Oracle instalacja serwera i bazy
Bazy danych

Oracle Express instalacja

Z artykułu dowiesz się, w jaki sposób zainstalować środowisko Oracle Express i przykładową bazę danych w schemacie HR oraz jak je przetestować.

Dowiesz się jak:

 • zainstalować Oracle Database Express Edition (XE) wersja 21c
 • podłączyć przykładową bazę danych – schemat HR
 • zainstalować aplikację SQL Developer
 • uruchomić aplikację SQL Plus

Środowisko Oracle Express Edition udostępniane jest przez firmę Oracle bezpłatnie.

Cały proces instalacji zajął na moim komputerze około 40 minut.

Baza danych Oracle i język PL/SQL

Aby przygotować środowisko do nauki języka PL/SQL oraz relacyjnych baz danych na serwerze Oracle, należy pobrać i zainstalować:

 • serwer Oracle
 • aplikację SQL Developer – aplikacja służy do uruchamiania zapytań PL/SQL
 • schemat HR – przykładowa baza danych, której możemy używać do nauki i do pisania zapytań w języku PL/SQL

Wymagania systemowe

Aby zainstalować Oracle potrzebujesz mieć:

 • ok. 11 GB miejsca na dysku – ok. 8,5 gigabajta na oprogramowanie Oracle oraz ok. 2 gigabajty na magazyn tymczasowy
 • minimum 2 gigabajty pamięci RAM
 • dostęp do Internetu
 • możliwość uruchomienia komputera na prawach administratora

Pliki instalacyjne

Pobierz z naszej strony katalog o nazwie Oracle_instalacja, zapisz go na dysku i rozpakuj. Pliki do pobrania znajdują się pod linkiem Oracle pliki instalacyjne

Katalog zawiera następujące pliki:

 • OracleXE213_Win64.zip – instalator serwera Oracle
 • sqldeveloper-21.4.3.063.0100-x64.zip – aplikacja SQL Developer
 • human_resources zawierający schemat HR

Pliki instalacyjne można też pobrać bezpośrednio ze strony producenta Oracle.

Jeśli podczas instalacji pojawi się prośba o założenie konta w firmie Oracle, załóż je.

Instalacja serwera Oracle

Rozpakuj katalog OracleXE213_Win64.zip

Oracle Express plik instalacyjny - rozpakowanie

Kliknij dwuklikiem lewego przycisku myszy plik exe o nazwie setup i uruchom go.

Oracle serwer - uruchamianie instalatora

W oknie dialogowym, które się pojawi zezwól aplikacji na wprowadzenie zmian na komputerze.

Jeśli pojawi się okno zapory Windows Defender, kliknij w nim przycisk Zezwalaj na dostęp.

W kolejnym oknie klinij przycisk Next.

Oracle - uruchomienie instalacji

W kolejnym oknie zaakceptuj warunki licencji i kliknij przycisk Next.

Oracle - instalacja, akceptacja licencji

W kolejnym oknie dialogowym masz możliwość wskazania katalogu, w którym zostaną zapisane pliki Oracle.

Jeśli chcesz zmienić lokalizację plików, kliknij przycisk Change i wybierz lokalizację, a następnie przycisk Next. Jeśli chcesz zapisać pliki w domyślnej lokalizacji, kliknij jedynie przycisk Next.

Oracle - lokalizacja plików instalacyjnych

Wymyśl hasło dostępu do bazy np. „amber”, podaj je w kolejnym oknie dialogowym i kliknij przycisk Next.

Uwaga! W Oracle rozróżniana jest wielkość liter.

Oracle instalacja - ustawianie hasła

W kolejnym oknie klikamy Install.

Baza Oracle - instalacja serwera

W ostatnim oknie kliknij przycisk Finish.

Oracle - zakończenie instalacji

Proces instalacji serwera powinien zakończyć się w ciągu kilkunastu minut. W czasie naszych testów na różnych komputerach, instalacja trwała od 14 do 25 minut.

Uruchamianie aplikacji Oracle SQL Developer

Aplikacja Oracle SQL Developer służy m.in. do łączenia się z bazą danych Oracle. Umożliwia ona zarządzanie bazą i pisanie do niej zapytań w języku PL/SQL. Aplikacja się nie instaluje. Uruchamiamy ją z pliku .exe.

Rozpakuj plik sqldeveloper-21.4.3.063.0100-x64.zip

Kliknij dwuklikiem lewego przycisku myszy plik sqldeveloper.exe

SQL Developer - uruchamianie

Po uruchomieniu programu SQL Developer powinien pojawić się poniższy ekran powitalny. Możesz go zamknąć krzyżykiem.

SQL Developer ekran powitalny

Jeśli pasek zawierający obiekty baz danych będzie zwinięty, chwyć za jego prawą krawędź i przeciągnij go w prawo.

SQL Developer - okno aplikacji

Za każdym razem, jeśli chcesz otworzyć SQL Developer, kliknij dwuklikiem lewego przycisku myszy plik sqldeveloper.exe. Dla ułatwienia możesz utworzyć skrót do aplikacji SQL Developer na pulpicie.

Aby utworzyć skrót na pulpicie komputera:

 • kliknij prawym przyciskiem myszy SQL Developer
 • wybierz opcję Wyślij do
 • wybierz opcję Pulpit (utwórz skrót)

SQL Developer - tworzenie skrótu na pulpicie

Tworzenie przykładowej bazy danych

Oracle udostępnia schemat HR (Human Resources), który zawiera gotowe tabele z przykładowymi danymi. Możesz ich używać do pisania zapytań i wykonania ćwiczeń praktycznych z PL/SQL.

Aby utworzyć bazę danych, zapisz plik human_resources w katalogu schema, który został utworzony podczas instalacji środowiska Oracle.

W moim przypadku katalog schema znajduje się w następującej lokalizacji C:\app\Mambo\product\21c\dbhomeXE\demo\schema

Oracle schemat HR - lokalizacja bazy

Folder human_resources zawiera następujące pliki:

Oracle schemat HR - zawartość katalogu

Następnie klikamy menu Start i wybieramy aplikację SQL Plus.

Aplikacja SQL Plus instaluje się automatycznie razem z serwerem Oracle. Możesz jej używać do łączenia się z bazą danych za pomocą linii poleceń.

Oracle - otwieranie aplikacji SQL Plus

Podajemy potrzebne do logowania dane:

 • nazwę użytkownika: / as sysdba
 • hasło, które podaliśmy podczas instalowania bazy danych

Uwaga! Podczas wpisywania hasła kursor myszy nie przesuwa się w prawo. Pozostaje na początku linii, w której wpisujemy hasło.

Następnie wpisujemy polecenie „show pdbs” i klikamy przycisk Enter na klawiaturze, aby wyświetlić istniejące bazy danych.

SQL Plus wyświetlanie baz

Podłączana baza danych (ang. a pluggable database, PDB) to kolekcja schematów, obiektów schematu i obiektów nieschematowych.

Następnie, aby podłączyć się do bazy XEPDB1, wpisujemy poniższe polecenie i klikamy Enter.

connect sys/Admin@//localhost:1521/XEPDB1 as sysdba

W kolejnym kroku wpisujemy poniższe polecenie i klikamy Enter.

@?/demo/schema/human_resources/hr_main.sql

Za pomocą w/w polecenia otwieramy skrypt „hr_main.sql” i podajemy odpowiednio parametry zatwierdzając każdy z nich Enterem:

specify password for HR as parameter 1:
Enter value for 1: hr

specify default tablespeace for HR as parameter 2:
Enter value for 2: users

specify temporary tablespace for HR as parameter 3:
Enter value for 3: temp

specify password for SYS as prameter 4:
Enter value for 4: Admin

specify log path as parameter 5:
Enter value for 5: $ORACLE_HOME/demo/schema/log

specify connect string as parameter 6:
Enter value for 6: localhost:1521/XEPDB1

SQL Plus parametry schematu HR

Na koniec, jeśli nie pojawią się błędy, poleceniem „exit” zamykamy edytor SQL Plus. Aby to zrobić wpisujemy „exit” i klikamy Enter.

Połączenie do bazy HR

Aby utworzyć połączenie do bazy HR, otwórz SQL Developer i kliknij New Database Connection …

SQL Developer tworzenie połączenia do bazy

Wpisz kolejno:

 • Name: Human Resources
 • Username: HR
 • Password: hr
 • Service name: XEPDB1

Następnie zaznacz opcję „Save Password” i kliknij przycisk Test. Jeśli nie pojawią się żadne błędy, kliknij przycisk Save, a następnie przycisk Connect.

SQL Developer testowanie połączenia do bazy

W aplikacji SQL Developer powinno pojawić się połączenie do schematu Human Resources i powinny być widoczne tabele.

Oracle schemat HR tabele

Uruchamianie zapytań PL/SQL

Po instalacji bazy danych Oracle sprawdź, czy możesz wykonywać ćwiczenia. Aby to zrobić kliknij SQL Worksheet na pasku narzędzi lub skrót klawiaturowy Alt + F10. W oknie dialogowym, które się pojawi wybierz schemat Human_Resources i kliknij przycisk OK.

Oracle- łączenie się do bazy HR

Wpisz polecenie

SELECT *
FROM COUNTRIES

Za pomocą tego polecenia z tabeli o nazwie Countries odczytujesz wszystkie rekordy.

SQL Developer - uruchamianie zapytania

Jak zwykle zapraszamy do komentowania i zadawania pytań. Chętnie uzupełnimy artykuł.

Rafał Lelusz

Programista Python, C#
Udostępnij wpis: udostępnij Facebook udostępnij Linkedin udostępnij e-mail

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Podobne artykuły z kategorii: Bazy danych

  Może Cię zainteresować