Java - szkolenie od podstaw do poziomu zaawansowanego

Java

Baza wiedzy
Programowanie: JavaVBASQL ServerPython

Szkolenia programowanie w języku Java

Kurs Java

 • Java to duża platforma programistyczna z biblioteką zawierającą ogromne ilości gotowego do wykorzystania kodu. Jest to również środowisko wykonawcze, które zapewnia bezpieczeństwo i przenośność między różnymi systemami operacyjnymi.
 • Jest to jeden z najpopularniejszych języków
  ogólnego przeznaczenia.
  Jest on szeroko stosowany m.in. do tworzenia aplikacji internetowych i stron internetowych w obszarze e-commerce. Wraz z rosnącą popularnością sprzedaży przez Internet rośnie też popularność języka Java.
 • Duża i dobrze rozwinięta liczba bibliotek open source, sprawia, że język ten może być używany w wielu obszarach. Rozwój bibliotek wspierany jest przez biznes. Niektóre z nich zostały dostarczone przez duże i popularne organizacje np. Apache, Google, Yahoo, Facebook, LinkedIn.
 • Język ten wykorzystywany jest również w obszarze Big Data. Firmy przetwarzające duże ilości danych potrzebują narzędzi do zarządzania nimi, takich jak Hadoop. Jest to, napisana w Javie, platforma do rozproszonego składowania i przetwarzania ogromnych zbiorów danych.
 • Dzięki zastosowaniu wirtualnej maszyny Java, w Javie łatwo jest pisać programy na różne platformy. Znajomość tej platformy ułatwia naukę innych, pochodnych języków – np. Scali
 • Java znajduje też obszerne zastosowanie na rynku aplikacji mobilnych. Dużo aplikacji na system operacyjny Android tworzonych jest w Javie. Najpopularniejsze aplikacje w Google PlayStore to Whatsapp, Facebook, Linkedin, FlipKart.
 • Java, wraz ze swoim rozbudowanym środowiskiem programistycznym, oferuje interfejsy API dla działań z różnych obszarów. Wśród nich są: połączenie z bazą danych, obsługa połączeń sieciowych, analizowanie XML.
 • Język ten może być używany w szeregu narzędzi open source do tworzenia oprogramowania. Wśród nich są Eclipse i Netbeans – ułatwiają one kodowanie i zapewniają skuteczne możliwości debugowania.

Wybierz termin szkolenia

Jeżeli interesuje Cię szkolenie, ale żaden z terminów nie jest dla Ciebie odpowiedni, koniecznie napisz lub zadzwoń do nas.
Gwarancja szybkiej realizacji kursu – szanujemy Twój czas. Nie przekładamy kursów wielokrotnie. Jeśli musimy przełożyć szkolenie, robimy to tylko jeden raz. W kolejnym terminie kurs realizujemy na 100%, nawet jeżeli będziesz jedynym Uczestnikiem.

W każdym z terminów, możesz wziąć udział w szkoleniu stacjonarnym lub zdalnym w formie wideokonferencji.

W przypadku szkoleń stacjonarnych wdrożyliśmy zabezpieczenia ochronne. Dla każdego Uczestnika zapewniamy: osobne biurko i odstęp minimum 2 metry od innych Uczestników. Sale szkoleniowe i sprzęty są na bieżąco dezynfekowane.

W sali dostępne są też bezpłatnie maseczki ochronne.

TytułMiastoTerminCenaIlość dniDostępnośćRezerwacja
Java - poziom podstawowy Opis kursu Warszawa18-19.11.2020 990,00  netto
1 217,70  brutto
25 miejsc Rezerwuj
Java - poziom średnio-zaawansowany Opis kursu Warszawa24-25.11.2020 1 140,00  netto
1 402,20  brutto
25 miejsc Rezerwuj
Java - poziom zaawansowany Opis kursu Warszawa24-25.11.2020 1 310,00  netto
1 611,30  brutto
26 miejsc Rezerwuj
Szybki kontakt

Korzyści z kursu Programowanie w języku Java

Szkolenie prowadzimy w formie praktycznych warsztatów. Każdy z poziomów obejmuje 120 zadań, które rozwiążesz samodzielnie podczas kursu. Każdy blok zadań poprzedzony jest omówieniem teorii niezbędnej do ich rozwiązania.

Zadania pochodzą z rzeczywistego środowiska pracy. Będziesz, więc pracował na przykładach, które po kursie wykorzystasz w pracy zawodowej.

Zakres materiału został tak opracowany, abyś miał możliwość pełnego zrozumienia języka – zagadnienia ułożone są w kolejności od najprostszych poprzez bardziej złożone aż do zaawansowanych. Poszczególne tematy pojawiają się wielokrotnie w trakcie zajęć – dzięki czemu utrwalisz wiedzę.

Zagadnienia podzielone zostały na bloki tematyczne logicznie ze sobą powiązane. Dzięki temu nie musisz uczyć się elementów składni języka na pamięć. Łatwo je zrozumiesz i będziesz potrafił szybko odnaleźć w materiałach szkoleniowych potrzebne Ci informacje.

Po szkoleniu będziesz potrafił:

 • zainstalować i skonfigurować środowisko programistyczne – w tym Java Development Kit i Integrated Develpoment Environment.
 • samodzielnie programować w Javie – jej bardzo duża popularność sprawia, że użytecznych źródeł jest bardzo wiele, a my nauczymy Cię z nich korzystać.
 • dobrać w programie odpowiedni typ danych – w zależności od potrzeb będziesz wiedział, które typy danych i operacje zastosować.
 • definiować własne klasy i tworzyć obiekty klas zdefiniowanych w java.lang. W Javie bez obiektów ani rusz! Dlatego dokładnie poznasz i przećwiczysz cały obszar związany z tworzeniem i używaniem w praktyce klas i obiektów.
 • używać zewnętrznych bibliotek – dzięki temu, że ktoś już za nas napisał mnóstwo kodu, programowanie może być szybkie, a wyniki widoczne od razu.
 • wpływać na przepływ sterowania w programie – poznasz instrukcje wykonania warunkowego, pętle i inne instrukcje sterujące.
 • tworzyć wizualne aplikacje okienkowe (GUI) i obsługiwać operacje wejścia – wyjścia. Nauczysz się wczytywać i zapisywać wynik działania programu do pliku.
 • rzucać i chwytać wyjątki – poznasz specyficzne typy obiektów, które pozwolą Ci przygotować się na niespodziewane. Nauczysz się też tworzyć własne wyjątki.
 • programować współbieżnie. Stworzysz kod, który będzie jednocześnie wykonywany przez wiele procesów.
 • swobodnie dobierać typy kolekcji, w których przechowasz swoje dane – w zależności od narzuconych wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych.

Wybierz szkolenie

Zobacz zakres materiału na poszczególnych poziomach i wybierz odpowiednie dla siebie szkolenie. Poziom szkolenia możesz bezpłatnie zmienić nawet po rozpoczęciu kursu.

Java poziom podstawowy

Organizacja zajęć

Java poziom podstawowy

Liczba godzin: 16

Godziny zajęć: 9:00 – 17:00

Liczba osób w grupie: 4-7

Lokalizacja szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 22

Zakres materiału

Dzień I

 1. Język programowania Java
 2. Instalacja środowiska programistycznego
 3. Typy i operacje
  1. Literały i zmienne
  2. Pojęcie typu
  3. Typy proste
  4. Typy i użycie literałów
  5. Napisy
  6. Typy zmiennych
  7. Deklaracje
  8. Operatory i wyrażenia
  9. Konwersje arytmetyczne
  10. Rzutowanie typów
 4. Interakcja: wprowadzanie napisów i liczb, komunikaty
 5. Wstęp do programowania obiektowego
  1. Podstawowe informacje o klasach
  2. Definiowanie pól
  3. Definiowanie metod
  4. Definiowanie konstruktorów
  5. Przykład definiowania klasy
  6. Składowe statyczne
  7. Przeciążanie metod i konstruktorów
 6. Konwencje nazewnicze
 7. Programowanie z użyciem klas i obiektów
  1. Obiekty i referencje
  2. Anatomia klasy i zmienna this
  3. Zasięg identyfikatorów. Zmienne lokalne. Czas życia zmiennych.
  4. Pakiety i importy – podstawowe informacje
  5. Struktura programu
  6. Podstawowe informacje o dziedziczeniu
  7. Metody equals() i toString()
  8. Wyliczenia (enumeracje)

Dzień II

 1. Podejmowanie decyzji w programie
  1. Przegląd instrukcji sterujących
  2. Operatory i wyrażenia porównania
  3. Operatory i wyrażenia logiczne
  4. Instrukcje if oraz if-else
  5. Wielowariantowe wybory za pomocą instrukcji switch
  6. Operator warunkowy
  7. Iteracje: pętle for, foreach, while, do while
 2. Struktury danych
  1. Tablice
  2. Wprowadzenie do kolekcji
 3. Przetwarzanie danych
  1. Elementy wejścia-wyjścia
  2. Działania na napisach
  3. Opakowanie typów prostych i autoboxing
  4. Działania na liczbach
  5. Daty i czas
  6. Formatowanie liczb i dat
  7. Proste sortowanie i wyszukiwanie
 4. Obsługa wyjątków – podstawy

Java poziom średnio-zaawansowany

Organizacja zajęć

Java poziom średnio-zaawansowany

Liczba godzin: 16

Godziny zajęć: 9:00 – 17:00

Liczba osób w grupie: 4-7

Lokalizacja szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 22

Zakres materiału

Dzień I

 1. Obsługa wejścia i wyjścia
  1. Strumienie wejścia i wyjścia
  2. Strumienie bajtowe i strumienie znakowe
  3. Klasy strumieni bajtowych
  4. Klasy strumieni znakowych
  5. Strumienie predefiniowane
  6. Odczyt i zapis plików za pomocą strumieni bajtowych
  7. Odczyt z pliku
  8. Zapis w pliku
  9. Automatyczne zamykanie pliku
  10. Odczyt i zapis danych binarnych
 2. Wyrażenia lambda i referencje metod
  1. Interfejsy funkcyjne
  2. Blokowe wyrażenia lambda
  3. Sparametryzowane interfejsy funkcyjne
  4. Wyrażanie lambda i przechwytywanie zmiennych
 3. Operacje na streamach
  1. filter, map, flatMap, collect, sorted, forEach, findFirst, anyMatch, max, sum, average, reduce

Dzień II

 1. Dziedziczenie
  1. Dostęp do składowych a dziedziczenie
  2. Konstruktory i dziedziczenie
  3. Wielopoziomowe hierarchie klas
  4. Klasy abstrakcyjne
  5. Klasa obiekt
 2. Interfejsy
  1. Interfejsy i ich implementacja
  2. Referencje interfejsu
  3. Zmienne w interfejsach
  4. Domyślne metody interfejsów
  5. Metody statystyczne w interfejsach
 3. Pakiety i interfejsy
  1. Definiowanie pakietu
  2. Pakiety i dostęp do składowych
  3. Import pakietów
 4. Obsługa wyjątków
  1. Hierarchia wyjątków
  2. Słowa kluczowe try i catch
  3. Użycie wielu klauzul catch
  4. Przechwytywanie wyjątków klas pochodnych
  5. Zagnieżdżanie bloków try
  6. Generowanie wyjątku
  7. Klasa Throwable
  8. Klauzula Finally
  9. Klauzula Throws
  10. Wyjątki wbudowane w Javę
  11. Tworzenie własnych wyjątków

Java poziom zaawansowany

Organizacja zajęć

Java poziom zaawansowany

Liczba godzin: 16

Godziny zajęć: 9:00 – 17:00

Liczba osób w grupie: 4-7

Lokalizacja szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 22

Zakres materiału

Dzień I

 1. Programowanie obiektowe
  1. Abstrakcja i hermetyzacja. Klasy i obiekty niezmienne
  2. Inicjacje. Singletony
  3. Przedefiniowanie metod
  4. Metody wirtualne i polimorfizm
  5. Metody i klasy abstrakcyjne
  6. Typy i metody sparametryzowane
  7. Typy generyczne
 2. Wstęp do programowania współbieżnego
  1. Podstawowe pojęcia: procesy i wątki
  2. Tworzenie wątków. Uruchamianie działań równoległych
  3. Zadania i wykonawcy
  4. Kończenie działania wątku
  5. Synchronizacja wątków
  6. Synchronizacja za pomocą jawnego ryglowania
  7. Koordynacja pracy wątków
  8. Priorytety wątków

Dzień II

 1. Wprowadzenie do JavaFX
  1. Pakiety JavaFX
  2. Układy
  3. Węzły
  4. Prosta aplikacja JavaFX
  5. Kontrolki JavaFX

Zapewniamy dla uczestników szkolenia

 • Laptop

  Laptop
  Przygotowaliśmy dla Ciebie wygodny w obsłudze laptop.

  Jeśli wolisz, możesz pracować na własnym komputerze. Pomożemy Ci wówczas zainstalować potrzebne na szkolenie oprogramowanie.

 • Materiały szkoleniowe

  Materiały szkoleniowe
  Otrzymasz komplet materiałów szkoleniowych w wersji papierowej i elektronicznej.

  Materiały w formacie .pdf prześlemy do Ciebie mailem od razu po otrzymaniu potwierdzonego wpłatą zgłoszenia na kurs. Wydrukowany komplet będzie czekał na Ciebie w sali szkoleniowej.

 • Własne zadania

  Własne zadania
  Możesz skonsultować z instruktorem własne zadania, nad którymi pracujesz.

  Każdy z instruktorów chętnie odpowie na Twoje pytania. Jeżeli w trakcie szkolenia nie będzie czasu na dodatkowe zagadnienia, instruktor skontaktuje się z Tobą po kursie.

 • Certyfikat

  certyfikat
  Po ukończeniu szkolenia otrzymasz wydrukowany po polsku certyfikat potwierdzający Twój udział w kursie. Zobacz wzór certyfikatu: Java certyfikat

  Certyfikat w wersji angielskiej lub zawierający dodatkowe informacje, jeśli będą Ci potrzebne, otrzymasz na życzenie bez żadnych dodatkowych opłat.

 • Catering

  Catering
  W cenie kursu zapewniamy kawę z ekspresu i rozpuszczalną, wybór różnego rodzaju herbat, wodę i kruche ciastka.

  W trakcie 40-minutowej przerwy można wybrać się na obiad. W sąsiedztwie szkoły jest kilkanaście restauracji i barów mlecznych. Standardowa cena kursu nie uwzględnia lunchu.

 • Wygodna płatność

  Wygodna płatność
  Dla wygody naszych Klientów obsługujemy różne formy płatności.

  Możliwe jest opłacenie kursu za pomocą standardowego przelewu lub szybkiej płatności. Można też dokonać płatności osobiście w biurze przy ul. Żurawiej 22 gotówką lub kartą płatniczą.

 • Gwarancja

  Gwarancja wysokiej jakości
  Gwarantujemy, że nasz kurs to dobra inwestycja, na której nie stracisz czasu i pieniędzy.

  Jeśli szkolenie Ci się nie spodoba, masz możliwość zmiany poziomu lub wycofania się z niego. Zwrócimy Ci wówczas 100% opłaty. Ostateczną decyzję podejmujesz pierwszego dnia kursu do godziny 13:00.

 • Konsultacje

  Konsultacje
  Po szkoleniu instruktor jest dla Ciebie dostępny i chętnie odpowie na dodatkowe pytania.

  Jeśli po kursie jakiś obszar omawiany na szkoleniu nadal nie będzie kompletnie zrozumiały, w każdej chwili możesz do nas napisać lub zadzwonić. Instruktor skontaktuje się z Tobą aby pomóc.

Trener – opiekun kursu

 • Piotr Gawroński instruktor Java

  Piotr jest absolwentem Politechniki Gdańskiej i praktykującym programistą. Od kilku lat pisze aplikacje dla różnych branż, między innymi finansowej, odzieżowej czy HR. Na programowaniu zarobił swój pierwszy tysiąc (a nawet kilka) jeszcze przed „osiemnastką”. Współprowadzi start-up oparty na autorskim oprogramowaniu.

  Uczy przez porównania. Wie, że nic tak nie ułatwia zrozumienia zawiłych kwestii, jak odwołanie się do tematów, które już znasz. Profesjonalnie i w miłej atmosferze przeprowadzi Cię przez zagadnienia języka Java. Nim się spostrzeżesz, miła pogawędka zamieni się w skuteczne nauczanie, a chwilę później w Twój samodzielny, całkowicie zrozumiały kod.