Java - szkolenie od podstaw do poziomu zaawansowanego

Java

Baza wiedzy
Programowanie: VBASQL ServerPython

Szkolenia programowanie w języku Java

Java szkolenia

 • Java to duża platforma programistyczna z biblioteką zawierającą ogromne ilości gotowego do wykorzystania kodu. Jest to również środowisko wykonawcze, które zapewnia bezpieczeństwo i przenośność między różnymi systemami operacyjnymi.
 • Jest to jeden z najpopularniejszych języków
  ogólnego przeznaczenia.
  Jest on szeroko stosowany m.in. do tworzenia aplikacji internetowych i stron internetowych w obszarze e-commerce. Wraz z rosnącą popularnością sprzedaży przez Internet rośnie też popularność języka Java.
 • Duża i dobrze rozwinięta liczba bibliotek open source, sprawia, że język ten może być używany w wielu obszarach. Rozwój bibliotek wspierany jest przez biznes. Niektóre z nich zostały dostarczone przez duże i popularne organizacje np. Apache, Google, Yahoo, Facebook, LinkedIn.
 • Język ten wykorzystywany jest również w obszarze Big Data. Firmy przetwarzające duże ilości danych potrzebują narzędzi do zarządzania nimi, takich jak Hadoop. Jest to, napisana w Javie, platforma do rozproszonego składowania i przetwarzania ogromnych zbiorów danych.
 • Dzięki zastosowaniu wirtualnej maszyny Java, w Javie łatwo jest pisać programy na różne platformy. Znajomość tej platformy ułatwia naukę innych, pochodnych języków – np. Scali
 • Java znajduje też obszerne zastosowanie na rynku aplikacji mobilnych. Dużo aplikacji na system operacyjny Android tworzonych jest w Javie. Najpopularniejsze aplikacje w Google PlayStore to Whatsapp, Facebook, Linkedin, FlipKart.
 • Java, wraz ze swoim rozbudowanym środowiskiem programistycznym, oferuje interfejsy API dla działań z różnych obszarów. Wśród nich są: połączenie z bazą danych, obsługa połączeń sieciowych, analizowanie XML.
 • Język ten może być używany w szeregu narzędzi open source do tworzenia oprogramowania. Wśród nich są Eclipse i Netbeans – ułatwiają one kodowanie i zapewniają skuteczne możliwości debugowania.

Wybierz termin szkolenia

Jeżeli interesuje Cię szkolenie, ale żaden z terminów nie jest dla Ciebie odpowiedni, koniecznie napisz lub zadzwoń do nas.

W każdym z terminów, możesz wziąć udział w szkoleniu stacjonarnym lub zdalnym.

TytułMiastoTerminCenaIlość dniDostępnośćRezerwacja
Java - poziom podstawowy Opis kursu Warszawa09-10.02.2021 1 366,00  netto
1 680,18  brutto
26 miejsc Rezerwuj
Warszawa10-11.03.2021 1 366,00  netto
1 680,18  brutto
26 miejsc Rezerwuj
Warszawa14-15.04.2021 1 366,00  netto
1 680,18  brutto
26 miejsc Rezerwuj
Java - poziom średnio-zaawansowany Opis kursu Warszawa15-16.02.2021 1 510,00  netto
1 857,30  brutto
26 miejsc Rezerwuj
Warszawa16-17.03.2021 1 510,00  netto
1 857,30  brutto
26 miejsc Rezerwuj
Java - poziom zaawansowany Opis kursu Warszawa17-18.02.2021 1 730,00  netto
2 127,90  brutto
26 miejsc Rezerwuj
Warszawa18-19.03.2021 1 730,00  netto
2 127,90  brutto
26 miejsc Rezerwuj
Szybki kontakt

Korzyści z kursu Programowanie w języku Java

Szkolenie prowadzimy w formie praktycznych warsztatów. Każdy z poziomów obejmuje 120 zadań, które rozwiążesz samodzielnie podczas kursu. Każdy blok zadań poprzedzony jest omówieniem teorii niezbędnej do ich rozwiązania.

Zadania pochodzą z rzeczywistego środowiska pracy. Będziesz, więc pracował na przykładach, które po kursie wykorzystasz w pracy zawodowej.

Zakres materiału został tak opracowany, abyś miał możliwość pełnego zrozumienia języka – zagadnienia ułożone są w kolejności od najprostszych poprzez bardziej złożone aż do zaawansowanych. Poszczególne tematy pojawiają się wielokrotnie w trakcie zajęć – dzięki czemu utrwalisz wiedzę.

Zagadnienia podzielone zostały na bloki tematyczne logicznie ze sobą powiązane. Dzięki temu nie musisz uczyć się elementów składni języka na pamięć. Łatwo je zrozumiesz i będziesz potrafił szybko odnaleźć w materiałach szkoleniowych potrzebne Ci informacje.

Po szkoleniu będziesz potrafił:

 • zainstalować i skonfigurować środowisko programistyczne – w tym Java Development Kit i Integrated Develpoment Environment.
 • samodzielnie programować w Javie – jej bardzo duża popularność sprawia, że użytecznych źródeł jest bardzo wiele, a my nauczymy Cię z nich korzystać.
 • dobrać w programie odpowiedni typ danych – w zależności od potrzeb będziesz wiedział, które typy danych i operacje zastosować.
 • definiować własne klasy i tworzyć obiekty klas zdefiniowanych w java.lang. W Javie bez obiektów ani rusz! Dlatego dokładnie poznasz i przećwiczysz cały obszar związany z tworzeniem i używaniem w praktyce klas i obiektów.
 • używać zewnętrznych bibliotek – dzięki temu, że ktoś już za nas napisał mnóstwo kodu, programowanie może być szybkie, a wyniki widoczne od razu.
 • wpływać na przepływ sterowania w programie – poznasz instrukcje wykonania warunkowego, pętle i inne instrukcje sterujące.
 • tworzyć wizualne aplikacje okienkowe (GUI) i obsługiwać operacje wejścia – wyjścia. Nauczysz się wczytywać i zapisywać wynik działania programu do pliku.
 • rzucać i chwytać wyjątki – poznasz specyficzne typy obiektów, które pozwolą Ci przygotować się na niespodziewane. Nauczysz się też tworzyć własne wyjątki.
 • programować współbieżnie. Stworzysz kod, który będzie jednocześnie wykonywany przez wiele procesów.
 • swobodnie dobierać typy kolekcji, w których przechowasz swoje dane – w zależności od narzuconych wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych.

Wybierz szkolenie

Zobacz zakres materiału na poszczególnych poziomach i wybierz odpowiednie dla siebie szkolenie. Poziom szkolenia możesz bezpłatnie zmienić nawet po rozpoczęciu kursu.

Java poziom podstawowy

Zakres materiału

Dzień I

 1. Język programowania Java
 2. Instalacja środowiska programistycznego
 3. Typy i operacje
  1. Literały i zmienne
  2. Pojęcie typu
  3. Typy proste
  4. Typy i użycie literałów
  5. Napisy
  6. Typy zmiennych
  7. Deklaracje
  8. Operatory i wyrażenia
  9. Konwersje arytmetyczne
  10. Rzutowanie typów
 4. Interakcja: wprowadzanie napisów i liczb, komunikaty
 5. Wstęp do programowania obiektowego
  1. Podstawowe informacje o klasach
  2. Definiowanie pól
  3. Definiowanie metod
  4. Definiowanie konstruktorów
  5. Przykład definiowania klasy
  6. Składowe statyczne
  7. Przeciążanie metod i konstruktorów
 6. Konwencje nazewnicze
 7. Programowanie z użyciem klas i obiektów
  1. Obiekty i referencje
  2. Anatomia klasy i zmienna this
  3. Zasięg identyfikatorów. Zmienne lokalne. Czas życia zmiennych.
  4. Pakiety i importy – podstawowe informacje
  5. Struktura programu
  6. Podstawowe informacje o dziedziczeniu
  7. Metody equals() i toString()
  8. Wyliczenia (enumeracje)

Dzień II

 1. Podejmowanie decyzji w programie
  1. Przegląd instrukcji sterujących
  2. Operatory i wyrażenia porównania
  3. Operatory i wyrażenia logiczne
  4. Instrukcje if oraz if-else
  5. Wielowariantowe wybory za pomocą instrukcji switch
  6. Operator warunkowy
  7. Iteracje: pętle for, foreach, while, do while
 2. Struktury danych
  1. Tablice
  2. Wprowadzenie do kolekcji
 3. Przetwarzanie danych
  1. Elementy wejścia-wyjścia
  2. Działania na napisach
  3. Opakowanie typów prostych i autoboxing
  4. Działania na liczbach
  5. Daty i czas
  6. Formatowanie liczb i dat
  7. Proste sortowanie i wyszukiwanie
 4. Obsługa wyjątków – podstawy

Java poziom średnio-zaawansowany

Zakres materiału

Dzień I

 1. Obsługa wejścia i wyjścia
  1. Strumienie wejścia i wyjścia
  2. Strumienie bajtowe i strumienie znakowe
  3. Klasy strumieni bajtowych
  4. Klasy strumieni znakowych
  5. Strumienie predefiniowane
  6. Odczyt i zapis plików za pomocą strumieni bajtowych
  7. Odczyt z pliku
  8. Zapis w pliku
  9. Automatyczne zamykanie pliku
  10. Odczyt i zapis danych binarnych
 2. Wyrażenia lambda i referencje metod
  1. Interfejsy funkcyjne
  2. Blokowe wyrażenia lambda
  3. Sparametryzowane interfejsy funkcyjne
  4. Wyrażanie lambda i przechwytywanie zmiennych
 3. Operacje na streamach
  1. filter, map, flatMap, collect, sorted, forEach, findFirst, anyMatch, max, sum, average, reduce

Dzień II

 1. Dziedziczenie
  1. Dostęp do składowych a dziedziczenie
  2. Konstruktory i dziedziczenie
  3. Wielopoziomowe hierarchie klas
  4. Klasy abstrakcyjne
  5. Klasa obiekt
 2. Interfejsy
  1. Interfejsy i ich implementacja
  2. Referencje interfejsu
  3. Zmienne w interfejsach
  4. Domyślne metody interfejsów
  5. Metody statystyczne w interfejsach
 3. Pakiety i interfejsy
  1. Definiowanie pakietu
  2. Pakiety i dostęp do składowych
  3. Import pakietów
 4. Obsługa wyjątków
  1. Hierarchia wyjątków
  2. Słowa kluczowe try i catch
  3. Użycie wielu klauzul catch
  4. Przechwytywanie wyjątków klas pochodnych
  5. Zagnieżdżanie bloków try
  6. Generowanie wyjątku
  7. Klasa Throwable
  8. Klauzula Finally
  9. Klauzula Throws
  10. Wyjątki wbudowane w Javę
  11. Tworzenie własnych wyjątków

Java poziom zaawansowany

Zakres materiału

Dzień I

 1. Programowanie obiektowe
  1. Abstrakcja i hermetyzacja. Klasy i obiekty niezmienne
  2. Inicjacje. Singletony
  3. Przedefiniowanie metod
  4. Metody wirtualne i polimorfizm
  5. Metody i klasy abstrakcyjne
  6. Typy i metody sparametryzowane
  7. Typy generyczne
 2. Wstęp do programowania współbieżnego
  1. Podstawowe pojęcia: procesy i wątki
  2. Tworzenie wątków. Uruchamianie działań równoległych
  3. Zadania i wykonawcy
  4. Kończenie działania wątku
  5. Synchronizacja wątków
  6. Synchronizacja za pomocą jawnego ryglowania
  7. Koordynacja pracy wątków
  8. Priorytety wątków

Dzień II

 1. Wprowadzenie do JavaFX
  1. Pakiety JavaFX
  2. Układy
  3. Węzły
  4. Prosta aplikacja JavaFX
  5. Kontrolki JavaFX

Trener – opiekun kursu

 • Piotr Gawroński instruktor Java

  Piotr jest absolwentem Politechniki Gdańskiej i praktykującym programistą. Od kilku lat pisze aplikacje dla różnych branż, między innymi finansowej, odzieżowej czy HR. Na programowaniu zarobił swój pierwszy tysiąc (a nawet kilka) jeszcze przed „osiemnastką”. Współprowadzi start-up oparty na autorskim oprogramowaniu.

  Uczy przez porównania. Wie, że nic tak nie ułatwia zrozumienia zawiłych kwestii, jak odwołanie się do tematów, które już znasz. Profesjonalnie i w miłej atmosferze przeprowadzi Cię przez zagadnienia języka Java. Nim się spostrzeżesz, miła pogawędka zamieni się w skuteczne nauczanie, a chwilę później w Twój samodzielny, całkowicie zrozumiały kod.