Access

Szkolenia obsługa programu MS Access – SQL i VBA

 • Access to program, który pozwala na wydajne zarządzanie dużymi zbiorami danych. Umożliwia on skuteczne zarządzanie relacjami między odrębnymi tabelami i oferuje narzędzia pomagające w pisaniu własnych aplikacji.

  Program posiada wbudowany kreator raportów – za jego pomocą można tworzyć raporty pobierając dane bezpośrednio z bazy danych i dokonując na nich potrzebnych wyliczeń i agregacji.

 • Firmy posiadają coraz większą ilość danych i rośnie zapotrzebowanie na zaawansowane i wydajne analizy. Aby efektywnie korzystać z danych, analitycy – obok Excela – sięgają też po rozwiązania bazodanowe. Jednym z nich jest MS Access.

  Access łączy w sobie relacyjny aparat bazy danych z graficznym interfejsem użytkownika i narzędziami programistycznymi – zaprojektowany został w taki sposób aby mogły korzystać z niego zarówno osoby z biznesu jak i z IT.

 • Dużym atutem Accessa jest jego integracja z pozostałymi programami pakietu MS Office – Excel, Outlook, Word. W prosty sposób można eksportować i importować dane, stworzyć korespondencję seryjną, tworzyć łącza do dashboardów w Excelu i zasilać je danymi z Accessa.
 • Jest prosty w instalacji i łatwy do opanowania – dzięki dostępnej w nim funkcji Wizard w przystępny, graficzny sposób utworzysz kwerendy, raporty i formularze. Interfejs graficzny umożliwia korzystanie z bazy i znajdujących się w niej danych nawet bez znajomości języka SQL.

Najbliższe szkolenia

TytułMiastoTerminCenaIlość dniDostępnośćRezerwacja
Access poziom podstawowy Opis kursu Warszawa02-03.02.2019 430,00  netto
528,90  brutto
26 miejsc Rezerwuj
Warszawa18-19.02.2019 430,00  netto
528,90  brutto
26 miejsc Rezerwuj
Access - poziom średnio-zaawansowany Opis kursu Warszawa26-27.01.2019 480,00  netto
590,40  brutto
26 miejsc Rezerwuj
Warszawa11-12.02.2019 480,00  netto
590,40  brutto
26 miejsc Rezerwuj
Warszawa23-24.02.2019 480,00  netto
590,40  brutto
26 miejsc Rezerwuj
Access - poziom zaawansowany Opis kursu Warszawa21-22.01.2019 530,00  netto
651,90  brutto
26 miejsc Rezerwuj
Warszawa25-26.02.2019 530,00  netto
651,90  brutto
26 miejsc Rezerwuj

Dlaczego warto znać Accessa

Access został zaprojektowany z myślą o szerokiej grupie użytkowników, którzy nie są zawodowymi informatykami. Pracę z programem ułatwiają kreatory, dzięki którym w prosty sposób można tworzyć bazy danych, wyciągać dane z baz i budować złożone wyrażenia. Znajomość programu Access umożliwia:

 • przekształcanie danych – za pomocą kwerend można przetwarzać duże ilości danych, przeprowadzać na nich obliczenia, agregować je i tworzyć podsumowania
 • tworzenie własnych funkcji – jeżeli funkcje wbudowane nie są wystarczające do prowadzonych przez nas analiz, przy wykorzystaniu języka VBA możemy utworzyć własne funkcje i procedury.
 • usprawnienie procesu analitycznego – zwiększenie wydajności analiz i analizowanie większych zbiorów danych
 • przekształcanie danych w raporty – za pomocą kreatora lub języka SQL i VBA można utworzyć elegancki interfejs użytkownika, dashboardy i szereg raportów

Wybierz szkolenie

Oferujemy szkolenia od podstaw do poziomu zaawansowanego. Zobacz jak przebiega ich program oraz jaką wiedzę możesz zdobyć razem z nami.

Access poziom podstawowy

Organizacja zajęć

Zapraszamy

MS Access szkolenie poziom podstawowy

Liczba godzin: 16

Godziny zajęć: 9:00 – 17:00

Liczba osób w grupie: 4-8

Lokalizacja szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 22

Zakres materiału

Dzień I

 1. Skróty klawiaturowe
 2. Relacyjne bazy danych
  1. Tabele
  2. Rekordy i pola
  3. Wartości
 3. Interfejs użytkownika w Accessie
  1. Okienko nawigacji
  2. Wstążka i paski narzędzi
 4. Obiekty baz danych programu Access
  1. Arkusze danych
  2. Kwerendy
  3. Formularze
  4. Raporty
 5. Tworzenie tabel
  1. Rodzaje tabel
  2. Tworzenie nowej tabeli – widok projektu i widok arkusza danych
  3. Pola tabeli
  4. Typy danych
  5. Właściwości pól
  6. Modyfikacja tabel
  7. Sortowanie i filtrowanie rekordów
 6. Relacje między tabelami
  1. Dodawanie, usuwanie i zmiana relacji
  2. Klucze – główny i obcy
  3. Więzy integralności

Dzień II

 1. Pobieranie danych za pomocą kwerend graficznych
  1. Rodzaje kwerend i sposoby ich działania
  2. Tworzenie kwerend
  3. Dodawanie kryteriów do kwerend
 2. Tworzenie sprzężeń w kwerendach i ich obsługa
  1. Typy sprzężeń
  2. Dodawanie i usuwanie sprzężeń
 3. Operatory i wyrażenia w kwerendach
  1. Typy i priorytety operatorów
  2. Operatory porównania
  3. Tworzenie złożonych kryteriów
 4. Funkcje wbudowane
  1. Przegląd funkcji dostępnych w MS Access
  2. Tworzenie kwerend z wykorzystaniem funkcji wbudowanych
  3. Wykorzystanie wielu kryteriów w kwerendzie – operatory AND i OR
 5. Kwerendy podsumowujące
  1. Funkcje agregujące
 6. Kwerendy funkcjonalne
  1. Kwerendy tworzące tabele
  2. Kwerendy dołączające
  3. Kwerendy aktualizujące
 7. Kwerendy krzyżowe
 8. Tworzenie prostych formularzy
  1. Widok projektu, układu i formularza
  2. Tworzenie i rozmieszczanie elementów na formularzu
  3. Tworzenie prostych raportów
  1. Widok projektu, układu i raportu
  2. Tworzenie i rozmieszczanie elementów na raporcie

Access poziom średnio-zaawansowany

Organizacja zajęć

Zapraszamy

MS Access szkolenie poziom średnio-zaawansowany

Liczba godzin: 16

Godziny zajęć: 9:00 – 17:00

Liczba osób w grupie: 4-8

Lokalizacja szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 22

Zakres materiału

Dzień I

 1. Powtórzenie informacji dotyczących kwerend
 2. Przypomnienie wbudowanych funkcji skalarnych i agregujących
 3. Importowanie i eksportowanie danych
  1. Typy importu i eksportu
  2. Importowanie danych z innej bazy, programu lub pliku (Access, Excel, plik tekstowy, dokumenty XML)
  3. Eksportowanie danych do formatów zewnętrznych np. do programu MS Word
 4. Dołączanie danych zewnętrznych
  1. Łączenie ze źródłami danych ODBC – pobieranie danych z np. bazy MS SQL Server
  2. Obsługa tabel połączonych
 5. Tworzenie kwerend z parametrami
 6. Instrukcje warunkowe – IIF, SWITCH
 7. Tworzenie kwerend z wykorzystaniem języka SQL
  1. Instrukcja SELECT
  2. Instrukcja WHERE
  3. Sprzężenia
  4. Grupowanie danych za pomocą instrukcji GROUP BY
  5. Sortowanie danych
  6. Scalanie wyników zapytań
  7. Tworzenie kwerend przekazujących

Dzień II

 1. Podkwerendy
  1. Zasady tworzenia podkwerend
  2. Tworzenie podkwerend graficznie i tekstowo w języku SQL
  3. Operatory IN i NOT IN w podkwerendach
  4. Operatory porównania w podkwerendach
  5. Podkwerendy jako wyrażenia
  6. Podkwerendy skorelowane
 2. Formularze
  1. Specjalne typy formularzy
  2. Formanty formularza – dodawanie, modyfikacja i usuwanie
  3. Wykonywanie operacji na formularzach
 3. Raporty
  1. Wiązanie raportu z kwerendą
  2. Umieszczanie formantów w raporcie
  3. Sortowanie i grupowanie danych
  4. Sortowanie danych w obrębie grup
  5. Wprowadzanie podziału na strony

Access poziom zaawansowany

Organizacja zajęć

Zapraszamy

MS Access szkolenie poziom zaawansowany

Liczba godzin: 16

Godziny zajęć: 9:00 – 17:00

Liczba osób w grupie: 4-8

Lokalizacja szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 22

Zakres materiału

Dzień I

 1. Zaawansowane techniki tworzenia formularzy
  1. Obsługa niemodyfikowalnych formantów
  2. Obrazy i obiekty typu OLE
  3. Grupy opcji
  4. Pola kombi i list
  5. Modyfikowanie właściwości formularza
  6. Właściwości sekcji
  7. Modyfikowanie układu formularza
  8. Przekształcanie formularza w raport
 2. Formanty formularzy
  1. Modyfikowanie wartości domyślnych
  2. Tworzenie formantów obliczeniowych
 3. Tworzenie podformularzy
 4. Pobieranie informacji w formularzach za pomocą okien dialogowych
  1. Projektowanie kwerend
  2. Konfigurowanie przycisków poleceń
 5. Zaawansowane techniki tworzenia raportów
  1. Grupowanie i sortowanie danych np. według przedziałów czasowych
  2. Ukrywanie powtarzających się informacji
  3. Wprowadzanie nowej numeracji dla każdej strony raportu
  4. Tworzenie list numerowanych i wypunktowanych
  5. Używanie różnych formantów w tym samym polu tekstowym
 6. Wyświetlanie wszystkich raportów w polu kombi
 7. Wykorzystywanie dwuprzebiegowego przetwarzania raportów

Dzień II

 1. Wprowadzenie do makr
  1. Tworzenie makr
  2. Przypisanie makra do zdarzenia
 2. Makra z wieloma akcjami
 3. Podmakra
 4. Wykorzystanie w makrach instrukcji warunkowych
  1. Otwieranie raportów za pomocą warunków
  2. Wiele akcji w warunku
 5. Wykorzystanie w makrach funkcji wbudowanych
 6. Tworzenie własnych funkcji użytkownika
 7. Makra osadzone
 8. Wprowadzenie do języka VBA dla programu MS Access
 9. Konwersja makr na kod VBA

Co zapewniamy dla uczestników szkolenia

 • Laptop

  Laptop
  Przygotowaliśmy dla Ciebie wygodny laptop, ale jeśli wolisz, możesz pracować na własnym komputerze. Pomożemy Ci zainstalować potrzebne na kurs oprogramowanie.

 • Materiały szkoleniowe

  Materiały szkoleniowe
  Otrzymasz komplet materiałów szkoleniowych w wersji papierowej i elektronicznej. Materiały w formacie .pdf prześlemy Ci od razu po otrzymaniu potwierdzonego wpłatą zgłoszenia na kurs.

 • Własne zadania


  Będziesz miał możliwość omówienia z instruktorem własnych zadań. Jeżeli zabraknie na to czasu w trakcie szkolenia, instruktor skontaktuje się z Tobą po kursie.

 • Certyfikat

  certyfikat
  Po ukończeniu szkolenia otrzymasz certyfikat – w wersji papierowej i elektronicznej – potwierdzający Twój udział w kursie.

 • Gwarancja

  Gwarancja wysokiej jakości
  Gwarantujemy, że nasz kurs to dobra inwestycja, na której nie stracisz pieniędzy. Jeśli szkolenie Ci się nie spodoba, masz możliwość wycofania się z niego. Zwrócimy Ci wówczas 100% opłaty.

 • Konsultacje

  Konsultacje
  Po szkoleniu instruktor jest dla Ciebie dostępny i możesz konsultować z nim swoje programy. Na każde pytanie otrzymasz informację zwrotną mailem lub telefonicznie.

Kto będzie z Tobą pracował na szkoleniu

 • Rafał Lelusz instruktor

  Rafał jest absolwentem Politechniki Warszawskiej i programistą praktykiem języków Python, C++, C#, MS SQL, VB, VBA. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w tworzeniu oprogramowania. Pracował zarówno dla dużych korporacji (Samsung, Opera) jak i dla mniejszych firm (HI, Sigma Projekt)

  Doskonale zna język SQL, bazy danych i program MS Access. Ma dużo doświadczenia i potrafi przekazywać wiedzę. Trudne zagadnienia wyjaśnia w prosty, obrazowy sposób – tak aby każdy miał możliwość ich zrozumienia.

 • Monika Wasilewska-Wojda instruktor

  Monika posiada bardzo duże doświadczenie w obsłudze narzędzi z pakietu MS Office. Wykorzystuje oprogramowanie w codziennej pracy w dużej firmie ubezpieczeniowej i wie, które z narzędzi są najbardziej przydatne.

  Posiada też duże doświadczenie w prowadzeniu zajęć i przekazywaniu wiedzy. W miłej atmosferze nauczy Was trików obsługi programu MS Access.