z menu podręcznego opcję Usuń komentarz.
 • filtrowanie komentarzy według autorów i usunięcie wszystkich widoczne komentarzy jednym poleceniem. W celu wyfiltrowania wszystkich komentarzy danej osoby należy, na karcie Recenzja w grupie narzędzi Śledzenie, wybrać polecenie Pokaż adjustację. Następnie należy wybrać polecenie Konkretne osoby i wybrać osobę, która nas interesuje. Po wybraniu osoby pojawią się tylko jej komentarze. Aby je usunąć, z grupy narzędzi Komentarze trzeba wybrać ikonę Usuń i polecenie Usuń wszystkie pokazane komentarze.
 • usunięcie wszystkich komentarzy z dokumentu. W celu usunięcia wszystkich komentarzy należy, z grupy narzędzi Komentarze, wybrać ikonę Usuń, a następnie polecenie Usuń wszystkie komentarze w dokumencie.

Śledzenie zmian

Aby możliwe było śledzenie i wyświetlanie zmian wprowadzonych przez użytkowników należy kliknąć ikonę Śledź zmiany na karcie Recenzja. Po kliknięciu tego przycisku zostanie on podświetlony szarym kolorem.

Narzędzia do akceptowania lub odrzucania zmian i przeglądania komentarzy znajdują się na karcie Recenzja w grupie narzędzi Zmiany. Narzędzia do śledzenia zmian znajdują się w grupie Śledzenie.

Word recenzja komentarze

Uwaga! Włączenie funkcji śledzenia dotyczy tylko aktywnego dokumentu i nie ma wpływu na inne otwarte dokumenty.

Word śledzi następujące zmiany:

 • wstawienie treści
 • usunięcie treści
 • przeniesienie treści
 • zmiana sposobu formatowania

Program domyślnie formatuje zmiany w następujący sposób:

 • tekst wstawiony jest podkreślony i ma przypisany kolor powiązany z recenzentem
 • tekst usunięty jest przekreślony w kolorze powiązanym z recenzentem lub widoczny jest dymek z informacją o usunięciu
 • formatowanie zmian prezentowane jest jako dymek na prawym marginesie dokumentu
 • elementy przeniesione są oznaczone zielonym kolorem i podkreślone podwójnie

Wszystkie zmiany są wyróżnione pionową kreską na lewym marginesie dokumentu.

Word recenzowanie

Wyświetlanie adjustacji

Word 2016 udostępnia cztery opcje Wyświetlania do recenzji. Znajdują się one na karcie Recenzja w grupie narzędzi Śledzenie:

 • prosta adjustacja – jest to widok domyślny. Wyświetlane są w nim czerwone pionowe linie na lewym marginesie obok każdego wiersza zawierającego zmiany. Prezentowana jest bieżąca wersja dokumentu, a zmiany są ukryte.
 • cała adjustacja – w tym widoku wyświetlana jest szara pionowa linia na lewym marginesie obok każdego wiersza zawierającego zmiany. Zmieniona treść jest formatowana zgodnie z ustawieniami skonfigurowanymi w oknie dialogowym Zaawansowane opcje śledzenia zmian.
 • bez adjustacji – w tym widoku wszystkie komentarze i zmiany są ukryte. Wyświetlana jest bieżąca zawartość dokumentu w taki sposób, jak gdyby wszystkie zmiany zostały zaakceptowane.
 • oryginał – w tym widoku wyświetlana jest oryginalna zawartość dokumentu.

W zależności od ustawień, komentarze mogą być wyświetlane w następujący sposób:

 • jako dymki na prawym marginesie
 • mogą być ukryte i oznaczone ikoną komentarza na prawym marginesie
 • mogą być ukryte i oznaczone wyróżnieniem tekstu

Jeśli klikniemy ikonę komentarza lub wskażemy wyróżniony tekst, komentarz się wyświetli.

Jeśli chcemy wyświetlać wszystkie komentarze i śledzone zmiany w dokumencie jednocześnie, możemy wykorzystać do tego panel Poprawki. Aby włączyć ten panel, należy kliknąć opcję Okienko recenzowania na karcie Recenzja w grupie narzędzi Śledzenie. Domyślnie panel Poprawki otwiera się po prawej stronie dokumentu. Może być on jednak wyświetlany pionowo lub poziomo. Sposób wyświetlania panelu ustawiamy wybierając odpowiedni wariant spośród możliwości dostępnych w opcji Okienko recenzowania.

Word panel Poprawki

Aby wyświetlić lub ukryć adjustacje wykonane przez określoną osobę, na karcie Recenzja w grupie narzędzi Śledzenie, należy wybrać opcję Pokaż adjustację i kliknąć polecenie Konkretne osoby. Należy rozwinąć listę osób i wybrać te, które nas interesują.

Word adjustacja uczestników

W przypadku śledzonych zmian możemy:

 • zaakceptować lub odrzucić indywidualne zmiany.
 • zaznaczyć fragment treści i zaakceptować lub odrzucić wszystkie zmiany w tym fragmencie.
 • przefiltrować zmiany i zaakceptować lub odrzucić wszystkie widoczne zmiany. W pierwszym kroku należy wybrać adjustację konkretnej osoby. Zostaną wówczas wyfiltrowane jedynie zmiany tej osoby. Następnie w grupie narzędzi Zmiany należy wybrać polecenie Zaakceptuj wszystkie pokazane zmiany. Aby odrzucić zmiany należy wybrać ikonę odrzucenia zmian i wybrać polecenie Odrzuć wszystkie pokazane zmiany.
 • zaakceptować lub odrzucić wszystkie zmiany w dokumencie. Aby zaakceptować zmiany, w grupie narzędzi Zmiany należy wybrać polecenie Zaakceptuj wszystkie zmiany. Aby zmiany odrzucić należy wybrać ikonę odrzucenia zmian i wybrać polecenie Odrzuć wszystkie zmiany.

Porównywanie i scalanie oddzielnych kopii dokumentu

Podczas porównywania dokumentów Word generuje scalony dokument w centralnym panelu, a oryginalne dokumenty wyświetla po prawej stronie.

Różnice pomiędzy dokumentami są pokazywane jako śledzone zmiany w scalonym dokumencie oraz w panelu Poprawki.

Aby porównać kilka wersji dokumentu z oryginałem, należy na karcie Recenzja wybrać polecenie Porównaj. Pojawi się wówczas okno dialogowe Porównywanie dokumentów.

Word porównywanie dokumentów

W oknie tym należy wybrać dokumenty, które mają być porównywane.

Word porównywanie dokumentów przyklad

Domyślnie program Word pokazuje zmiany na poziomie wyrazów w nowym dokumencie. Można jednak zmienić domyślne ustawienia według własnych preferencji.

Jedna wypowiedź do wpisu “MS Word recenzowanie dokumentów”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.