Excel

Szkolenia obsługa arkusza kalkulacyjnego MS Excel

 • Excel jest obecnie najpopularniejszym arkuszem kalkulacyjnym wykorzystywanym w biurach. Jego znajomość przydaje się jednak nie tylko w pracy ale także np. do prowadzenia domowych rozliczeń.

  Znajomość programu umożliwia tworzenie budżetów i dokonywanie analiz wyników badań, rachunków finansowych, pomiarów statystycznych, budowanie i testowanie modeli predykcyjnych.

 • Program umożliwia też profesjonalną prezentację danych w formie graficznej za pomocą wykresów, zaawansowanego formatowania, grafiki WordArt i szablonów.

  Excel daje możliwość wyeliminowania często wykonywanych manualnych zadań — dzięki makrom i językowi VBA można napisać kod, za pomocą którego odświeżymy informacje w raportach, pobierzemy dane z bazy lub Internetu, wyślemy raporty do różnych odbiorców.

 • Arkusz kalkulacyjny doskonale sprawdza się we wsparciu zarządzania biznesem. Umożliwia on analizę istniejących już danych, wyciąganie wniosków oraz tworzenie na ich podstawie modeli służących zwiększeniu zysków, redukcji kosztów i bardziej wydajnemu zarządzaniu działalnością.

 • Automatyczne raporty i dynamiczne dashboardy – znając dobrze arkusz kalkulacyjny możemy stworzyć automatycznie odświeżane, atrakcyjnie wyglądające dashboardy z danymi, które potrzebujemy analizować.

Najbliższe szkolenia

Jeżeli interesuje Cię szkolenie ale żaden z terminów nie jest dla Ciebie odpowiedni, koniecznie napisz lub zadzwoń do nas.

TytułMiastoTerminCenaIlość dniDostępnośćRezerwacja
Excel poziom podstawowy Opis kursu Warszawa22-23.11.2018 430,00  netto
528,90  brutto
26 miejsc Rezerwuj
Warszawa12-13.12.2018 430,00  netto
528,90  brutto
22 miejsca Rezerwuj
Warszawa14-15.01.2019 430,00  netto
528,90  brutto
26 miejsc Rezerwuj
Excel - poziom średnio-zaawansowany Opis kursu Warszawa14-15.11.2018 480,00  netto
590,40  brutto
2Brak miejsc Rezerwuj
Warszawa10-11.12.2018 480,00  netto
590,40  brutto
23 miejsca Rezerwuj
Warszawa19-20.01.2019 480,00  netto
590,40  brutto
25 miejsc Rezerwuj
Excel - poziom zaawansowany Opis kursu Warszawa15-16.11.2018 530,00  netto
651,90  brutto
26 miejsc Rezerwuj
Warszawa26-27.11.2018 530,00  netto
651,90  brutto
26 miejsc Rezerwuj
Warszawa06-07.12.2018 530,00  netto
651,90  brutto
26 miejsc Rezerwuj
Warszawa07-08.01.2019 530,00  netto
651,90  brutto
24 miejsca Rezerwuj

Dlaczego warto znać MS Excel

Największą zaletą programu MS Excel jest jego wszechstronność. Podstawowym zadaniem programu jest dokonywanie obliczeń, ale lista zadań, do których możemy go użyć jest bardzo długa:

 • program jest pomocny w rozwiązywaniu biznesowych problemów – można użyć go do organizacji i prezentacji danych, do wyliczeń, prognoz oraz wizualizacji.
 • wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego przyspiesza pracę – wbudowane funkcje Excela umożliwiają nam wykonywanie szeregu różnych wyliczeń bez konieczności manualnego przeliczania danych.
 • Excel jest uniwersalnym, szeroko stosowanym programem – wiele firm używa arkusza kalkulacyjnego – dzięki temu jego znajomość zwiększa możliwość znalezienia pracy.
 • program jest idealny do prezentacji wyników pracy – można przygotować różnego rodzaju podsumowania i zestawienia w formie profesjonalnie wyglądających diagramów i wykresów.
 • automatyzacja pracy – często i manualnie wykonywane zadania możemy zautomatyzować za pomocą makr i kodu języka VBA.
 • „domowe budżety” – arkusz kalkulacyjny przydatny jest nie tylko w pracy – możemy używać go również do prywatnych potrzeb aby np. wyliczyć odsetki od kredytu, monitorować cykliczne płatności.

Wybierz szkolenie

Oferujemy szkolenia od podstaw do poziomu zaawansowanego. Zobacz jak przebiega ich program oraz jaką wiedzę możesz zdobyć razem z nami.

Excel poziom podstawowy

Organizacja zajęć

Zapraszamy

MS Excel szkolenie poziom zaawansowany

Liczba godzin: 16

Godziny zajęć: 9:00 – 17:00

Liczba osób w grupie: 4-6

Lokalizacja szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 22

Zakres materiału

Dzień I

 1. Skróty klawiaturowe
 2. Podstawowe informacje o obsłudze arkusza
  1. Uruchamianie i zamykanie programu
  2. Wstążka i pasek formuły
  3. Menu podręczne
  4. Zdarzenia wywoływane ruchem myszki
 3. Obsługa podstawowych obiektów Excela
  1. Komórki – zaznaczanie komórek, zakresów komórek, kolumn, wierszy i arkuszy
  2. Zmiana szerokości kolumn i wierszy
  3. Ukrywanie i wyświetlanie kolumn, wierszy i arkuszy
  4. Kopiowanie, wklejanie i usuwanie zawartości komórek
 4. Obsługa skoroszytów i arkuszy
  1. Otwieranie istniejącego skoroszytu
  2. Tworzenie nowego skoroszytu
  3. Dodawanie i usuwanie arkuszy w skoroszycie
  4. Ukrywanie i wyświetlanie arkusza
  5. Zmiana nazwy lub położenia arkusza w skoroszycie
  6. Kopiowanie lub przenoszenie arkuszy pomiędzy skoroszytami
  7. Jednoczesne przeglądanie wielu skoroszytów
  8. Wyszukiwanie informacji w arkuszach
 5. Wprowadzanie danych
  1. Wprowadzanie różnych typów danych do komórki
  2. Edytowanie danych w komórkach
  3. Wypełnianie komórek liczbami, datami i tekstem
  4. Autouzupełnianie
 6. Formatowanie
  1. Formatowanie czcionki i orientacji zapisu w komórce
  2. Formatowanie krawędzi komórki oraz koloru jej wypełnienia
  3. Formatowanie liczb
  4. Formatowanie warunkowe
 7. Tworzenie i formatowanie tabel

Dzień II

 1. Funkcje i formuły
  1. Adres komórki
  2. Budowa funkcji i formuł
  3. Operatory obliczeń – arytmetyczne, porównań, złączenia tekstu, odwołania
  4. Kolejność operacji i działań w formułach – korzystanie z nawiasów
  5. Odwołania do komórek i zakresów – względne, bezwzględne i mieszane
  6. Formuły matematyczne – ILOCZYN, LOS, SUMA, ZAOKR
  7. Formuły data i godzina- DATA, DATA.RÓŻNICA
  8. Formuły statystyczne – MIN, MAX, ŚREDNIA
  9. Formuły tekstowe – LEWY, PRAWY, SZUKAJ.TEKST, PORÓWNAJ, USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY, ZŁĄCZ.TEKSTY
 2. Sortowanie i filtrowanie danych
  1. Sortowanie za pomocą przycisku Sortuj
  2. Sortowanie wielokolumnowe
  3. Autofiltr
 3. Wykresy – kolumnowe, liniowe, kołowe i kombi
  1. Wstawianie i formatowanie wykresu
  2. Projektowanie i formatowanie wykresu
 4. Wstęp do tabel przestawnych i wykresów przestawnych
 5. Przygotowanie arkusza do wydruku i drukowanie

Excel poziom średnio-zaawansowany

Organizacja zajęć

Zapraszamy

MS Excel szkolenie poziom średnio-zaawansowany

Liczba godzin: 16

Godziny zajęć: 9:00 – 17:00

Liczba osób w grupie: 4-6

Lokalizacja szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 22

Zakres materiału

Dzień I

 1. Skróty klawiaturowe
 2. Operatory – arytmetyczne, porównań, złączania tekstu
 3. Kolejność operacji i działań w formułach
 4. Formatowanie warunkowe
 5. Tworzenie i formatowanie tabel
 6. Adresowanie komórek – względne, bezwzględne i mieszane
 7. Formuły i funkcje
  1. Funkcje matematyczne
  2. Suma częściowa i sumy częściowe
  3. Funkcje daty i czasu
  4. Funkcje statystyczne
  5. Funkcje wyszukiwania i adresu
  6. Funkcje tekstowe
  7. Funkcje logiczne
  8. Funkcje informacyjne
  9. Funkcja Transponuj
  10. Zagnieżdżanie funkcji
 8. Formuły trójwymiarowe
 9. Wykresy
  1. Wstawianie i formatowanie wykresu
  2. Szybkie modyfikowanie wykresu
  3. Dodawanie linii trendu
  4. Automatyczne aktualizowanie

Dzień II

 1. Tabele przestawne
  1. Wstawianie i modyfikowanie tabeli
  2. Karty Analiza i Projektowanie
  3. Tworzenie pól obliczeniowych
  4. Funkcja WeźDaneTabeli
 2. Wykresy przestawne – tworzenie i modyfikacja wykresu
 3. Sortowanie i filtrowanie
  1. Sortowanie wielokolumnowe
  2. Własny klucz sortowania danych
  3. Autofiltr i filtr zaawansowany
  4. Fragmentator
 4. Konsolidacja danych
 5. Definiowanie nazw
 6. Narzędzia inspekcji
 7. Stosowanie hiperłączy
 8. Reguły sprawdzania poprawności danych
 9. Rejestrowanie makr
 10. Importowanie danych z bazy, pliku tekstowego i strony WWW

Excel poziom zaawansowany

Organizacja zajęć

Zapraszamy

MS Excel szkolenie poziom zaawansowany

Liczba godzin: 16

Godziny zajęć: 9:00 – 17:00

Liczba osób w grupie: 4-6

Lokalizacja szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 22

Zakres materiału

Dzień I

 1. Skróty klawiaturowe
 2. Operatory
 3. Tabele
 4. Adresowanie komórek
 5. Tabele przestawne
 6. Wykresy przestawne
 7. Filtr zaawansowany
 8. Funkcje
  1. Funkcje matematyczne – AGREGUJ, SUMA.ILOCZYNÓW, SUMA.JEŻELI, SUMA.WARUNKÓW, SUMY.CZĘŚCIOWE
  2. Funkcje wyszukiwania i adresu – INDEKS, PODAJ.POZYCJĘ, PRZESUNIĘCIE, TRANSPONUJ, WYSZUKAJ.PIONOWO, WYSZUKAJ.POZIOMO, WYSZUKAJ
  3. Funkcje logiczne
  4. Zagnieżdżanie funkcji
  5. Formuły trójwymiarowe

Dzień II

 1. Złożone formuły oparte na funkcjach tekstowych
 2. Definiowanie własnych funkcji
 3. Formatowanie warunkowe z wykorzystaniem formuł
 4. Dostosowywanie pasków narzędzi do własnych potrzeb
 5. Tworzenie pasków przewijania, przycisków opcji, pól wyboru i pól kombi oraz grup i list
 6. Rejestrowanie makr
 7. Podstawy VBA (Visual Basic for Applications) – automatyzacja powtarzalnych zadań

Co zapewniamy dla uczestników szkolenia

 • Laptop

  Laptop
  Przygotowaliśmy dla Ciebie wygodny laptop, ale jeśli wolisz, możesz pracować na własnym komputerze. Pomożemy Ci zainstalować potrzebne na kurs oprogramowanie.

 • Materiały szkoleniowe

  Materiały szkoleniowe
  Otrzymasz komplet materiałów szkoleniowych w wersji papierowej i elektronicznej. Materiały w formacie .pdf prześlemy Ci od razu po otrzymaniu potwierdzonego wpłatą zgłoszenia na kurs.

 • Własne zadania


  Będziesz miał możliwość omówienia z instruktorem własnych zadań. Jeżeli zabraknie na to czasu w trakcie szkolenia, instruktor skontaktuje się z Tobą po kursie.

 • Certyfikat

  certyfikat
  Po ukończeniu szkolenia otrzymasz certyfikat – w wersji papierowej i elektronicznej – potwierdzający Twój udział w kursie.

 • Gwarancja

  Gwarancja wysokiej jakości
  Gwarantujemy, że nasz kurs to dobra inwestycja, na której nie stracisz pieniędzy. Jeśli szkolenie Ci się nie spodoba, masz możliwość wycofania się z niego. Zwrócimy Ci wówczas 100% opłaty.

 • Konsultacje

  Konsultacje
  Po szkoleniu instruktor jest dla Ciebie dostępny i możesz konsultować z nim swoje programy. Na każde pytanie otrzymasz informację zwrotną mailem lub telefonicznie.

Kto będzie z Tobą pracował na szkoleniu

 • Barbara Lelusz instruktor

  Basia jest analitykiem bazo-danowym, ekspertem z obszaru MS Office, baz danych i Business Intelligence. Posiada duże doświadczenie w pracy z pakietem Office, projektowaniu baz danych, procesów ETL i automatyzacji zadań.

  Na zajęciach w prosty i profesjonalny sposób przeprowadzi Cię przez arkusz kalkulacyjny Excel i pokaże Ci szereg trików, które ułatwiają pracę z programem.

 • Monika Wasilewska instruktor

  Monika posiada bardzo duże doświadczenie w obsłudze narzędzi z pakietu MS Office. Wykorzystuje oprogramowanie w codziennej pracy w dużej firmie ubezpieczeniowej i wie, które z narzędzi są najbardziej przydatne.

  Posiada również duże doświadczenie w prowadzeniu zajęć i przekazywaniu wiedzy. W miłej atmosferze zapozna Cię z narzędziami programu Excel.