SQL Server kurs od podstaw do poziomu zaawansowanego

SQL Server

Baza wiedzy
Programowanie: JavaVBASQL ServerPython

Szkolenia programowanie w języku MS SQL

 • MS SQL Server to zbiór narzędzi umożliwiających zarządzanie relacyjną bazą danych opracowany przez firmę Microsoft. Dialektem języka SQL stosowanym w MS SQL Server jest T-SQL (Transact-SQL). Język ten jest najczęściej wykorzystywany do komunikacji z bazami danych oraz do budowania skryptów zasilających hurtownie i platformy Business Intelligence.
 • Znajomość SQL jest bardzo przydatna na wielu stanowiskach pracy ze względu na jego szerokie zastosowanie – korzystają z niego programiści, administratorzy, analitycy, testerzy i wszystkie osoby, które chcą samodzielnie „wyciągać” dane z baz. Jest to idealny język do rozpoczęcia przygody z programowaniem. Jest on na tyle prosty i intuicyjny, że w ciągu kilku dni można solidnie opanować jego podstawy.
 • MS SQL Server oraz MS SQL Server Management Studio można łatwo zainstalować za pomocą kreatora instalacji. Wymagania są automatycznie wykrywane i pobierane przez instalator, który krok po kroku przeprowadza użytkownika przez cały proces instalacyjny. Dodatkowe komponenty, takie jak usługi analityczne i bazy danych, można zainstalować oddzielnie.
 • SQL Server doskonale sprawdza się w obszarze zautomatyzowanego raportowania. Zawiera on platformę Reporting Services dedykowaną do tworzenia szeregu różnych zestawień, które mogą być prezentowane jako cykliczne raporty „wbudowane” lub przygotowywane ad-hoc na życzenie. Mogą być one udostępniane w ramach bazy danych w formie tabel, wysyłane pocztą elektroniczną lub publikowane w sieci Web.
 • SQL doskonale sprawdza się w obszarze przetwarzania danych i zarządzania nimi. Zapytania mogą być używane do szybkiego i wydajnego pobierania dużych ilości rekordów z bazy danych oraz do importowania danych do bazy.
 • Jest to język wykorzystywany przez większość programistów. Znajduje on idealne zastosowanie nie tylko do „wyciągania” danych z bazy ale też do projektowania i rozwijania hurtowni, systemów raportujących oraz procesów ETL.
 • Język ten jest też szeroko wykorzystywany przez analityków i testerów do porównywania danych i ich przenoszenia pomiędzy różnymi programami oraz do przygotowywania raportów, analiz i wizualizacji.
 • Z baz danych i SQL’a niemal na co dzień korzystają też administratorzy, którzy zarządzają serwerami, bazami danych i systemami operacyjnymi. Za jego pomocą analizują dane zapisane w dziennikach zabezpieczeń oraz identyfikują i rozwiązują problemy dotyczące serwerów i aplikacji.

Wybierz termin szkolenia

Jeżeli interesuje Cię szkolenie, ale żaden z terminów nie jest dla Ciebie odpowiedni, koniecznie napisz lub zadzwoń do nas.

Gwarancja szybkiej realizacji kursu – szanujemy Twój czas. Nie przekładamy kursów wielokrotnie. Jeśli musimy przełożyć szkolenie, robimy to tylko jeden raz. W kolejnym terminie kurs realizujemy na 100%, nawet jeżeli będziesz jedynym Uczestnikiem.

W każdym z terminów, możesz wziąć udział w szkoleniu stacjonarnym lub zdalnym w formie wideokonferencji.

W przypadku szkoleń stacjonarnych wdrożyliśmy zabezpieczenia ochronne. Dla każdego Uczestnika zapewniamy: osobne biurko i odstęp minimum 2 metry od innych Uczestników. Sale szkoleniowe i sprzęty są na bieżąco dezynfekowane.

W sali dostępne są też bezpłatnie maseczki ochronne.

TytułMiastoTerminCenaIlość dniDostępnośćRezerwacja
MS SQL - poziom podstawowy Opis kursu Warszawa12-13.11.2020 890,00  netto
1 094,70  brutto
23 miejsca Rezerwuj
Warszawa26-27.11.2020 890,00  netto
1 094,70  brutto
23 miejsca Rezerwuj
Warszawa07-08.12.2020 890,00  netto
1 094,70  brutto
24 miejsca Rezerwuj
Warszawa14-15.12.2020 890,00  netto
1 094,70  brutto
24 miejsca Rezerwuj
Warszawa13-14.01.2021 890,00  netto
1 094,70  brutto
25 miejsc Rezerwuj
MS SQL - poziom średnio-zaawansowany Opis kursu Warszawa09-10.11.2020 940,00  netto
1 156,20  brutto
22 miejsca Rezerwuj
Warszawa24-25.11.2020 940,00  netto
1 156,20  brutto
26 miejsc Rezerwuj
Warszawa14-15.12.2020 940,00  netto
1 156,20  brutto
24 miejsca Rezerwuj
MS SQL - poziom zaawansowany Opis kursu Warszawa17-18.11.2020 1 310,00  netto
1 611,30  brutto
24 miejsca Rezerwuj
Warszawa16-17.12.2020 1 310,00  netto
1 611,30  brutto
25 miejsc Rezerwuj
Szybki kontakt
Korzyści z kursu Programowanie w MS SQL

Kurs ma charakter praktycznych warsztatów. Na każdy z poziomów przygotowaliśmy 120 zadań, na podstawie których przećwiczysz poszczególne elementy składni języka SQL od podstaw do poziomu zaawansowanego.

Materiał szkoleniowy i zajęcia zorganizowane są według sprawdzonych metod dydaktycznych. Każda partia nowych informacji zakończona jest ćwiczeniami i przerwą. Umożliwia to łatwiejsze utrzymanie koncentracji podczas zajęć.

Używamy przykładów z prawdziwego środowiska pracy. Dzięki temu kurs jest dynamiczny i ciekawy. W trakcie szkolenia zmierzysz się z rzeczywistymi problemami bazodanowymi – pozwoli Ci to lepiej przyswoić i utrwalić wiedzę.

Najważniejszym elementem naszego kursu są zadania. Umożliwią Ci one nie tylko zdobycie nowych informacji ale także nauczenie się, w jaki sposób możesz nową wiedzę wykorzystać. Zadania ułożone są w taki sposób, abyś mógł kilkakrotnie przećwiczyć dane zagadnienie w różnym kontekście. Dzięki temu będziesz widział jak je wykorzystać poza salą szkoleniową, w rzeczywistym środowisku pracy.

Zadania rozwiązujesz samodzielnie. Instruktor jedynie pomaga i naprowadza Cię na właściwą ścieżkę, jeśli natrafisz na jakiś problem. Pracując w ten sposób widzisz, że sam potrafisz napisać zapytania – zyskujesz nie tylko kompetencje techniczne ale też pewność, że w środowisku pracy też będziesz potrafił poradzić sobie z nowymi zagadnieniami.

4-dniowy kurs na poziomie podstawowym oraz średnio-zaawansowanym umożliwi Ci zrozumienie koncepcji relacyjnych baz danych oraz opanowanie SQL w stopniu umożliwiającym samodzielne wyciągnięcie danych z bazy i ich proste przetwarzanie.

Po szkoleniu będziesz potrafił:

 • obsługiwać środowisko SQL Server Management Studio. Poznasz aplikację SSMS i nauczysz się wykorzystywać ją do pisania zapytań w języku MS SQL i obsługi baz danych.
 • tworzyć oraz modyfikować w tabelach relacje i klucze. Dowiesz się, w jaki sposób funkcjonują serwery bazodanowe oraz relacyjne bazy danych.
 • wykorzystywać w zapytaniach różne typy danych. Będziesz wiedział jakie typy danych występują w MS SQL, jakie operacje można na nich wykonywać oraz w jaki sposób dokonywać konwersji typu danych np. z liczby na tekst.
 • biegle posługiwać się logiką trójwartościową. Zapoznasz się z zasadami logiki Boole’a – będziesz potrafił sprawnie przetwarzać i analizować dane zawierające wartość specjalną NULL.
 • pisać złożone zapytania SQL z wykorzystaniem warunków logicznych. Nauczysz się „wyciągać” dane z bazy, porównywać je, analizować i sprawdzać poprawność napisanego zapytania.
 • grupować dane z wykorzystaniem funkcji agregujących – samodzielnie stworzysz raporty podsumowujące dane w bazie np. sprzedaż produktów per kwartał. Dowiesz się, w jaki sposób dodawać opisy do przygotowanego raportu na poziomie zapytania SQL.
 • sprawnie wykorzystywać funkcje wbudowane i tworzyć własne funkcje do pracy z tekstem, datami i liczbami. Będziesz potrafił zagnieżdżać funkcje i robić złożone wyliczenia. Na kursie zaawansowanym nauczysz się pisać własne funkcje np. umożliwiające Ci stworzenie daty urodzenia na podstawie numeru PESEL.
 • łączyć tabele i wyniki zapytań – poznasz wszystkie istniejące typy złączeń i nauczysz się wykorzystywać je w praktyce. Będziesz umiał połączyć w ramach jednego zapytania dane z wielu tabel znajdujących się w tej samej bazie oraz w różnych baz danych.
 • tworzyć zapytania złożone z wykorzystaniem podzapytań. Umiejętność ta umożliwi Ci np. łatwe znalezienie duplikatów i ich wyeliminowanie z bazy danych, weryfikację płatności miesiąc do miesiąca i inne analizy.
 • modyfikować dane w bazie. Nauczysz się wprowadzać dane do bazy, modyfikować i usuwać rekordy. Będziesz też potrafił zmodyfikować strukturę tabeli lub całej bazy danych
 • używać w zapytaniach procedur składowanych. Procedury te niezwykle ułatwią Ci pracę zwłaszcza dopóki nie poznasz zawartości bazy danych. Za ich pomocą będziesz mógł odczytać np. nazwy wszystkich tabel lub kolumn w całej bazie danych i nie będziesz musiał przeglądać każdej tabeli z osobna.
 • importować dane do bazy. Poznasz kreator importu, za pomocą którego będziesz mógł zaimportować do bazy dane z pliku tekstowego lub ze skoroszytu MS Excel.

Wybierz szkolenie

Zobacz zakres materiału na poszczególnych poziomach i wybierz odpowiednie dla siebie szkolenie. Poziom szkolenia możesz bezpłatnie zmienić nawet po rozpoczęciu kursu.

MS SQL – poziom podstawowy

Organizacja zajęć

MS SQL szkolenie poziom podstawowy

Liczba godzin zegarowych: 16
Godziny zajęć: 9:00 – 17:00
Liczba osób w grupie: 4-6
Forma szkolenia: do wyboru stacjonarne lub zdalne
Przerwa obiadowa: 13:00 – 14:00
Przerwy kawowe: przerwy po 10 minut dostosowywane do potrzeb grupy

Zakres materiału

Dzień I

 1. Serwery bazodanowe
 2. Środowisko SQL Server Management Studio
 3. Relacje i relacyjny model bazy danych
 4. Klucze – główny i obcy
 5. Typy danych i konwersja typów
 6. Logika trójwartościowa
 7. Instrukcja SELECT
 8. Klauzula TOP
 9. Słowo kluczowe DISTINCT
 10. Aliasy kolumn
 11. Operatory porównania
 12. Operatory SQL
 13. Warunki logiczne
 14. Hierarchia operatorów
 15. Sortowanie wyników zapytania
 16. Filtrowanie danych w wynikach zapytań
 17. Funkcje wbudowane
  1. Funkcje arytmetyczne
  2. Funkcje znakowe
  3. Funkcje daty i czasu
  4. Funkcja CASE
  5. Funkcje CAST i CONVERT
 18. Funkcje agregujące i grupowanie
  1. Grupowanie
  2. Funkcje agregujące
  3. Operator HAVING

Dzień II

 1. Złączenia tabel
  1. Zasady łączenia tabel
  2. Złączenie wewnętrzne INNER JOIN
  3. Złączenie zewnętrzne OUTER JOIN
  4. Złączenie zewnętrzne prawostronne RIGHT OUTER JOIN
  5. Złączenie zewnętrzne lewostronne LEFT OUTER JOIN
  6. Pełne złączenie zewnętrzne FULL OUTER JOIN
  7. Iloczyn kartezjański CROSS JOIN
  8. Połączenie tabeli z samą sobą
 2. Modyfikowanie danych
  1. Wstawianie danych – instrukcje INSERT INTO…, SELECT… NTO, INSERT INTO…SELECT
  2. Usuwanie danych – instrukcje DELETE, TRUNCATE TABLE
  3. Aktualizowanie danych – instrukcja UPDATE
 3. Tworzenie, zmiana i usuwanie tabel – instrukcje CREATE TABLE, DROP TABLE, ALTER
 4. Tworzenie i usuwanie bazy danych – instrukcje CREATE DATABASE, DROP DATABASE

MS SQL – poziom średnio-zaawansowany

Organizacja zajęć

MS SQL szkolenie poziom średnio-zaawansowany

Liczba godzin zegarowych: 16
Godziny zajęć: 9:00 – 17:00
Liczba osób w grupie: 4-6
Forma szkolenia: do wyboru stacjonarne lub zdalne
Przerwa obiadowa: 13:00 – 14:00
Przerwy kawowe: przerwy po 10 minut dostosowywane do potrzeb grupy

Zakres materiału

Dzień I

 1. Odczytywanie danych – instrukcja SELECT – powtórzenie
 2. Typy danych i ich konwersja – funkcje CAST i CONVERT
 3. Logika trójwartościowa
 4. Złożone warunki logiczne z wykorzystaniem operatorów porównania i operatorów SQL
 5. Łączenie tabel i wyników zapytań z jednej i z wielu baz danych
 6. Podzapytania – niezależne, skorelowane, z wyrażeniem EXISTS i NOT EXISTS
 7. Funkcje i ich zagnieżdżanie
  1. Analityczne – ISNUMERIC, ISDATE
  2. Daty i czasu – DATEPART, DATENAME
  3. Tekstowe – PATINDEX, CHARINDEX
 8. Funkcje i operatory obsługujące wartość NULL – ISNULL, IS NOT NULL, COALESCE

Dzień II

 1. Funkcje agregujące i grupowanie
  1. Operator HAVING
  2. Operatory GROUP BY, CUBE, ROLLUP, GROUPING SETS
  3. Funkcje GROUPING(), GROUPING_ID()
 2. Klauzula OVER i partycje
 3. Funkcje rankingu
  1. Funkcje ROW_NUMBER(), RANK(), DENSE_RANK(), NTILE()
  2. Stronicowanie wyników (OFFSET, FETCH NEXT)
 4. Wyrażenia tablicowe – tabele pochodne, CTE
 5. Zarządzanie transakcjami – BEGIN, COMMIT, ROLLBACK
 6. Tworzenie widoków i ich wykorzystywanie w zapytaniach
 7. Importowanie danych ze źródeł zewnętrznych

MS SQL – poziom zaawansowany

Organizacja zajęć

MS SQL szkolenie poziom zaawansowany

Liczba godzin zegarowych: 16
Godziny zajęć: 9:00 – 17:00
Liczba osób w grupie: 4-6
Forma szkolenia: do wyboru stacjonarne lub zdalne
Przerwa obiadowa: 13:00 – 14:00
Przerwy kawowe: przerwy po 10 minut dostosowywane do potrzeb grupy

Zakres materiału

Dzień I

 1. Logika trójwartościowa
 2. Przepływ sterowania – pętle
  1. Słowa kluczowe BEGIN i END
  2. Wyrażenie IF…ELSE
  3. Wyrażenia WHILE, BREAK i CONTINUE
  4. Wyrażenie GOTO
  5. Wyrażenie WAITFOR
  6. Wyrażenie RETURN
 3. Instrukcje warunkowe
  1. Wyrażenie CASE i tabele przestawne
  2. Wyrażenie IIF
  3. Wyrażenie CHOOSE
 4. Kursory
 5. Funkcje wbudowane zwracające tabelę
 6. Funkcje użytkownika
  1. Funkcje skalarne
  2. Kod proceduralny w funkcjach użytkownika
  3. Wielowyrażeniowe funkcje zwracające tabele
 7. Operatory CROSS APPLY i OUTER APPLY
 8. Operatory PIVOT i UNPIVOT

Dzień II

 1. Procedury składowane
  1. Rekurencja w procedurach składowanych
  2. Parametry tabelaryczne
  3. Tymczasowe procedury składowane
  4. Przekazywanie parametrów procedurom składowanym
 2. Widoki
  1. Tworzenie widoków i ich wykorzystywanie w zapytaniach
 3. Wyzwalacze
  1. Udostępnianie danych wyzwalaczom
  2. Wyzwalacze zagnieżdżone i rekurencyjne
  3. Funkcje UPDATE(), COLUMNS_UPDATED()
 4. Używanie dynamicznego SQL-a
 5. Przechwytywanie i obsługa błędów

Zapewniamy dla uczestników szkolenia

 • Laptop

  Laptop
  Przygotowaliśmy dla Ciebie wygodny w obsłudze laptop.

  Jeśli wolisz, możesz pracować na własnym komputerze. Pomożemy Ci wówczas zainstalować potrzebne na szkolenie oprogramowanie.

 • Materiały szkoleniowe

  Materiały szkoleniowe
  Otrzymasz komplet materiałów szkoleniowych w wersji papierowej i elektronicznej.

  Materiały w formacie .pdf prześlemy do Ciebie mailem od razu po otrzymaniu potwierdzonego wpłatą zgłoszenia na kurs. Wydrukowany komplet będzie czekał na Ciebie w sali szkoleniowej.

 • Własne zadania

  Własne zadania
  Możesz skonsultować z instruktorem własne zadania, nad którymi pracujesz.

  Każdy z instruktorów chętnie odpowie na Twoje pytania. Jeżeli w trakcie szkolenia nie będzie czasu na dodatkowe zagadnienia, instruktor skontaktuje się z Tobą po kursie.

 • Certyfikat

  certyfikat
  Po ukończeniu szkolenia otrzymasz wydrukowany po polsku certyfikat potwierdzający Twój udział w kursie. Zobacz wzór certyfikatu: MS SQL certyfikat

  Certyfikat w wersji angielskiej lub zawierający dodatkowe informacje, jeśli będą Ci potrzebne, otrzymasz na życzenie bez żadnych dodatkowych opłat.

 • Catering

  Catering
  W cenie kursu zapewniamy kawę z ekspresu i rozpuszczalną, wybór różnego rodzaju herbat, wodę i kruche ciastka.

  W trakcie 40-minutowej przerwy można wybrać się na obiad. W sąsiedztwie szkoły jest kilkanaście restauracji i barów mlecznych. Standardowa cena kursu nie uwzględnia lunchu.

 • Wygodna płatność

  wygodna płatność
  Dla wygody naszych Klientów obsługujemy różne formy płatności.

  Możliwe jest opłacenie kursu za pomocą standardowego przelewu lub szybkiej płatności. Można też dokonać płatności osobiście w biurze przy ul. Żurawiej 22 gotówką lub kartą płatniczą.

 • Gwarancja

  Gwarancja wysokiej jakości
  Gwarantujemy, że nasz kurs to dobra inwestycja, na której nie stracisz czasu i pieniędzy.

  Jeśli szkolenie Ci się nie spodoba, masz możliwość zmiany poziomu lub wycofania się z niego. Zwrócimy Ci wówczas 100% opłaty. Ostateczną decyzję podejmujesz pierwszego dnia kursu do godziny 13:00.

 • Konsultacje

  Konsultacje
  Po szkoleniu instruktor jest dla Ciebie dostępny i chętnie odpowie na dodatkowe pytania.

  Jeśli po kursie jakiś obszar omawiany na szkoleniu nadal nie będzie kompletnie zrozumiały, w każdej chwili możesz do nas napisać lub zadzwonić. Instruktor skontaktuje się z Tobą aby pomóc.

Trener – opiekun kursu

 • Jarosław Olechno trener

  Jarek jest absolwentem Politechniki Warszawskiej. Oprócz prowadzenia szkoleń, zawodowo zajmuje się projektowaniem infrastruktury oraz administrowaniem bazami danych i aplikacjami w dużej firmie.

  Ma ogromne doświadczenie w obszarze MS SQL Server, User Experience, PowerShell. W miłej i profesjonalnej atmosferze przeprowadzi Cię przez tajniki języka SQL.