Access

Szkolenia obsługa programu MS Access

v

 • Access to program, który pozwala na wydajne wykorzystywanie dużych zbiorów danych. Umożliwia on skuteczne zarządzanie relacjami między odrębnymi tabelami i oferuje narzędzia pomagające w pisaniu własnych aplikacji.
 • Firmy posiadają coraz większą ilość danych i rośnie zapotrzebowanie na zaawansowane i wydajne analizy. Aby efektywnie korzystać z danych, analitycy – obok Excela – sięgają też po rozwiązania bazodanowe. Jednym z nich jest MS Access.
 • Program posiada wbudowany kreator raportów – za jego pomocą można tworzyć raporty pobierając dane bezpośrednio z bazy danych i dokonując na nich potrzebnych wyliczeń i agregacji.
 • Access łączy w sobie relacyjny aparat bazy danych z graficznym interfejsem użytkownika i narzędziami programistycznymi – zaprojektowany został w taki sposób, aby mogły korzystać z niego zarówno osoby z biznesu, jak i z IT.
 • Dużym atutem Accessa jest jego integracja z pozostałymi programami pakietu MS Office – Excel, Outlook, Word. W prosty sposób można eksportować i importować dane, stworzyć korespondencję seryjną, tworzyć łącza do dashboardów w Excelu i zasilać je danymi z Accessa.
 • Jest prosty w instalacji i łatwy do opanowania – dzięki dostępnej w programie funkcji Wizard, graficznie w prosty sposób, utworzysz kwerendy, raporty i formularze. Interfejs graficzny umożliwia korzystanie z bazy i znajdujących się w niej danych nawet bez znajomości języka SQL.

Wybierz termin szkolenia

Jeżeli interesuje Cię szkolenie ale żaden z terminów nie jest dla Ciebie odpowiedni, koniecznie napisz lub zadzwoń do nas.

TytułMiastoTerminCenaIlość dniDostępnośćRezerwacja
Access poziom podstawowy Opis kursu Warszawa01-02.04.2019 430,00  netto
528,90  brutto
27 miejsc Rezerwuj
Warszawa14-15.04.2019 430,00  netto
528,90  brutto
27 miejsc Rezerwuj
Access - poziom średnio-zaawansowany Opis kursu Warszawa28-29.03.2019 480,00  netto
590,40  brutto
26 miejsc Rezerwuj
Warszawa11-12.04.2019 480,00  netto
590,40  brutto
27 miejsc Rezerwuj
Warszawa27-28.04.2019 480,00  netto
590,40  brutto
27 miejsc Rezerwuj
Access - poziom zaawansowany Opis kursu Warszawa26-27.03.2019 530,00  netto
651,90  brutto
24 miejsca Rezerwuj
Warszawa23-24.04.2019 530,00  netto
651,90  brutto
25 miejsc Rezerwuj
Szybki kontakt
Korzyści z kursu MS Access

Szkolenie ma formę praktycznych warsztatów. Każdy z poziomów obejmuje 120 zadań, na podstawie których wyjaśniamy w szczegółach zasady funkcjonowania i obsługi programu MS Access. Ćwiczenia rozwiązujesz samodzielnie – dzięki temu doskonale poznasz program od podstaw aż do jego zaawansowanych elementów. Jest to najlepsza metoda nauki.

Kurs doskonale sprawdza się zarówno dla początkujących użytkowników programu, jak i dla osób, które posiadają już doświadczenie w jego obsłudze. Niezależnie od tego, jaki jest poziom Twojego zaawansowania, na pewno w trakcie szkolenia zdobędziesz nowe umiejętności. Masz taką gwarancję, gdyż kurs prowadzi doświadczony programista, który będzie potrafił znaleźć odpowiedź na Twoje pytania.

Kolejność zadań została w najdrobniejszym szczególe przemyślana przez naszych programistów i metodyka nauczania. Zadania zostały też skonsultowane z Uczestnikami szkoleń. Dzięki temu zostały ułożone w taki sposób, abyś miał możliwość solidnego opanowania materiału bez konieczności uczenia się pojęć na pamięć. Te same zagadnienia pojawiają się wielokrotnie w różnym kontekście, co umożliwi Ci ich dogłębne zrozumienie.

Po szkoleniu będziesz potrafił:

 • tworzyć i obsługiwać tabele w programie Access. Poznasz zasady zarządzania relacjami między tabelami i nauczysz się łączyć z różnymi źródłami danych np. Excelem, innymi bazami Accessa, bazami MS SQL Server.
 • wykorzystywać podstawowe narzędzia analityczne dostępne w Accessie. Poznasz kreator kwerend oraz sposoby tworzenia prostych i zaawansowanych analiz tabel Accessa. Nauczysz się tworzenia kwerend podsumowujących, funkcjonalnych i krzyżowych.
 • przekształcać dane za pomocą kwerend, przeprowadzać niestandardowe obliczenia i analizy warunkowe. Będziesz potrafił samodzielnie tworzyć podzapytania oraz przeprowadzać podstawowe analizy statystyczne dla kwerend.
 • w atrakcyjny sposób zaprezentować dane dostępne w bazie Access. Dowiesz się, w jaki sposób przekształcić informacje w elegancki interfejs użytkownika oraz w profesjonalne raporty. Poznasz zaawansowane techniki tworzenia formularzy przy wykorzystaniu formantów.
 • automatyzować pracę przy wykorzystaniu makr Accessa. Poznasz podstawy języka VBA, za pomocą którego będziesz mógł napisać proste programy, które wykonają za Ciebie powtarzalne czynności np. import danych do bazy.
 • wykorzystywać język SQL do odczytywania danych z bazy. Oprócz graficznego sposobu odczytywania informacji, poznasz też podstawy języka SQL, za pomocą którego możesz „sięgnąć” do relacyjnych baz danych.

Wybierz szkolenie

Zobacz zakres materiału na poszczególnych poziomach i wybierz odpowiednie dla siebie szkolenie. Poziom szkolenia możesz bezpłatnie zmienić nawet po rozpoczęciu kursu.

Access poziom podstawowy

Organizacja zajęć

MS Access szkolenie poziom podstawowy

Liczba godzin: 16

Godziny zajęć: 9:00 – 17:00

Liczba osób w grupie: 4-7

Lokalizacja szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 22

Zakres materiału

Dzień I

 1. Skróty klawiaturowe
 2. Relacyjne bazy danych
  1. Tabele
  2. Rekordy i pola
  3. Wartości
 3. Interfejs użytkownika w Accessie
  1. Okienko nawigacji
  2. Wstążka i paski narzędzi
 4. Obiekty baz danych programu Access
  1. Arkusze danych
  2. Kwerendy
  3. Formularze
  4. Raporty
 5. Tworzenie tabel
  1. Rodzaje tabel
  2. Tworzenie nowej tabeli – widok projektu i widok arkusza danych
  3. Pola tabeli
  4. Typy danych
  5. Właściwości pól
  6. Modyfikacja tabel
  7. Sortowanie i filtrowanie rekordów
 6. Relacje między tabelami
  1. Dodawanie, usuwanie i zmiana relacji
  2. Klucze – główny i obcy
  3. Więzy integralności

Dzień II

 1. Pobieranie danych za pomocą kwerend graficznych
  1. Rodzaje kwerend i sposoby ich działania
  2. Tworzenie kwerend
  3. Dodawanie kryteriów do kwerend
 2. Tworzenie sprzężeń w kwerendach i ich obsługa
  1. Typy sprzężeń
  2. Dodawanie i usuwanie sprzężeń
 3. Operatory i wyrażenia w kwerendach
  1. Typy i priorytety operatorów
  2. Operatory porównania
  3. Tworzenie złożonych kryteriów
 4. Funkcje wbudowane
  1. Przegląd funkcji dostępnych w MS Access
  2. Tworzenie kwerend z wykorzystaniem funkcji wbudowanych
  3. Wykorzystanie wielu kryteriów w kwerendzie – operatory AND i OR
 5. Kwerendy podsumowujące
  1. Funkcje agregujące
 6. Kwerendy funkcjonalne
  1. Kwerendy tworzące tabele
  2. Kwerendy dołączające
  3. Kwerendy aktualizujące
 7. Kwerendy krzyżowe
 8. Tworzenie prostych formularzy
  1. Widok projektu, układu i formularza
  2. Tworzenie i rozmieszczanie elementów na formularzu
 9. Tworzenie prostych raportów
  1. Widok projektu, układu i raportu
  2. Tworzenie i rozmieszczanie elementów na raporcie

Access poziom średnio-zaawansowany

Organizacja zajęć

MS Access szkolenie poziom średnio-zaawansowany

Liczba godzin: 16

Godziny zajęć: 9:00 – 17:00

Liczba osób w grupie: 4-7

Lokalizacja szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 22

Zakres materiału

Dzień I

 1. Powtórzenie informacji dotyczących kwerend
 2. Przypomnienie wbudowanych funkcji skalarnych i agregujących
 3. Importowanie i eksportowanie danych
  1. Typy importu i eksportu
  2. Importowanie danych z innej bazy, programu lub pliku (Access, Excel, plik tekstowy, dokumenty XML)
  3. Eksportowanie danych do formatów zewnętrznych np. do programu MS Word
 4. Dołączanie danych zewnętrznych
  1. Łączenie ze źródłami danych ODBC – pobieranie danych z np. bazy MS SQL Server
  2. Obsługa tabel połączonych
 5. Tworzenie kwerend z parametrami
 6. Instrukcje warunkowe – IIF, SWITCH
 7. Tworzenie kwerend z wykorzystaniem języka SQL
  1. Instrukcja SELECT
  2. Instrukcja WHERE
  3. Sprzężenia
  4. Grupowanie danych za pomocą instrukcji GROUP BY
  5. Sortowanie danych
  6. Scalanie wyników zapytań
  7. Tworzenie kwerend przekazujących

Dzień II

 1. Podkwerendy
  1. Zasady tworzenia podkwerend
  2. Tworzenie podkwerend graficznie i tekstowo w języku SQL
  3. Operatory IN i NOT IN w podkwerendach
  4. Operatory porównania w podkwerendach
  5. Podkwerendy jako wyrażenia
  6. Podkwerendy skorelowane
 2. Formularze
  1. Specjalne typy formularzy
  2. Formanty formularza – dodawanie, modyfikacja i usuwanie
  3. Wykonywanie operacji na formularzach
 3. Raporty
  1. Wiązanie raportu z kwerendą
  2. Umieszczanie formantów w raporcie
  3. Sortowanie i grupowanie danych
  4. Sortowanie danych w obrębie grup
  5. Wprowadzanie podziału na strony

Access poziom zaawansowany

Organizacja zajęć

MS Access szkolenie poziom zaawansowany

Liczba godzin: 16

Godziny zajęć: 9:00 – 17:00

Liczba osób w grupie: 4-7

Lokalizacja szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 22

Zakres materiału

Dzień I

 1. Zaawansowane techniki tworzenia formularzy
  1. Obsługa niemodyfikowalnych formantów
  2. Obrazy i obiekty typu OLE
  3. Grupy opcji
  4. Pola kombi i list
  5. Modyfikowanie właściwości formularza
  6. Właściwości sekcji
  7. Modyfikowanie układu formularza
  8. Przekształcanie formularza w raport
 2. Formanty formularzy
  1. Modyfikowanie wartości domyślnych
  2. Tworzenie formantów obliczeniowych
 3. Tworzenie podformularzy
 4. Pobieranie informacji w formularzach za pomocą okien dialogowych
  1. Projektowanie kwerend
  2. Konfigurowanie przycisków poleceń
 5. Zaawansowane techniki tworzenia raportów
  1. Grupowanie i sortowanie danych np. według przedziałów czasowych
  2. Ukrywanie powtarzających się informacji
  3. Wprowadzanie nowej numeracji dla każdej strony raportu
  4. Tworzenie list numerowanych i wypunktowanych
  5. Używanie różnych formantów w tym samym polu tekstowym
 6. Wyświetlanie wszystkich raportów w polu kombi
 7. Wykorzystywanie dwuprzebiegowego przetwarzania raportów

Dzień II

 1. Wprowadzenie do makr
  1. Tworzenie makr
  2. Przypisanie makra do zdarzenia
 2. Makra z wieloma akcjami
 3. Podmakra
 4. Wykorzystanie w makrach instrukcji warunkowych
  1. Otwieranie raportów za pomocą warunków
  2. Wiele akcji w warunku
 5. Wykorzystanie w makrach funkcji wbudowanych
 6. Tworzenie własnych funkcji użytkownika
 7. Makra osadzone
 8. Wprowadzenie do języka VBA dla programu MS Access
 9. Konwersja makr na kod VBA

Zapewniamy dla uczestników szkolenia

 • Laptop

  Laptop
  Przygotowaliśmy dla Ciebie wygodny w obsłudze laptop.

  Jeśli wolisz, możesz pracować na własnym komputerze. Pomożemy Ci wówczas zainstalować potrzebne na szkolenie oprogramowanie.

 • Materiały szkoleniowe

  Materiały szkoleniowe
  Otrzymasz komplet materiałów szkoleniowych w wersji papierowej i elektronicznej.

  Materiały w formacie .pdf prześlemy do Ciebie mailem od razu po otrzymaniu potwierdzonego wpłatą zgłoszenia na kurs. Wydrukowany komplet będzie czekał na Ciebie w sali szkoleniowej.

 • Własne zadania

  Własne zadania
  Możesz skonsultować z instruktorem własne zadania, nad którymi pracujesz.

  Każdy z instruktorów chętnie odpowie na Twoje pytania. Jeżeli w trakcie szkolenia nie będzie czasu na dodatkowe zagadnienia, instruktor skontaktuje się z Tobą po kursie.

 • Certyfikat

  certyfikat
  Po ukończeniu szkolenia otrzymasz wydrukowany po polsku certyfikat potwierdzający Twój udział w kursie. Zobacz wzór certyfikatu: Access certyfikat

  Certyfikat w wersji angielskiej lub zawierający dodatkowe informacje, jeśli będą Ci potrzebne, otrzymasz na życzenie bez żadnych dodatkowych opłat.

 • Catering

  Catering
  W cenie kursu zapewniamy kawę z ekspresu i rozpuszczalną, wybór różnego rodzaju herbat, wodę i kruche ciastka.

  W trakcie 40-minutowej przerwy można wybrać się na obiad. W sąsiedztwie szkoły jest kilkanaście restauracji i barów mlecznych. Standardowa cena kursu nie uwzględnia lunchu.

 • Wygodna płatność

  Wygodna płatność
  Dla wygody naszych Klientów obsługujemy różne formy płatności.

  Możliwe jest opłacenie kursu za pomocą standardowego przelewu lub szybkiej płatności. Można też dokonać płatności osobiście w biurze przy ul. Żurawiej 22 gotówką lub kartą płatniczą.

 • Gwarancja

  Gwarancja wysokiej jakości
  Gwarantujemy, że nasz kurs to dobra inwestycja, na której nie stracisz czasu i pieniędzy.

  Jeśli szkolenie Ci się nie spodoba, masz możliwość zmiany poziomu lub wycofania się z niego. Zwrócimy Ci wówczas 100% opłaty. Ostateczną decyzję podejmujesz pierwszego dnia kursu do godziny 13:00.

 • Konsultacje

  Konsultacje
  Po szkoleniu instruktor jest dla Ciebie dostępny i chętnie odpowie na dodatkowe pytania.

  Jeśli po kursie jakiś obszar omawiany na szkoleniu nadal nie będzie kompletnie zrozumiały, w każdej chwili możesz do nas napisać lub zadzwonić. Instruktor skontaktuje się z Tobą aby pomóc.

Instruktorzy

 • Rafał Lelusz instruktor

  Rafał jest absolwentem Politechniki Warszawskiej i programistą praktykiem języków Python, C++, C#, MS SQL, VB, VBA. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w tworzeniu oprogramowania. Pracował zarówno dla dużych korporacji (Samsung, Opera) jak i dla mniejszych firm (HI, Sigma Projekt)

  Doskonale zna język SQL, bazy danych i program MS Access. Ma dużo doświadczenia i potrafi przekazywać wiedzę. Trudne zagadnienia wyjaśnia w prosty, obrazowy sposób – tak aby każdy miał możliwość ich zrozumienia.

 • Monika Wasilewska-Wojda instruktor

  Monika posiada bardzo duże doświadczenie w obsłudze narzędzi z pakietu MS Office. Wykorzystuje oprogramowanie w codziennej pracy w dużej firmie ubezpieczeniowej i wie, które z narzędzi są najbardziej przydatne.

  Posiada też duże doświadczenie w prowadzeniu zajęć i przekazywaniu wiedzy. W miłej atmosferze nauczy Cię trików obsługi programu MS Access.