SQL Server instalacja
Bazy danych

MS SQL Server instalacja

W artykule znajdziesz informacje, w jaki sposób zainstalować SQL Server oraz podłączyć bazy danych AdventureWorks i Northwind.

Bazy danych i język MS SQL

Aby przygotować środowisko do pracy lub do nauki języka SQL i relacyjnych baz danych należy pobrać i zainstalować:

 • MS SQL Server
 • środowisko SQL Server Management Studio
 • bazy danych np. AdventureWorks2017 (może być wersja 2017 lub inna) i Northwind

MS SQL Server

MS SQL Server to system zarządzania relacyjnymi bazami danych (RDBMS – Relational Database Management System) stworzony przez firmę Microsoft. Obsługuje on:

 • operacje związane z analizą biznesową
 • operacje analityczne
 • przetwarzanie transakcji

Informacje przechowywane są na serwerze w relacyjnych bazach danych.

Oprogramowanie zawiera również system zarządzania, który zarządza m.in.:

 • bezpieczeństwem i kontrolą dostępu
 • analizowaniem SQL i buforowaniem planów zapytań
 • integralnością danych i egzekwowaniem relacji
 • formatem plików danych binarnych
 • własnymi wydajnościami i wykorzystaniem pamięci
 • zadaniami pomocniczymi np. wykonywanie zadań, tworzenie kopii zapasowych, konserwacja indeksu

MS SQL Server udostępniany jest zarówno w formie edycji komercyjnych jak i bezpłatnych. Edycje bezpłatne posiadają ograniczone możliwości np. wydajność serwera. Wersje bezpłatne, wraz z udostępnionymi przez Microsoft bazami AdventureWorks i Northwind, umożliwiają naukę języka SQL.

Językiem zapytań używanym w MS SQL Server jest Transact-SQL (T-SQL, MS SQL). Jest on rozwinięciem standardu SQL ANSI/ISO.

Instalacja MS SQL Server 2017

Instrukcja zawiera informacje, w jaki sposób zainstalować SQL Server 2017 w systemie operacyjnym Windows 10.

Instalacja wersji SQL Server 2019 przebiega tak samo.

Pobierz program MS SQL Server Express ze strony internetowej firmy Microsoft. Znajduje się on pod linkiem: SQL Server Express

Wybierz bezpłatną edycję programu SQL Server Express i kliknij przycisk Pobierz teraz.

SQL server pobieranie instalatora

Jeśli podczas pobierania pojawi się okno dialogowe SQLServer2017-SSEI-Expr.exe, kliknij w nim przycisk Zapisz plik.

MS SQL server zapisywanie plików instalacyjnych

Otwórz folder, w którym zostały zapisane pliki instalacyjne i kliknij plik o nazwie SQLServer2017-SSEI-Expr.exe dwukrotnie lewym przyciskiem myszy. Poniżej przykładowa lokalizacja, do której pobierane są pliki. Na Twoim komputerze może to być inne miejsce

SQL server - uruchomienie instalatora

W oknie dialogowym instalatora zezwól aplikacji na wprowadzenie zmian na komputerze. Wówczas pojawi się okno dialogowe kreatora instalacji SQL Server, w którym możesz rozpocząć instalację oprogramowania. Wybierz jako typ instalacji opcję Basic.

SQL server wybór opcji instalacji

W oknie SQL Server Installer kliknij przycisk Yes i zaakceptuj kontynuowanie instalacji w języku angielskim, gdyż język polski nie jest w programie obsługiwany.

SQL akceptacja języka polskiego

W kolejnym kroku kliknij przycisk Accept i zaakceptuj warunki licencji.

SQL server akceptacja licencji

Następnie zaakceptuj domyślnie ustawioną lokalizację plików instalacyjnych klikając przycisk Install. Jeśli chcesz zmienić lokalizację, zamiast przycisku Install kliknij przycisk Browse i wskaż miejsce na dysku, w którym mają zostać zapisane pliki. Po wskazaniu lokalizacji plików, kliknij przycisk Install.

SQL akceptacja lokalizacji plików

Zaczekaj aż instalator zakończy instalację programu SQL Server. Jeżeli instalacja zakończy się bez błędów, pojawi się poniższe okno dialogowe. W oknie tym kliknij przycisk Install SSMS.

MS SQL server zakończenie instalacji

SQL Server Management Studio (SSMS) jest zintegrowanym środowiskiem, które służy do zarządzania dowolną infrastrukturą SQL. SSMS zapewnia narzędzia do:

 • konfigurowania, monitorowania i administrowania instancjami SQL
 • wdrażania, monitorowania i aktualizowania komponentów warstw danych używanych przez aplikacje
 • tworzenia zapytań i skryptów
 • wysyłania zapytań, projektowania i zarządzania bazami danych i hurtowniami bez względu na ich lokalizację – serwer, lokalny komputer, chmura.

Instalacja SQL Server Management Studio 2017 (SSMS)

Po kliknięciu przycisku Install SSMS w oknie instalatora programu SQL Server zostaniesz przekierowany na stronę firmy Microsoft. Pobierz z niej program SQL Server Management Studio.

Na dzień pisania artykułu dostępna wersja SSMS to 17.9.1. Jednak instalując aplikację, pobierz aktualną wersję.

SSMS pobieranie

Otwórz folder, w którym został zapisany pobrany plik i kliknij program SSMS-Setup-ENU.exe dwukrotnie lewym przyciskiem myszy.

SSMS uruchamianie instalatora

W oknie dialogowym instalatora zezwól aplikacji na wprowadzenie zmian na komputerze. Następnie w kolejnym oknie kliknij przycisk Install aby rozpocząć instalowanie oprogramowania.

SSMS rozpoczęcie instalacji programu

Jeżeli instalacja przebiegnie prawidłowo, po jej zakończeniu kreator wyświetli komunikat Setup Completed. Kliknij wówczas przycisk Close aby zamknąć okno instalatora. Jeśli na zakończenie instalacji pojawi się komunikat z prośbą o restart komputera, zaakceptuj komunikat i uruchom komputer ponownie.

SSMS zakończenie instalacji programu

Po zamknięciu okna instalatora aplikacji SQL Server Management Studio należy zamknąć również instalator programu SQL Server. Aby to zrobić kliknij przycisk Close w oknie instalatora.

SQL server zamykanie instalatora

Aby rozpocząć pisanie zapytań do konkretnych baz danych, możesz podłączyć przykładowe bazy AdventureWorks2017Northwind.

Podłączanie baz danych w SQL Server Management Studio

Aby otworzyć aplikację SSMS, kliknij menu Start i wpisz np. SQL lub SQL Management Studio. Aplikacja SSMS powinna pojawić się na liście. Jeśli jest, kliknij w nią lewym przyciskiem myszy.

SQL Server Management Studio otwieranie aplikacji

Po otwarciu aplikacji kliknij przycisk Connect.

SQL Server Management Studio łączenie się z serwerem

Jeśli nazwa serwera nie uzupełni się automatycznie rozwijamy listę dotyczącą pola Serwer name i wybieramy serwer z listy.

Jeśli serwera nie ma na liście:

 • klikamy opcję Browse for more
 • klikamy znak plusa przy Database engine
 • wybieramy serwer i klikamy przycisk OK

SQL Server Management Studio wyszukiwanie serwera

AdventureWorks2017 oraz Northwind to przykładowe, bezpłatne bazy danych zaprojektowane przez Microsoft m.in. dla celów edukacyjnych. W sieci jest dostępnych wiele zapytań, które można na nich uruchomić aby samodzielnie uczyć się języka SQL.

Bazy te wykorzystywane są na naszych szkoleniach dotyczących MS SQL Server oraz MS Access. Poniżej znajdują się linki do baz umieszczonych na naszej stronie.

Bazy danych można podłączyć na jeden z dwóch sposobów:

 • odtworzenie baz z plików backup – plik z rozszerzeniem .bak
 • podłączenie baz z plików .mdf

Odtworzenie baz z backupu – plik z rozszerzeniem .bak

Pobierz bazę danych AdventureWorks2017 z lokalizacji: Baza AdventureWorks2017 backup Pobierz bazę danych Nortwind z lokalizacji: Baza Northwind backup

Po pobraniu, zostaną one zapisane w katalogu wskazanym do zapisywania pobranych plików.

Aby je podłączyć, otwórz SQL Server Management Studio, kliknij prawym przyciskiem myszy Databases i wybierz opcję Restore Database …

SQL podłączanie baz z backupu krok 1

Pojawi się wówczas okno dialogowe Restore Database. W oknie Restore Database kliknij pole wyboru Device i trzy kropki znajdujące się po prawej stronie napisu „Device”.

SQL podłączanie baz z backupu krok 2

Pojawi się wówczas okno dialogowe Select backup devices. Kliknij w nim przycisk Add.

SQL podłączanie baz z backupu krok 3

Po kliknięciu przycisku Add pojawi się kolejne okno dialogowe o nazwie Locate Backup File. Wskaż w nim lokalizację na dysku, w której są zapisane pobrane bazy, wybierz plik AdventureWorks2017.bak i kliknij OK.

SQL podłączanie baz z backupu krok 4

W kolejnym oknie dialogowym też kliknij przycisk OK.

SQL podłączanie baz z backupu krok 5

Na koniec pojawi się okno dialogowe Restore Database – AdventureWorks2017. Kliknij w nim przycisk OK.

SQL podłączanie baz z backupu krok 6

Jeśli podłączenie bazy przebiegnie bez błędów, pojawi się komunikat o pomyślnym odtworzeniu bazy z pliku backup. Kliknij przycisk OK.

SQL podłączanie baz z backupu krok 7

Podłączone bazy pojawią się w aplikacji SSMS w oknie Object Explorer. Aby zobaczyć bazy, w oknie Object Explorer kliknij prawym przyciskiem folder Databases i opcję Refresh.

SQL podłączanie baz z backupu krok 8

Podłączanie baz z pliku .mdf

Pobierz bazę danych AdventureWorks2017 z lokalizacji: Baza AdventureWorks2017 Pobierz bazę danych Nortwind z lokalizacji: Baza Northwind

Po pobraniu, zostaną one zapisane w katalogu wskazanym do zapisywania pobranych plików.

SQL server - bazy danych lokalizacja

Rozpakuj bazy i zapisz je jako pliki w formacie .mdf do docelowego katalogu, w którym mają się znajdować.

SQL Server - docelowa lokalizacja baz

Zachowaj też w innym katalogu oryginały baz, gdyż w plikach .mdf, które zapiszesz na dysku i podłączysz do SQL Server Management Studio będą zapisywały się wszystkie zmiany, których dokonasz poprzez SSMS. Jeśli usuniesz bazy w SSMS zostaną one też usunięte z dysku.

Aby rozpocząć podłączanie baz kliknij prawym przyciskiem myszy na aplikację SSMS i uruchom ją jako administrator.

SQL Server - uruchomienie aplikacji SSMS

W oknie dialogowym, które się pojawi zezwól aplikacji na wprowadzenie zmian na komputerze. Wówczas pojawi się kolejne okno dialogowe o nazwie Connect to Server. Kliknij w nim przycisk Connect i połącz się z serwerem.

SQL Server - łączenie z serwerem

Object Explorer aplikacji SSMS kliknij prawym przyciskiem folder Databases a następnie opcję Attach.

SSMS podłączanie baz

W oknie dialogowym Attach Databases kliknij przycisk Add. Pojawi się wówczas okno dialogowe Locate Database Files. Wskaż w nim folder, w którym znajdują się bazy. Zaznacz bazę AdventureWorks2017.mdf i kliknij przycisk OK.

SSMS - podłączanie bazy AdventureWorks2012

W oknie dialogowym o nazwie Attach Databases zaakceptuj dodanie bazy poprzez kliknięcie przycisku OK.

Uwaga! Jeśli w oknie dialogowym Attach Databases pojawi się plik loga (tak jak w poniższym printscrn), zaznacz wiersz zawierający log i usuń go (kliknij przycisk Remove).

SSMS - akceptacja dołączenia bazy

W taki sam sposób podłącz bazę Northwind.

Podłączone bazy pojawią się w aplikacji SSMS w oknie Object Explorer.

SSMS - bazy w Object Explorer

Podłączenie baz jest ostatnim krokiem przygotowania środowiska pracy niezbędnego do rozpoczęcia nauki języka MS SQL.

Staraliśmy się zebrać w jednym miejscu wszystkie informacje niezbędne do instalacji środowiska MS SQL Server. Napisz koniecznie komentarz lub maila, jeśli chcesz abyśmy dodali jakieś informacje do instrukcji.

Rafał Lelusz

Programista Python, C#
Udostępnij wpis: udostępnij Facebook udostępnij Linkedin udostępnij e-mail

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

 1. Andrzej pisze:

  Rafale, dzięki! Zabieram się do powtórek ze szkolenia 🙂 BTW, jeśli ktoś przez przypadek tu zawita polecam kurs SQL prowadzony przez Rafała Lelusza – ten człowiek sprawi, że największy cymbał ogarnie temat. Pozdro!

Podobne artykuły z kategorii: Bazy danych

Może Cię zainteresować