Access szkolenie od podstaw do poziom zaawansowanego

Access

Baza wiedzy
MS Office: Excel

Szkolenia obsługa programu MS Access

v

 • Access to program, który pozwala na wydajne wykorzystywanie dużych zbiorów danych. Umożliwia on skuteczne zarządzanie relacjami między odrębnymi tabelami i oferuje narzędzia pomagające w pisaniu własnych aplikacji.
 • Firmy posiadają coraz większą ilość danych i rośnie zapotrzebowanie na zaawansowane i wydajne analizy. Aby efektywnie korzystać z danych, analitycy – obok Excela – sięgają też po rozwiązania bazodanowe. Jednym z nich jest MS Access.
 • Program posiada wbudowany kreator raportów – za jego pomocą można tworzyć raporty pobierając dane bezpośrednio z bazy danych i dokonując na nich potrzebnych wyliczeń i agregacji.
 • Access łączy w sobie relacyjny aparat bazy danych z graficznym interfejsem użytkownika i narzędziami programistycznymi – zaprojektowany został w taki sposób, aby mogły korzystać z niego zarówno osoby z biznesu, jak i z IT.
 • Dużym atutem Accessa jest jego integracja z pozostałymi programami pakietu MS Office – Excel, Outlook, Word. W prosty sposób można eksportować i importować dane, stworzyć korespondencję seryjną, tworzyć łącza do dashboardów w Excelu i zasilać je danymi z Accessa.
 • Jest prosty w instalacji i łatwy do opanowania – dzięki dostępnej w programie funkcji Wizard, graficznie w prosty sposób, utworzysz kwerendy, raporty i formularze. Interfejs graficzny umożliwia korzystanie z bazy i znajdujących się w niej danych nawet bez znajomości języka SQL.

Wybierz termin szkolenia

Jeżeli interesuje Cię szkolenie, ale żaden z terminów nie jest dla Ciebie odpowiedni, koniecznie napisz lub zadzwoń do nas.

Gwarancja szybkiej realizacji kursu – szanujemy Twój czas. Nie przekładamy kursów wielokrotnie. Jeśli musimy przełożyć szkolenie, robimy to tylko jeden raz. W kolejnym terminie kurs realizujemy na 100%, nawet jeżeli będziesz jedynym Uczestnikiem.

W każdym z terminów, możesz wziąć udział w szkoleniu stacjonarnym lub zdalnym w formie wideokonferencji.

W przypadku szkoleń stacjonarnych wdrożyliśmy zabezpieczenia ochronne. Dla każdego Uczestnika zapewniamy: osobne biurko i odstęp minimum 2 metry od innych Uczestników. Sale szkoleniowe i sprzęty są na bieżąco dezynfekowane.

W sali dostępne są też bezpłatnie maseczki ochronne.

TytułMiastoTerminCenaIlość dniDostępnośćRezerwacja
Access - poziom podstawowy Opis kursu Warszawa17-18.11.2020 530,00  netto
651,90  brutto
25 miejsc Rezerwuj
Access - poziom średnio-zaawansowany Opis kursu Warszawa18-19.11.2020 580,00  netto
713,40  brutto
25 miejsc Rezerwuj
Access - poziom zaawansowany Opis kursu Warszawa23-24.11.2020 630,00  netto
774,90  brutto
26 miejsc Rezerwuj
Szybki kontakt
Korzyści z kursu MS Access

Szkolenie ma formę praktycznych warsztatów. Każdy z poziomów obejmuje 120 zadań, na podstawie których wyjaśniamy w szczegółach zasady funkcjonowania i obsługi programu MS Access. Ćwiczenia rozwiązujesz samodzielnie – dzięki temu doskonale poznasz program od podstaw aż do jego zaawansowanych elementów. Jest to najlepsza metoda nauki.

Kurs doskonale sprawdza się zarówno dla początkujących użytkowników programu, jak i dla osób, które posiadają już doświadczenie w jego obsłudze. Niezależnie od tego, jaki jest poziom Twojego zaawansowania, na pewno w trakcie szkolenia zdobędziesz nowe umiejętności. Masz taką gwarancję, gdyż kurs prowadzi doświadczony programista, który będzie potrafił znaleźć odpowiedź na Twoje pytania.

Kolejność zadań została w najdrobniejszym szczególe przemyślana przez naszych programistów i metodyka nauczania. Zadania zostały też skonsultowane z Uczestnikami szkoleń. Dzięki temu zostały ułożone w taki sposób, abyś miał możliwość solidnego opanowania materiału bez konieczności uczenia się pojęć na pamięć. Te same zagadnienia pojawiają się wielokrotnie w różnym kontekście, co umożliwi Ci ich dogłębne zrozumienie.

Po szkoleniu będziesz potrafił:

 • tworzyć i obsługiwać tabele w programie Access. Poznasz zasady zarządzania relacjami między tabelami i nauczysz się łączyć z różnymi źródłami danych np. Excelem, innymi bazami Accessa, bazami MS SQL Server.
 • wykorzystywać podstawowe narzędzia analityczne dostępne w Accessie. Poznasz kreator kwerend oraz sposoby tworzenia prostych i zaawansowanych analiz tabel Accessa. Nauczysz się tworzenia kwerend podsumowujących, funkcjonalnych i krzyżowych.
 • przekształcać dane za pomocą kwerend, przeprowadzać niestandardowe obliczenia i analizy warunkowe. Będziesz potrafił samodzielnie tworzyć podzapytania oraz przeprowadzać podstawowe analizy statystyczne dla kwerend.
 • w atrakcyjny sposób zaprezentować dane dostępne w bazie Access. Dowiesz się, w jaki sposób przekształcić informacje w elegancki interfejs użytkownika oraz w profesjonalne raporty. Poznasz zaawansowane techniki tworzenia formularzy przy wykorzystaniu formantów.
 • automatyzować pracę przy wykorzystaniu makr Accessa. Poznasz podstawy języka VBA, za pomocą którego będziesz mógł napisać proste programy, które wykonają za Ciebie powtarzalne czynności np. import danych do bazy.
 • wykorzystywać język SQL do odczytywania danych z bazy. Oprócz graficznego sposobu odczytywania informacji, poznasz też podstawy języka SQL, za pomocą którego możesz „sięgnąć” do relacyjnych baz danych.

Wybierz szkolenie

Zobacz zakres materiału na poszczególnych poziomach i wybierz odpowiednie dla siebie szkolenie. Poziom szkolenia możesz bezpłatnie zmienić nawet po rozpoczęciu kursu.

Access poziom podstawowy

Organizacja zajęć

MS Access szkolenie poziom podstawowy

Liczba godzin: 16

Godziny zajęć: 9:00 – 17:00

Liczba osób w grupie: 4-7

Lokalizacja szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 22

Zakres materiału

Dzień I

 1. Skróty klawiaturowe
 2. Relacyjne bazy danych
  1. Tabele
  2. Rekordy i pola
  3. Wartości
 3. Interfejs użytkownika w Accessie
  1. Okienko nawigacji
  2. Wstążka i paski narzędzi
 4. Obiekty baz danych programu Access
  1. Arkusze danych
  2. Kwerendy
  3. Formularze
  4. Raporty
 5. Tworzenie tabel
  1. Rodzaje tabel
  2. Tworzenie nowej tabeli – widok projektu i widok arkusza danych
  3. Pola tabeli
  4. Typy danych
  5. Właściwości pól
  6. Modyfikacja tabel
  7. Sortowanie i filtrowanie rekordów
 6. Relacje między tabelami
  1. Dodawanie, usuwanie i zmiana relacji
  2. Klucze – główny i obcy
  3. Więzy integralności

Dzień II

 1. Pobieranie danych za pomocą kwerend graficznych
  1. Rodzaje kwerend i sposoby ich działania
  2. Tworzenie kwerend
  3. Dodawanie kryteriów do kwerend
 2. Tworzenie sprzężeń w kwerendach i ich obsługa
  1. Typy sprzężeń
  2. Dodawanie i usuwanie sprzężeń
 3. Operatory i wyrażenia w kwerendach
  1. Typy i priorytety operatorów
  2. Operatory porównania
  3. Tworzenie złożonych kryteriów
 4. Funkcje wbudowane
  1. Przegląd funkcji dostępnych w MS Access
  2. Tworzenie kwerend z wykorzystaniem funkcji wbudowanych
  3. Wykorzystanie wielu kryteriów w kwerendzie – operatory AND i OR
 5. Kwerendy podsumowujące
  1. Funkcje agregujące
 6. Kwerendy funkcjonalne
  1. Kwerendy tworzące tabele
  2. Kwerendy dołączające
  3. Kwerendy aktualizujące
 7. Kwerendy krzyżowe

Access poziom średnio-zaawansowany

Organizacja zajęć

MS Access szkolenie poziom średnio-zaawansowany

Liczba godzin: 16

Godziny zajęć: 9:00 – 17:00

Liczba osób w grupie: 4-7

Lokalizacja szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 22

Zakres materiału

Dzień I

 1. Rodzaje kwerend
 2. Tworzenie kwerend z wykorzystaniem języka SQL
  1. Instrukcja SELECT
  2. Instrukcja WHERE
  3. Słowa kluczowe DISTINCT i TOP
  4. Aliasy tabel i kolumn
  5. Funkcje wbudowane – tekstowe, arytmetyczne, daty i czasu, informacyjne
  6. Funkcje logiczne – instrukcje warunkowe IIF, SWITCH
  7. Typy danych i ich konwersja
  8. Funkcje agregujące
  9. Grupowanie danych za pomocą instrukcji GROUP BY
  10. Sprzężenia (łączenie tabel)
  11. Sortowanie danych
 3. Tworzenie kwerend z parametrami
 4. Łączenie wyników zapytań
 5. Importowanie i eksportowanie danych
  1. Typy importu i eksportu
  2. Importowanie danych z innej bazy, programu lub pliku (Access, Excel, plik tekstowy)
  3. Eksportowanie danych do formatów zewnętrznych

Dzień II

 1. Tworzenie prostych formularzy
  1. Widok projektu, układu i formularza
  2. Tworzenie i rozmieszczanie elementów na formularzu
 2. Tworzenie prostych raportów
  1. Widok projektu, układu i raportu
  2. Tworzenie i rozmieszczanie elementów na raporcie
 3. Podkwerendy (podzapytania)
  1. Zasady tworzenia podkwerend
  2. Podzapytania umieszczane w klauzuli IN
  3. Podzapytania umieszczane w klauzuli FROM
  4. Podzapytania umieszczane w klauzuli SELECT
  5. Podzapytania niezależne i skorelowane
  6. Podzapytania z operatorem EXISTS
 4. Modyfikowanie danych
  1. Zmiana danych w tabelach
  2. Tworzenie nowych tabel
  3. Dołączanie danych do istniejących tabel

Access poziom zaawansowany

Organizacja zajęć

MS Access szkolenie poziom zaawansowany

Liczba godzin: 16

Godziny zajęć: 9:00 – 17:00

Liczba osób w grupie: 4-7

Lokalizacja szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 22

Zakres materiału

Dzień I

 1. Kwerendy tworzone na podstawie innych kwerend
 2. Stosowanie kwerend z parametrami
 3. Instrukcje warunkowe
  1. Instrukcja IIF
  2. Funkcja Switch
 4. Podkwerendy (podzapytania)
  1. Niezależne i skorelowane
  2. Z wykorzystaniem operatora IN lub EXISTS
  3. W klauzulach SELECT i FROM
 5. Instrukcje modyfikujące dane
  1. Zmiana danych w tabelach
  2. Tworzenie nowych tabel
  3. Dołączanie danych do istniejących tabel
 6. Zasady projektowania i tworzenia baz danych
  1. System bazy danych
  2. Tabele
  3. Raporty i formularze

Dzień II

 1. Wprowadzenie do makr
  1. Tworzenie makr
  2. Przypisanie makra do zdarzenia
 2. Makra z wieloma akcjami
 3. Podmakra
 4. Wykorzystanie w makrach instrukcji warunkowych
  1. Wiele akcji w warunku
 5. Wykorzystanie w makrach funkcji wbudowanych
 6. Tworzenie własnych funkcji użytkownika
 7. Makra osadzone
 8. Wprowadzenie do języka VBA dla programu MS Access
 9. Konwersja makr na kod VBA

Zapewniamy dla uczestników szkolenia

 • Laptop

  Laptop
  Przygotowaliśmy dla Ciebie wygodny w obsłudze laptop.

  Jeśli wolisz, możesz pracować na własnym komputerze. Pomożemy Ci wówczas zainstalować potrzebne na szkolenie oprogramowanie.

 • Materiały szkoleniowe

  Materiały szkoleniowe
  Otrzymasz komplet materiałów szkoleniowych w wersji papierowej i elektronicznej.

  Materiały w formacie .pdf prześlemy do Ciebie mailem od razu po otrzymaniu potwierdzonego wpłatą zgłoszenia na kurs. Wydrukowany komplet będzie czekał na Ciebie w sali szkoleniowej.

 • Własne zadania

  Własne zadania
  Możesz skonsultować z instruktorem własne zadania, nad którymi pracujesz.

  Każdy z instruktorów chętnie odpowie na Twoje pytania. Jeżeli w trakcie szkolenia nie będzie czasu na dodatkowe zagadnienia, instruktor skontaktuje się z Tobą po kursie.

 • Certyfikat

  certyfikat
  Po ukończeniu szkolenia otrzymasz wydrukowany po polsku certyfikat potwierdzający Twój udział w kursie. Zobacz wzór certyfikatu: Access certyfikat

  Certyfikat w wersji angielskiej lub zawierający dodatkowe informacje, jeśli będą Ci potrzebne, otrzymasz na życzenie bez żadnych dodatkowych opłat.

 • Catering

  Catering
  W cenie kursu zapewniamy kawę z ekspresu i rozpuszczalną, wybór różnego rodzaju herbat, wodę i kruche ciastka.

  W trakcie 40-minutowej przerwy można wybrać się na obiad. W sąsiedztwie szkoły jest kilkanaście restauracji i barów mlecznych. Standardowa cena kursu nie uwzględnia lunchu.

 • Wygodna płatność

  Wygodna płatność
  Dla wygody naszych Klientów obsługujemy różne formy płatności.

  Możliwe jest opłacenie kursu za pomocą standardowego przelewu lub szybkiej płatności. Można też dokonać płatności osobiście w biurze przy ul. Żurawiej 22 gotówką lub kartą płatniczą.

 • Gwarancja

  Gwarancja wysokiej jakości
  Gwarantujemy, że nasz kurs to dobra inwestycja, na której nie stracisz czasu i pieniędzy.

  Jeśli szkolenie Ci się nie spodoba, masz możliwość zmiany poziomu lub wycofania się z niego. Zwrócimy Ci wówczas 100% opłaty. Ostateczną decyzję podejmujesz pierwszego dnia kursu do godziny 13:00.

 • Konsultacje

  Konsultacje
  Po szkoleniu instruktor jest dla Ciebie dostępny i chętnie odpowie na dodatkowe pytania.

  Jeśli po kursie jakiś obszar omawiany na szkoleniu nadal nie będzie kompletnie zrozumiały, w każdej chwili możesz do nas napisać lub zadzwonić. Instruktor skontaktuje się z Tobą aby pomóc.

Instruktorzy

 • Rafał Lelusz instruktor

  Rafał jest absolwentem Politechniki Warszawskiej i programistą praktykiem języków Python, C++, C#, MS SQL, VB, VBA. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w tworzeniu oprogramowania. Pracował zarówno dla dużych korporacji (Samsung, Opera) jak i dla mniejszych firm (HI, Sigma Projekt)

  Doskonale zna język SQL, bazy danych i program MS Access. Ma dużo doświadczenia i potrafi przekazywać wiedzę. Trudne zagadnienia wyjaśnia w prosty, obrazowy sposób – tak aby każdy miał możliwość ich zrozumienia.

 • Monika Wasilewska-Wojda instruktor

  Monika posiada bardzo duże doświadczenie w obsłudze narzędzi z pakietu MS Office. Wykorzystuje oprogramowanie w codziennej pracy w dużej firmie ubezpieczeniowej i wie, które z narzędzi są najbardziej przydatne.

  Posiada też duże doświadczenie w prowadzeniu zajęć i przekazywaniu wiedzy. W miłej atmosferze nauczy Cię trików obsługi programu MS Access.