GIT - intensywny kurs od podstaw na bazie praktycznego projektu

GIT

Baza wiedzy
Programowanie: VBASQL ServerPython

Szkolenia obsługa programu GIT

GIT szkolenia od podstaw

 • GIT to system kontroli wersji oprogramowania, za pomocą którego można śledzić zmiany dokonywane w plikach i programach. Umożliwia on przywołanie dowolnej wcześniejszej wersji.
 • Program jest rozproszonym modelem kontroli wersji – możesz udostępnić innym tylko to, czego potrzebują. Nie wszystko nad czym pracujesz musi być dostępne publicznie.
 • Znajomość programu GIT przydatna jest nie tylko dla programistów. Program może być wykorzystywany przez każdego, kto potrzebuje zarządzać zmianami w oprogramowaniu i dokumentach. Używając systemu kontroli wersji unikamy ryzyka utraty kodu lub dokumentów – w każdej chwili możemy przywrócić poprzednią wersję.
 • Model rozproszony ma takie zalety jak szybkość działania i możliwość pracy w trybie offline. Możesz używać programu, nawet jeśli nie masz połączenia z centralnym repozytorium. Większość zadań można wykonać komputerze lokalnym np. zrobić commit, przeglądać pełną historię projektu, tworzyć nowe gałęzie (branches) lub łączyć istniejące.
 • GIT ułatwia współpracę przy tworzeniu dużych projektów – używając go, programista może współdzielić swój kod z innymi. Wiele osób może pracować nad jednym tematem i łatwo integrować swoje programy i dokumenty.
 • Program zabezpiecza nas przed czasochłonnym szukaniem, jakie zmiany zostały wprowadzone – łatwo możemy porównać aktualną wersję programu czy dokumentu z jego poprzednimi wersjami.
 • GIT umożliwia łatwe wycofanie i naprawę błędów. W większości sytuacji jest dostępne polecenie „cofnij”. Można poprawić ostatnie zatwierdzenie zmian, przywróć całe zatwierdzenie, a nawet przywrócić usunięte zatwierdzenia.
 • W programie dostępna jest możliwość tworzenia szybko działających i łatwych w użyciu rozgałęzień. Dzięki nim, możesz wyodrębnić swój kod i pracować nad jakąś funkcjonalnością bez obawy o kod główny. Po ukończeniu pracy, w łatwy sposób dołączysz swój kod do całości programu.

Wybierz termin szkolenia

Jeżeli interesuje Cię szkolenie, ale żaden z terminów nie jest dla Ciebie odpowiedni, koniecznie napisz lub zadzwoń do nas.

W każdym z terminów, możesz wziąć udział w szkoleniu stacjonarnym lub zdalnym.

TytułMiastoTerminCenaIlość dniDostępnośćRezerwacja
GIT od podstaw Opis kursu Warszawa08-09.02.2021 1 695,00  netto
2 084,85  brutto
23 miejsca Rezerwuj
Szybki kontakt
Korzyści z kursu Obsługa programu GIT

Szkolenie ma charakter praktyczny – w trakcie kursu będziesz pracował nad prawdziwym, dużym projektem. Razem z grupą będziesz tworzył kod, udostępniał go innym uczestnikom, wprowadzał zmiany w kodzie stworzonym przez innych.

Na kursie staramy się odzwierciedlić pracę zespołu programistycznego. Mamy przygotowany projekt, którego celem jest stworzenie aplikacji. Grupa wspólnie pracuje nad stworzeniem kompletnego oprogramowania. Dzięki temu przećwiczysz większość funkcjonalności programu GIT.

Poznasz program GIT od podstaw do poziomu umożliwiającego Ci samodzielną pracę z nim. W trakcie szkolenia będziesz rozwiązywał zadania dla konkretnych przykładów. Dzięki temu łatwiej zapamiętasz poszczególne zagadnienia z kursu i przygotujesz się do wykorzystania programu GIT w Twoim środowisku pracy.

Po szkoleniu będziesz potrafił:

 • zainstalować oprogramowanie GIT w środowisku Windows. Samodzielnie zainstalujesz GIT’a, poznasz jego konsolę oraz nauczysz się poleceń niezbędnych do uruchomienia i obsługi programu.
 • pracować nad projektem programistycznym wspólnie z innymi osobami. Będziesz potrafił udostępnić własne rewizje innym uczestnikom projektu oraz przeanalizować rewizje innych osób, które zostaną Tobie udostępnione.
 • korzystać ze środowiska Github oraz Bitbucket. Poznasz interfejs serwisów, sposób dostępu do projektu, wprowadzanych w nim zmian oraz zasady hostingu projektów w oparciu o system Git.
 • samodzielnie poszerzać kompetencje w oparciu o dokumentację GIT’a. Jest ona podstawowym źródłem informacji o programie. Dokumentację znajdziesz pod linkiem GIT dokumentacja. Dokumentacja do serwisu GitHub dostępna jest pod linkiem GitHub dokumentacja.
 • stworzyć własne repozytorium wraz z pełną historią zatwierdzeń. Nauczysz się inicjalizować nowy projekt oraz tworzyć projekt poprzez sklonowanie istniejącego repozytorium.
 • badać historię projektu. Dowiesz się, na czym polegają rewizje oraz w jaki sposób analizować historię zmian zarówno jednego jak i wielu plików. Poznasz sposoby filtrowania zmian.
 • wykorzystywać popularne metody oznaczania poszczególnych wersji programu. Poznasz dostępne w programie GIT znaczniki lekkie i oznaczone używane do oznaczania rewizji. Będziesz potrafił powiązać wersje programu z historią projektu prowadzonego w GIT.
 • modyfikować historię projektu. Nauczysz się łączyć kilka nowych rewizji w jedną rewizję zbiorczą oraz usuwać błędne rewizje i odzyskiwać pliki z dowolnej rewizji.

Wybierz szkolenie

Zobacz zakres materiału i zapisz się na kurs, jeśli materiał jest dla Ciebie interesujący. Pamiętaj, że ostateczną decyzję odnośnie udziału w szkoleniu podejmujesz pierwszego dnia w trakcie zajęć. Jeśli kurs Ci się nie spodoba, bez żadnych konsekwencji możesz się z niego wycofać.

GIT od podstaw

Zakres materiału

Dzień I

 1. GIT informacje podstawowe
 2. Hosting projektów Git
 3. Instalacja programu Git
  1. Konsola programu GIT w systemie Windows
  2. Konfiguracja klienta GIT
  3. Edytor
  4. Składnia poleceń programu GIT
 4. Tworzenie repozytoriów
  1. Inicjalizacja nowego repozytorium
  2. Klonowanie repozytoriów
  3. Analiza historii projektu
 5. Tworzenie rewizji i przywracanie stanu plików
  1. Tworzenie rewizji
  2. Przywracanie stanu plików do wybranej rewizji
  3. Przenoszenie repozytorium
 6. Stany plików
  1. Indeksowanie
  2. Diagram stanów
  3. Obszar roboczy, indeks i repozytorium
  4. Modyfikowanie stanu plików repozytorium
  5. Oznaczenia stanów pliku
  6. Repozytoria zwykłe i surowe
  7. Uzupełnienie diagramu stanów
 7. Znaczniki
  1. Tworzenie znaczników lekkich i oznaczonych
  2. Sprawdzanie znaczników
  3. Usuwanie znaczników
  4. Szczegółowe dane znacznika
 8. Identyfikowanie rewizji
  1. Skróty SHA-1
  2. Znaczniki
  3. Rewizja domyślna
  4. Dziennik reflog
  5. Polecenia rev-parse oraz rev-list
 9. Modyfikowanie historii projektu
  1. Usuwanie i modyfikowanie rewizji
  2. Łączenie rewizji
  3. Usuwanie zmian wprowadzonych przez rewizję
  4. Odzyskiwanie plików z dowolnej rewizji

Dzień II

 1. Tworzenie i usuwanie gałęzi
  1. Gałąź master
  2. Tworzenie gałęzi
  3. Dodawanie rewizji w bieżącej gałęzi
  4. Przełączanie gałęzi
  5. Stan detached HEAD
  6. Relacja zawierania gałęzi
  7. Usuwanie gałęzi
  8. Zmiana nazwy gałęzi
  9. Sprawdzanie różnic pomiędzy gałęziami
  10. Gałęzie i dziennik reflog
 2. Łączenie gałęzi: operacja merge
  1. Przewijanie do przodu
  2. Łączenie gałęzi rozłącznych
  3. Wycofywanie operacji git merge
 3. Łączenie gałęzi: operacja rebase
  1. Polecenia merge versus rebase
  2. Wycofywanie operacji git rebase
 4. Powiązania między repozytorium lokalnym a zdalnym
  1. Klonowanie repozytorium z dysku
  2. Definiowanie repozytoriów zdalnych
  3. Definiowanie powiązania między gałęzią lokalną a gałęzią śledzoną
  4. Listowanie gałęzi
 5. Synchronizacja repozytoriów
  1. Pobieranie gałęzi z repozytorium zdalnego do repozytorium lokalnego
  2. Uaktualnianie sklonowanych repozytoriów
  3. Przesyłanie gałęzi do repozytorium zdalnego i zwykłego
  4. Przełączanie na gałąź zdalną
  5. Usuwanie gałęzi zdalnych
  6. Polecenie backup
 6. Łączenie oddzielnych repozytoriów
 7. Użycie mechanizmu Stash
 8. Konfiguracja GIT
  1. Konfiguracja pojedynczego repozytorium
  2. Konfiguracja globalna
  3. Plik .gitignore
  4. GITHUB i wybrane scenariusze pracy w systemie repozytoriów rozproszonych

Trener – opiekun kursu

 • Rafał Lelusz trener

  Rafał jest absolwentem Politechniki Warszawskiej i programistą praktykiem języków Python, C++, C#, MS SQL, VB, VBA. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w tworzeniu oprogramowania. Pracował zarówno dla dużych korporacji (Samsung, Opera) jak i dla mniejszych firm (HI, Sigma Projekt)

  Doskonale zna oprogramowanie GIT, gdyż wykorzystuje je w codziennej pracy w większości projektów, którymi się zajmuje. Ma dużo doświadczenia i potrafi przekazywać wiedzę. Trudne zagadnienia wyjaśnia w prosty, obrazowy sposób – tak, aby każdy miał możliwość ich zrozumienia.