UML od podstaw do poziomu zaawansowanego na przykładach

Notacja UML

Baza wiedzy
Analiza i modelowanie: BPMN

Szkolenia modelowanie oprogramowania w notacji UML

 • UML (Unified Modeling Language) to język modelowania składający się z zestawu diagramów. Został opracowany, m.in. po to, aby pomóc programistom w wizualizowaniu, konstruowaniu i dokumentowaniu systemów oprogramowania.
 • UML jest rozbudowanym językiem – może on być używany nie tylko do modelowania inżynierii oprogramowania, ale także w obszarze modelowania struktury i zachowania aplikacji oraz procesów biznesowych.
 • Notacja jest elastyczna – dzięki temu jest doskonale dopasowana do tworzenia i rozwoju oprogramowania. Elementy modelowania i interakcje na diagramie można dopasować do konkretnej technologii, z której korzystamy.
 • Ze względu na swój szeroki zasięg, jest ona idealnym językiem wizualnym do przekazywania szczegółowych informacji o architekturze systemów dużej liczbie użytkowników. Umożliwia przedstawienie oprogramowania w jednolity sposób, zrozumiały dla wszystkich osób biorących udział w tworzeniu oprogramowania.

Wybierz termin szkolenia

Jeżeli interesuje Cię szkolenie, ale żaden z terminów nie jest dla Ciebie odpowiedni, koniecznie napisz lub zadzwoń do nas.

W każdym z terminów, możesz wziąć udział w szkoleniu stacjonarnym lub zdalnym.

TytułMiastoTerminCenaIlość dniDostępnośćRezerwacja
Notacja UML od podstaw Opis kursu Warszawa15-16.02.2021 830,00  netto
1 020,90  brutto
26 miejsc Rezerwuj
Warszawa17-18.03.2021 830,00  netto
1 020,90  brutto
26 miejsc Rezerwuj
Szybki kontakt
Dlaczego warto znać notację UML

UML to język modelowania, który umożliwia wizualizację oprogramowania w wielu wymiarach i na różnych poziomach szczegółowości. Dzięki temu program komputerowy może być w pełni zrozumiany i opisany przed rozpoczęciem jego budowy.

 • UML jest językiem uniwersalnym – można go stosować w wielu obszarach tworzenia oprogramowania. Zawiera on definiowalne przez użytkownika mechanizmy rozszerzeń, które można dostosować do określonych środowisk.
 • Dzięki UML, na początku projektu, za pomocą modelu wysokiego poziomu można szybko i łatwo zdefiniować ogólny zakres oprogramowania. Następnie dla każdej części oprogramowania można zwiększać poziom szczegółowości.
 • UML można wykorzystać zarówno dla nowych rozwiązań systemowych, jak i w istniejącym już oprogramowaniu podczas jego rozwoju i dokonywania w nim poprawek.
 • Modelowanie za pomocą UML w oparciu o przypadek użycia zapewnia, że wszystkie poziomy modelu mogą być śledzone od efektu końcowego do elementów oryginalnych wymagań funkcjonalnych bez konieczności tworzenia i utrzymywania „matrycy śledzenia”
 • Modele UML dobrze reagują na rosnące środowisko programistyczne. Możliwe jest opracowanie tylko tych części modelu, które są wymagane w celu spełnienia nowych wymagań do rozszerzenia lub zmiany oprogramowania.
 • Złożone modele UML można rozkładać na mniejsze elementy w taki sposób, aby różne części modelu mogły być tworzone niezależnie przez różne osoby lub grupy. Każda część modelu może być niezależnie zarządzana a dana grupa ma pełną widoczność aktywności innych grup.

Wybierz szkolenie

Oferujemy szkolenie od podstaw do poziomu zaawansowanego. Zobacz jak przebiega jego program oraz jaką wiedzę możesz zdobyć razem z nami.

Notacja UML od podstaw

Zakres materiału

Dzień I

 1. Wprowadzenie do języka UML
 2. Rodzaje diagramów UML
 3. UML a proces produkcji oprogramowania
 4. Zasady analizy i projektowania obiektowego
 5. Modelowanie wymagań – przypadki użycia
  1. Zależności między przypadkami użycia
  2. Diagramy przypadków użycia
 6. Diagramy aktywności
  1. Rodzaje diagramów aktywności
  2. Czynności a akcje
  3. Węzły decyzyjne i połączenia
  4. Zdarzenia czasowe
  5. Wywoływanie innych czynności
  6. Obiekty
  7. Nadawanie oraz odbieranie sygnałów
  8. Rozpoczynanie oraz kończenie czynności i przepływów
  9. Partycje
  10. Złożone diagramy czynności
 7. Klasy i ich diagramy
  1. Podstawy klas w języku UML
  2. Widoczność i atrybuty klasy
  3. Zachowanie klasy
  4. Statyczne części klas
 8. Zaawansowane diagramy klas
  1. Związki pomiędzy klasami
  2. Ograniczenia
  3. Klasy abstrakcyjne
  4. Interfejsy
  5. Szablony

Dzień II

 1. Diagramy obiektów
  1. Instancje obiektów
  2. Połączenia
 2. Diagramy sekwencji
  1. Uczestnicy
  2. Czas
  3. Zdarzenia, sygnały i komunikaty
  4. Złożone interakcje
 3. Diagramy komunikacji
  1. Uczestnicy
  2. Połączenia i komunikaty
 4. Diagramy czasowe
  1. Uczestnicy
  2. Stany
  3. Czas
  4. Zdarzenia i komunikaty
  5. Ograniczenia czasowe
 5. Diagramy interakcji
  1. Przeglądowy diagram interakcji
  2. Modelowanie przypadku użycia
 6. Diagramy komponentów
  1. Komponenty
  2. Interfejsy komponentu
  3. Współdziałanie komponentów
 7. Diagramy maszyny stanowej
  1. Stany
  2. Przejścia
  3. Stany programu
  4. Stany złożone
  5. Sygnały
 8. Diagramy wdrożenia
  1. Wdrażanie prostego systemu
  2. Węzły i komunikacja między nimi
  3. Specyfikacje wdrożenia
 9. Pakiety
  1. Zależności między pakietami
  2. Importowanie pakietów
  3. Zależności pomiędzy pakietami

Trener – opiekun kursu

 • Barbara Lelusz instruktor

  Basia jest analitykiem bazo-danowym, ekspertem z obszaru MS Office, baz danych i Business Intelligence. Posiada duże doświadczenie w pracy z pakietem Office, projektowaniu baz danych, procesów ETL i automatyzacji zadań.

  Na zajęciach w prosty i profesjonalny sposób przeprowadzi Cię przez notację UML przy wykorzystaniu programu Visio.