C#

Baza wiedzy
Programowanie: JavaVBASQL ServerPython

Szkolenia programowanie w języku C#

 • Język C# wywodzi się z rodziny języków C i C++. Został on jednak wzbogacony o wiele nowoczesnych elementów. Jest językiem elastycznym – można w nim pisać programy zarówno na złożone serwery TCP/IP jak i na proste urządzenia typu Raspberry Pi.
 • Będąc językiem obiektowym umożliwia tworzenie modularnych, łatwych do utrzymania aplikacji i kodu wielokrotnego użytku. Jest to jedna z jego największych przewag nad językiem C ++.
 • Ma szerokie zastosowanie – jest używany w programowaniu aplikacji sieciowych, internetowych i mobilnych, a także w przetwarzaniu obrazów i sygnałów audio; tworzeniu gier komputerowych; programowaniu algorytmów analitycznych i usług w chmurze.
 • Język ten oferuje funkcje ułatwiające programowanie np. mechanizmy odzyskiwania pamięci, uproszczone deklaracje typów, obsługę wersji i skalowalności. Dzięki nim tworzenie oprogramowania jest szybsze i łatwiejsze, zwłaszcza w przypadku usług COM + i Web.
 • Jest ściśle powiązany z platformą programistyczną .NET tworzoną przez Microsoft. Doskonale sprawdza się w najnowszym środowisku Windows. Może w sposób bezpośredni korzystać z klas .NET, co pozwala na szybkie i efektywne pisanie aplikacji.
 • Pakiet Visual C# jest najpopularniejszym środowiskiem programistycznym służącym do tworzenia aplikacji w C#. Obecnie dostępny jest jako część pakietu Visual Studio.

Wybierz termin szkolenia

Jeżeli interesuje Cię szkolenie, ale żaden z terminów nie jest dla Ciebie odpowiedni, koniecznie napisz lub zadzwoń do nas.

TytułMiastoTerminCenaIlość dniDostępnośćRezerwacja
C# poziom podstawowy Opis kursu Warszawa14-15.10.2019 740,00  netto
910,20  brutto
26 miejsc Rezerwuj
Warszawa18-19.11.2019Gwarantowany 740,00  netto
910,20  brutto
23 miejsca Rezerwuj
Warszawa09-10.12.2019 740,00  netto
910,20  brutto
26 miejsc Rezerwuj
C# poziom średnio-zaawansowany Opis kursu Warszawa17-18.10.2019 790,00  netto
971,70  brutto
26 miejsc Rezerwuj
Warszawa21-22.11.2019 790,00  netto
971,70  brutto
26 miejsc Rezerwuj
Warszawa12-13.12.2019 790,00  netto
971,70  brutto
26 miejsc Rezerwuj
C# - poziom zaawansowany Opis kursu Warszawa26-27.09.2019 820,00  netto
1 008,60  brutto
26 miejsc Rezerwuj
Warszawa17-18.10.2019 820,00  netto
1 008,60  brutto
26 miejsc Rezerwuj
Warszawa25-26.11.2019 820,00  netto
1 008,60  brutto
26 miejsc Rezerwuj
Warszawa16-17.12.2019 820,00  netto
1 008,60  brutto
26 miejsc Rezerwuj
Szybki kontakt
Korzyści z kursu Programowanie w języku C#

Szkolenie to praktyczne warsztaty, w trakcie których poznajesz język C# rozwiązując zadania. Na każdym z poziomów jest aż 120 zadań, które umożliwią Ci poznanie składni języka C# od A do Z.

Zakres materiału podzielony jest na logiczne obszary. Każdy obszar składa się z dwóch części. Pierwsza część teoretyczna poświęcona jest na przedstawienie zagadnień potrzebnych do rozwiązywania ćwiczeń. Druga część natomiast to samodzielna praca z językiem przy rozwiązywaniu zadań.

Zadania rozwiązujesz samodzielnie, ale instruktor jest cały czas do Twojej dyspozycji. Podczas części praktycznej instruktor monitoruje, czy każdy uczestnik jest w stanie poradzić sobie z zadaniem i w miarę potrzeby udziela dodatkowych informacji. Taki sposób organizacji zajęć sprawia, że zyskujesz nie tylko wiedzę o elementach języka, ale przede wszystkim potrafisz ją wykorzystać.

Po szkoleniu będziesz potrafił:

 • zainstalować i wykorzystywać w praktyce środowisko programistyczne Visual Studio Code i Visual C# – nauczysz się konfigurować środowisko według własnych potrzeb.
 • wykorzystywać do pracy platformę .NET. Przećwiczysz tworzenie programu w środowisku .NET i poznasz jego funkcjonalności.
 • deklarować zmienne i wykorzystywać je w programie. Będziesz potrafił użyć w aplikacji wielu zmiennych np. do przechowywania imienia i nazwiska użytkownika, jego stanowiska, loginu i hasła.
 • wykorzystywać w swoich programach metody i klasy. Środowisko .NET Framework udostępnia szereg klas gotowych do użycia. Będziesz potrafił używać klas istniejących w .NET oraz tworzyć własne metody i klasy.
 • testować warunki za pomocą instrukcji warunkowych. Nauczysz się programować odpowiednie reakcje zależne od tego, czy warunek w instrukcji warunkowej został spełniony.
 • łączyć się z bazą danych wykorzystując tryb konsoli. Napiszesz program, za pomocą którego połączysz się z bazą danych i wyświetlisz rekordy tabeli.

Wybierz szkolenie

Zobacz zakres materiału na poszczególnych poziomach i wybierz odpowiednie dla siebie szkolenie. Poziom szkolenia możesz bezpłatnie zmienić nawet po rozpoczęciu kursu.

C# poziom podstawowy

Organizacja zajęć

C# szkolenie poziom podstawowy

Liczba godzin: 16

Godziny zajęć: 9:00 – 17:00

Liczba osób w grupie: 4-7

Lokalizacja szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 22

Zakres materiału

Dzień I

 1. Cechy języka C#
 2. Architektura platformy .NET
 3. Środowisko programistyczne Visual Studio
 4. Kompilacja i uruchamianie prostego programu
  1. Kompilator Mono
 5. Środowisko Xamarin Studio
 6. Struktura kodu
 7. Komentarze
  1. Liniowe
  2. Blokowe
  3. XML
 8. Rodzaje zmiennych
  1. Wartościowe np. bool, char, decimal, int, float
  2. Referencyjne – obiekty, typy dynamiczne, typy łańcuchowe
 9. Deklaracje i przypisania zmiennych
  1. Proste deklaracje
  2. Deklaracje wielu zmiennych
  3. Nazwy zmiennych
 10. Wyświetlanie wartości zmiennych
 11. Wyświetlanie znaków specjalnych
 12. Operacje na zmiennych
  1. Operatory przypisania
  2. Operatory relacyjne
  3. Operacje arytmetyczne
  4. Operacje bitowe
  5. Operacje logiczne
  6. Priorytety operatorów

Dzień II

 1. Instrukcje warunkowe
  1. Podstawowa instrukcja if…else
  2. Zagnieżdżanie instrukcji if…else
  3. Instrukcja if…else if
 2. Instrukcja switch
  1. Operator warunkowy
  2. Przerywanie instrukcji switch
 3. Pętle
  1. Pętla for
  2. Pętla while
  3. Pętla do…while
  4. Pętla foreach
 4. Instrukcje break i continue
 5. Podstawowe operacje na tablicach
  1. Tworzenie tablic
  2. Inicjalizacja tablic
  3. Właściwość Length
 6. Tablice wielowymiarowe
  1. Tablice dwuwymiarowe
  2. Tablice tablic
  3. Tablice nieregularne
 7. Obsługa wyjątków – podstawowe informacje

C# poziom średnio-zaawansowany

Organizacja zajęć

C# szkolenie poziom średnio-zaawansowany

Liczba godzin: 16

Godziny zajęć: 9:00 – 17:00

Liczba osób w grupie: 4-7

Lokalizacja szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 22

Zakres materiału

Dzień I

 1. Podstawy programowania obiektowego
 2. Klasy i obiekty
 3. Metody klas
 4. Przestrzenie nazw i zestawy
 5. Argumenty i przeciążanie metod
  1. Argumenty metod
  2. Obiekt jako argument
  3. Przeciążanie metod
  4. Sposoby przekazywania argumentów
  5. Definicje metod za pomocą wyrażeń lambda
 6. Konstruktory i destruktory
  1. Argumenty konstruktorów
  2. Przeciążanie konstruktorów
  3. Słowo kluczowe this
 7. Dziedziczenie
  1. Konstruktory klasy bazowej i potomnej
 8. Modyfikatory dostępu
  1. Określanie reguł dostępu
  2. Dostęp tylko do odczytu
 9. Przesłanianie metod i składowe statyczne
 10. Właściwości i struktury

Dzień II

 1. Wyjątki i obsługa błędów
  1. Weryfikacja poprawności danych
  2. Blok try…catch
  3. Hierarchia wyjątków
  4. Przechwytywanie wielu wyjątków
  5. Zagnieżdżanie bloków try…catch
  6. Zgłaszanie wyjątków
  7. Ponowne zgłoszenie przechwyconego wyjątku
 2. Tworzenie własnych wyjątków
  1. Wyjątki warunkowe
  2. Sekcja finally
 3. Ciągi znaków
  1. Znaki i łańcuchy znakowe
  2. Znaki specjalne
  3. Zamiana ciągów na wartości
  4. Przetwarzanie i formatowanie ciągów
 4. Operacje wejścia i wyjścia
  1. Właściwości klasy Console
  2. Odczyt znaków
  3. Wczytywanie tekstów i znaków z klawiatury

C# poziom zaawansowany

Organizacja zajęć

C# szkolenie poziom zaawansowany

Liczba godzin: 16

Godziny zajęć: 9:00 – 17:00

Liczba osób w grupie: 4-7

Lokalizacja szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 22

Zakres materiału

Dzień I

 1. Operacje na plikach
  1. Klasa FileSystemInfo
  2. Operacje na katalogach
  3. Operacje na plikach
 2. Zapis i odczyt plików
  1. Klasa FileStream
  2. Podstawowe operacje odczytu i zapisu
  3. Operacje strumieniowe
 3. Konwersje typów i rzutowanie obiektów
  1. Konwersje typów prostych
  2. Rzutowanie typów obiektowych
  3. Rzutowanie na typ Obiekt
 4. Konstruktory oraz klasy abstrakcyjne
  1. Klasy i metody abstrakcyjne
  2. Wywołania konstruktorów
  3. Wywoływanie metod w konstruktorach
 5. Interfejsy
  1. Tworzenie interfejsów
  2. Hierarchia klas
  3. Właściwości
  4. Implementowanie wielu interfejsów
  5. Dziedziczenie interfejsów
 6. Klasy zagnieżdżone
  1. Tworzenie klas zagnieżdżonych
  2. Obiekty klas zagnieżdżonych
  3. Dostęp do składowych klasy zewnętrznej
 7. Kontrola typów i typy uogólnione

Dzień II

 1. Aplikacje z interfejsem graficznym
  1. Tworzenie okien
  2. Klasa Form
  3. Tworzenie menu
 2. Delegacje i zdarzenia
  1. Tworzenie delegacji
  2. Delegacja jako funkcja zwrotna
  3. Delegacja powiązana z wieloma metodami
  4. Programowanie zdarzeń
 3. Komponenty graficzne
  1. Wyświetlanie i obsługa komunikatów
  2. Obsługa zdarzeń
  3. Menu
  4. Etykiety
  5. Przyciski
  6. Pola tekstowe
  7. Listy rozwijane
 4. Współpraca z bazami danych
 5. LINQ
  1. Wyrażenia zapytań
  2. Koncepcje i techniki LINQ
  3. Operatory LINQ
 6. Wątki i kod asynchroniczny
  1. Wątki i systemowy mechanizm szeregujący
  2. Stos
  3. Pula wątków
  4. Podstawowe narzędzia synchronizacji
  5. Programowanie asynchroniczne

Zapewniamy dla uczestników szkolenia

 • Laptop

  Laptop
  Przygotowaliśmy dla Ciebie wygodny w obsłudze laptop.

  Jeśli wolisz, możesz pracować na własnym komputerze. Pomożemy Ci wówczas zainstalować potrzebne na szkolenie oprogramowanie.

 • Materiały szkoleniowe

  Materiały szkoleniowe
  Otrzymasz komplet materiałów szkoleniowych w wersji papierowej i elektronicznej.

  Materiały w formacie .pdf prześlemy do Ciebie mailem od razu po otrzymaniu potwierdzonego wpłatą zgłoszenia na kurs. Wydrukowany komplet będzie czekał na Ciebie w sali szkoleniowej.

 • Własne zadania

  Własne zadania
  Możesz skonsultować z instruktorem własne zadania, nad którymi pracujesz.

  Każdy z instruktorów chętnie odpowie na Twoje pytania. Jeżeli w trakcie szkolenia nie będzie czasu na dodatkowe zagadnienia, instruktor skontaktuje się z Tobą po kursie.

 • Certyfikat

  certyfikat
  Po ukończeniu szkolenia otrzymasz wydrukowany po polsku certyfikat potwierdzający Twój udział w kursie. Zobacz wzór certyfikatu: C# certyfikat

  Certyfikat w wersji angielskiej lub zawierający dodatkowe informacje, jeśli będą Ci potrzebne, otrzymasz na życzenie bez żadnych dodatkowych opłat.

 • Catering

  Catering
  W cenie kursu zapewniamy kawę z ekspresu i rozpuszczalną, wybór różnego rodzaju herbat, wodę i kruche ciastka.

  W trakcie 40-minutowej przerwy można wybrać się na obiad. W sąsiedztwie szkoły jest kilkanaście restauracji i barów mlecznych. Standardowa cena kursu nie uwzględnia lunchu.

 • Wygodna płatność

  Wygodna płatność
  Dla wygody naszych Klientów obsługujemy różne formy płatności.

  Możliwe jest opłacenie kursu za pomocą standardowego przelewu lub szybkiej płatności. Można też dokonać płatności osobiście w biurze przy ul. Żurawiej 22 gotówką lub kartą płatniczą.

 • Gwarancja

  Gwarancja wysokiej jakości
  Gwarantujemy, że nasz kurs to dobra inwestycja, na której nie stracisz czasu i pieniędzy.

  Jeśli szkolenie Ci się nie spodoba, masz możliwość zmiany poziomu lub wycofania się z niego. Zwrócimy Ci wówczas 100% opłaty. Ostateczną decyzję podejmujesz pierwszego dnia kursu do godziny 13:00.

 • Konsultacje

  Konsultacje
  Po szkoleniu instruktor jest dla Ciebie dostępny i chętnie odpowie na dodatkowe pytania.

  Jeśli po kursie jakiś obszar omawiany na szkoleniu nadal nie będzie kompletnie zrozumiały, w każdej chwili możesz do nas napisać lub zadzwonić. Instruktor skontaktuje się z Tobą aby pomóc.

Instruktorzy

 • Tomasz Majewski instruktor

  Tomek jest doktorem biologii i zawodowym programistą. Ukończył studia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Doskonale zna języki programowania C#, Python i VBA. Tworzy oprogramowanie dla firm oraz prowadzi zajęcia.

  Lubi i potrafi uczyć. Ma doświadczenie nie tylko w programowaniu ale również w prowadzeniu zajęć. Przez kilka lat prowadził zajęcia ze studentami na uczelni. Sprawnie przeprowadzi Cię przez najtrudniejsze zagadnienia z programowania.