Excel - szkolenia od podstaw do poziomu zaawansowanego

Excel

Baza wiedzy
MS Office: Excel

Szkolenia obsługa arkusza kalkulacyjnego MS Excel

 • Excel jest obecnie najpopularniejszym arkuszem kalkulacyjnym wykorzystywanym w biurach. Jego znajomość przydaje się jednak nie tylko w pracy ale także np. do prowadzenia domowych rozliczeń.
 • Znajomość programu umożliwia tworzenie budżetów i dokonywanie analiz wyników badań, rachunków finansowych, pomiarów statystycznych, budowanie i testowanie modeli predykcyjnych.
 • Program umożliwia też profesjonalną prezentację danych w formie graficznej za pomocą wykresów, zaawansowanego formatowania, grafiki WordArt i szablonów.
 • Excel daje możliwość wyeliminowania często wykonywanych manualnych zadań — dzięki makrom i językowi VBA można napisać kod, za pomocą którego odświeżymy informacje w raportach, pobierzemy dane z bazy lub Internetu, wyślemy raporty do różnych odbiorców.
 • Arkusz kalkulacyjny doskonale sprawdza się we wsparciu zarządzania biznesem. Umożliwia on analizę istniejących już danych, wyciąganie wniosków oraz tworzenie na ich podstawie modeli służących zwiększeniu zysków, redukcji kosztów i bardziej wydajnemu zarządzaniu działalnością.
 • Automatyczne raporty i dynamiczne dashboardy – znając dobrze arkusz kalkulacyjny możemy stworzyć automatycznie odświeżane, atrakcyjnie wyglądające dashboardy z danymi, które potrzebujemy analizować.

Wybierz termin szkolenia

Jeżeli interesuje Cię szkolenie, ale żaden z terminów nie jest dla Ciebie odpowiedni, koniecznie napisz lub zadzwoń do nas.

Gwarancja szybkiej realizacji kursu – szanujemy Twój czas. Nie przekładamy kursów wielokrotnie. Jeśli musimy przełożyć szkolenie, robimy to tylko jeden raz. W kolejnym terminie kurs realizujemy na 100%, nawet jeżeli będziesz jedynym Uczestnikiem.

W każdym z terminów, możesz wziąć udział w szkoleniu stacjonarnym lub zdalnym w formie wideokonferencji.

W przypadku szkoleń stacjonarnych wdrożyliśmy zabezpieczenia ochronne. Dla każdego Uczestnika zapewniamy: osobne biurko i odstęp minimum 2 metry od innych Uczestników. Sale szkoleniowe i sprzęty są na bieżąco dezynfekowane.

W sali dostępne są też bezpłatnie maseczki ochronne.

TytułMiastoTerminCenaIlość dniDostępnośćRezerwacja
Excel poziom podstawowy Opis kursu Warszawa16-17.11.2020 530,00  netto
651,90  brutto
23 miejsca Rezerwuj
Excel - poziom średnio-zaawansowany Opis kursu Warszawa24-25.11.2020 580,00  netto
713,40  brutto
23 miejsca Rezerwuj
Excel - poziom zaawansowany Opis kursu Warszawa17-18.11.2020 630,00  netto
774,90  brutto
24 miejsca Rezerwuj
Szybki kontakt
Korzyści z kursu MS Excel

Największą zaletą szkolenia jest jego praktyczny charakter. Na każdy z poziomów przygotowaliśmy dla Ciebie 120 praktycznych zadań, na podstawie których wyjaśniamy poszczególne zagadnienia z Excela. Rozwiązując ćwiczenia samodzielnie i z instruktorem, doskonale poznasz program od podstaw aż do jego zaawansowanych elementów. Lepszej metody na naukę nie ma.

Kurs doskonale sprawdza się zarówno dla osób, które wykorzystują Excela dla potrzeb prywatnych, jak i dla tych, którzy chcą używać skoroszytu w pracy zawodowej. Program szkolenia został przemyślany i dopracowany do perfekcji w najdrobniejszych szczegółach. Dlatego kurs jest wartościowy nie tylko dla uczestników początkujących, ale również dla osób posiadających doświadczenie w obsłudze skoroszytu.

Zadania ułożone są od najprostszych, poprzez bardziej złożone aż do mocno zaawansowanych. Poziom trudności wzrasta stopniowo, w taki sposób, aby każdy uczestnik był w stanie opanować materiał w 100%.

Po szkoleniu będziesz potrafił:

 • używać skoroszytu do rozwiązywania biznesowych problemów – sprawnie wykorzystasz program do organizacji i prezentacji danych, wyliczeń, prognoz oraz wizualizacji.
 • przyspieszyć i usprawnić wykonywanie codziennych zadań – znajomość wbudowanych funkcji Excela umożliwi Ci wykonywanie szeregu różnych wyliczeń bez konieczności manualnego przeliczania danych.
 • zebrać i scalić informacje z różnych plików i dokumentów – oprócz łączenia informacji z różnych arkuszy kalkulacyjnych, możesz też importować dane z plików tekstowych, baz danych i stron internetowych. Za pomocą narzędzia Wstawianie możesz również osadzać w Excelu różne obiekty i mieć do nich dostęp bezpośrednio ze skoroszytu.
 • w atrakcyjny sposób zaprezentować wyniki swojej pracy – możesz przygotować różnego rodzaju podsumowania i zestawienia w formie profesjonalnie wyglądających diagramów i wykresów.
 • zautomatyzować pracę – często i manualnie wykonywane zadania możesz zautomatyzować za pomocą makr i kodu języka VBA.
 • przygotować „domowe budżety”, policzyć odsetki od kredytu lub lokaty – arkusz kalkulacyjny przydatny jest nie tylko w pracy. Możesz używać go również do prywatnych potrzeb aby np. monitorować cykliczne płatności.

Wybierz szkolenie

Zobacz zakres materiału na poszczególnych poziomach i wybierz odpowiednie dla siebie szkolenie. Poziom szkolenia możesz bezpłatnie zmienić nawet po rozpoczęciu kursu.

Excel poziom podstawowy

Organizacja zajęć

MS Excel szkolenie poziom zaawansowany

Liczba godzin: 16

Godziny zajęć: 9:00 – 17:00

Liczba osób w grupie: 4-7

Lokalizacja szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 22

Zakres materiału

Dzień I

 1. Skróty klawiaturowe
 2. Podstawowe informacje o obsłudze arkusza
  1. Uruchamianie i zamykanie programu
  2. Wstążka i pasek formuły
  3. Menu podręczne
  4. Zdarzenia wywoływane ruchem myszki
 3. Obsługa podstawowych obiektów Excela
  1. Komórki – zaznaczanie komórek, zakresów komórek, kolumn, wierszy i arkuszy
  2. Zmiana szerokości kolumn i wierszy
  3. Ukrywanie i wyświetlanie kolumn, wierszy i arkuszy
  4. Kopiowanie, wklejanie i usuwanie zawartości komórek
 4. Obsługa skoroszytów i arkuszy
  1. Otwieranie istniejącego skoroszytu
  2. Tworzenie nowego skoroszytu
  3. Dodawanie i usuwanie arkuszy w skoroszycie
  4. Ukrywanie i wyświetlanie arkusza
  5. Zmiana nazwy lub położenia arkusza w skoroszycie
  6. Kopiowanie lub przenoszenie arkuszy pomiędzy skoroszytami
  7. Jednoczesne przeglądanie wielu skoroszytów
  8. Wyszukiwanie informacji w arkuszach
 5. Wprowadzanie danych
  1. Wprowadzanie różnych typów danych do komórki
  2. Edytowanie danych w komórkach
  3. Wypełnianie komórek liczbami, datami i tekstem
  4. Autouzupełnianie
 6. Formatowanie
  1. Formatowanie czcionki i orientacji zapisu w komórce
  2. Formatowanie krawędzi komórki oraz koloru jej wypełnienia
  3. Formatowanie liczb
  4. Formatowanie warunkowe
 7. Tworzenie i formatowanie tabel

Dzień II

 1. Funkcje i formuły
  1. Adres komórki
  2. Budowa funkcji i formuł
  3. Operatory obliczeń – arytmetyczne, porównań, złączenia tekstu, odwołania
  4. Kolejność operacji i działań w formułach – korzystanie z nawiasów
  5. Odwołania do komórek i zakresów – względne, bezwzględne i mieszane
  6. Formuły matematyczne – ILOCZYN, LOS, SUMA, ZAOKR
  7. Formuły data i godzina- DATA, DATA.RÓŻNICA
  8. Formuły statystyczne – MIN, MAX, ŚREDNIA
  9. Formuły tekstowe – LEWY, PRAWY, SZUKAJ.TEKST, PORÓWNAJ, USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY, ZŁĄCZ.TEKSTY
 2. Sortowanie i filtrowanie danych
  1. Sortowanie za pomocą przycisku Sortuj
  2. Sortowanie wielokolumnowe
  3. Autofiltr
 3. Wykresy – kolumnowe, liniowe, kołowe i kombi
  1. Wstawianie i formatowanie wykresu
  2. Projektowanie i formatowanie wykresu
 4. Wstęp do tabel przestawnych i wykresów przestawnych
 5. Przygotowanie arkusza do wydruku i drukowanie

Excel poziom średnio-zaawansowany

Organizacja zajęć

MS Excel szkolenie poziom średnio-zaawansowany

Liczba godzin: 16

Godziny zajęć: 9:00 – 17:00

Liczba osób w grupie: 4-7

Lokalizacja szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 22

Zakres materiału

Dzień I

 1. Skróty klawiaturowe
 2. Operatory – arytmetyczne, porównań, złączania tekstu
 3. Kolejność operacji i działań w formułach
 4. Formatowanie warunkowe
 5. Tworzenie i formatowanie tabel
 6. Adresowanie komórek – względne, bezwzględne i mieszane
 7. Formuły i funkcje
  1. Funkcje matematyczne
  2. Suma częściowa i sumy częściowe
  3. Funkcje daty i czasu
  4. Funkcje statystyczne
  5. Funkcje wyszukiwania i adresu
  6. Funkcje tekstowe
  7. Funkcje logiczne
  8. Funkcje informacyjne
  9. Funkcja Transponuj
  10. Zagnieżdżanie funkcji
 8. Formuły trójwymiarowe
 9. Wykresy
  1. Wstawianie i formatowanie wykresu
  2. Szybkie modyfikowanie wykresu
  3. Dodawanie linii trendu
  4. Automatyczne aktualizowanie

Dzień II

 1. Tabele przestawne
  1. Wstawianie i modyfikowanie tabeli
  2. Karty Analiza i Projektowanie
  3. Tworzenie pól obliczeniowych
 2. Wykresy przestawne – tworzenie i modyfikacja wykresu
 3. Sortowanie i filtrowanie
  1. Sortowanie wielokolumnowe
  2. Własny klucz sortowania danych
  3. Autofiltr i filtr zaawansowany
  4. Fragmentator
 4. Konsolidacja danych
 5. Definiowanie nazw
 6. Stosowanie hiperłączy
 7. Reguły sprawdzania poprawności danych
 8. Importowanie danych z bazy, pliku tekstowego i strony WWW

Excel poziom zaawansowany

Organizacja zajęć

MS Excel szkolenie poziom zaawansowany

Liczba godzin: 16

Godziny zajęć: 9:00 – 17:00

Liczba osób w grupie: 4-7

Lokalizacja szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 22

Zakres materiału

Dzień I

 1. Skróty klawiaturowe
 2. Operatory
 3. Tabele
 4. Adresowanie komórek
 5. Tabele przestawne
  1. Opcje tabeli przestawnej
  2. Funkcja WeźDaneTabeli
 6. Wykresy przestawne
 7. Filtr zaawansowany
 8. Funkcje
  1. Funkcje matematyczne – AGREGUJ, SUMA.ILOCZYNÓW, SUMA.JEŻELI, SUMA.WARUNKÓW, SUMY.CZĘŚCIOWE
  2. Funkcje wyszukiwania i adresu – INDEKS, PODAJ.POZYCJĘ, PRZESUNIĘCIE, TRANSPONUJ, WYSZUKAJ.PIONOWO, WYSZUKAJ.POZIOMO, WYSZUKAJ
  3. Funkcje logiczne
  4. Zagnieżdżanie funkcji
  5. Formuły trójwymiarowe

Dzień II

 1. Złożone formuły oparte na funkcjach tekstowych
 2. Definiowanie własnych funkcji
 3. Formatowanie warunkowe z wykorzystaniem formuł
 4. Narzędzia inspekcji
 5. Dostosowywanie pasków narzędzi do własnych potrzeb
 6. Tworzenie pasków przewijania, przycisków opcji, pól wyboru i pól kombi oraz grup i list
 7. Rejestrowanie makr
 8. Podstawy VBA (Visual Basic for Applications) – automatyzacja powtarzalnych zadań

Zapewniamy dla uczestników szkolenia

 • Laptop

  Laptop
  Przygotowaliśmy dla Ciebie wygodny w obsłudze laptop.

  Jeśli wolisz, możesz pracować na własnym komputerze. Pomożemy Ci wówczas zainstalować potrzebne na szkolenie oprogramowanie.

 • Materiały szkoleniowe

  Materiały szkoleniowe
  Otrzymasz komplet materiałów szkoleniowych w wersji papierowej i elektronicznej.

  Materiały w formacie .pdf prześlemy do Ciebie mailem od razu po otrzymaniu potwierdzonego wpłatą zgłoszenia na kurs. Wydrukowany komplet będzie czekał na Ciebie w sali szkoleniowej.

 • Własne zadania

  Własne zadania
  Możesz skonsultować z instruktorem własne zadania, nad którymi pracujesz.

  Każdy z instruktorów chętnie odpowie na Twoje pytania. Jeżeli w trakcie szkolenia nie będzie czasu na dodatkowe zagadnienia, instruktor skontaktuje się z Tobą po kursie.

 • Certyfikat

  certyfikat
  Po ukończeniu szkolenia otrzymasz wydrukowany po polsku certyfikat potwierdzający Twój udział w kursie. Zobacz wzór certyfikatu: Excel certyfikat

  Certyfikat w wersji angielskiej lub zawierający dodatkowe informacje, jeśli będą Ci potrzebne, otrzymasz na życzenie bez żadnych dodatkowych opłat.

 • Catering

  Catering
  W cenie kursu zapewniamy kawę z ekspresu i rozpuszczalną, wybór różnego rodzaju herbat, wodę i kruche ciastka.

  W trakcie 40-minutowej przerwy można wybrać się na obiad. W sąsiedztwie szkoły jest kilkanaście restauracji i barów mlecznych. Standardowa cena kursu nie uwzględnia lunchu.

 • Wygodna płatność

  Wygodna płatność
  Dla wygody naszych Klientów obsługujemy różne formy płatności.

  Możliwe jest opłacenie kursu za pomocą standardowego przelewu lub szybkiej płatności. Można też dokonać płatności osobiście w biurze przy ul. Żurawiej 22 gotówką lub kartą płatniczą.

 • Gwarancja

  Gwarancja wysokiej jakości
  Gwarantujemy, że nasz kurs to dobra inwestycja, na której nie stracisz czasu i pieniędzy.

  Jeśli szkolenie Ci się nie spodoba, masz możliwość zmiany poziomu lub wycofania się z niego. Zwrócimy Ci wówczas 100% opłaty. Ostateczną decyzję podejmujesz pierwszego dnia kursu do godziny 13:00.

 • Konsultacje

  Konsultacje
  Po szkoleniu instruktor jest dla Ciebie dostępny i chętnie odpowie na dodatkowe pytania.

  Jeśli po kursie jakiś obszar omawiany na szkoleniu nadal nie będzie kompletnie zrozumiały, w każdej chwili możesz do nas napisać lub zadzwonić. Instruktor skontaktuje się z Tobą aby pomóc.

Trener – opiekun kursu

 • Monika Wasilewska trener

  Monika posiada bardzo duże doświadczenie w obsłudze narzędzi z pakietu MS Office. Wykorzystuje oprogramowanie w codziennej pracy w dużej firmie ubezpieczeniowej i wie, które z narzędzi są najbardziej przydatne.

  Posiada również duże doświadczenie w prowadzeniu zajęć i przekazywaniu wiedzy. W miłej atmosferze zapozna Cię z narzędziami programu Excel.