SQL Server

Szkolenia programowanie MS SQL Server

 • MS SQL Server to zbiór narzędzi umożliwiających zarządzanie relacyjną bazą danych opracowany przez firmę Microsoft. Dialektem języka SQL stosowanym w SQL Server jest T-SQL.

  Język SQL wykorzystujemy najczęściej do komunikacji z bazami danych oraz do budowania złożonych skryptów zasilających hurtownie i platformy Business Intelligence.

 • Ze względu na jego szerokie zastosowanie, znajomość SQL jest bardzo przydatna dla programistów, analityków, testerów i wszystkich osób, które chcą pozyskiwać informacje z baz danych.

  SQL jest idealny do rozpoczęcia przygody z programowaniem. Jest językiem na tyle prostym i intuicyjnym, że w ciągu kilku dni można solidnie opanować jego podstawy.

 • Możemy używać go do zarządzania dużymi ilościami danych, ich przetwarzania i analizowania. Dane ze źródeł zewnętrznych można łatwo i szybko zaimportować do bazy danych.

 • Istniejąca w MS SQL platforma Reporting Services umożliwia tworzenie szeregu różnych raportów, które możemy prezentować jako raporty wbudowane, ad-hoc, wysyłane pocztą elektroniczną lub publikowane w sieci Web.

Najbliższe szkolenia

Jeżeli interesuje Cię szkolenie ale żaden z terminów nie jest dla Ciebie odpowiedni, koniecznie napisz lub zadzwoń do nas.

TytułMiastoTerminCenaIlość dniDostępnośćRezerwacja
MS SQL - poziom podstawowy Opis kursu Warszawa16.11.2018, 19.11.2018 740,00  netto
910,20  brutto
21 miejsce Rezerwuj
Warszawa24-25.11.2018 740,00  netto
910,20  brutto
2Brak miejsc Rezerwuj
Warszawa03-04.12.2018 740,00  netto
910,20  brutto
22 miejsca Rezerwuj
Warszawa15-16.12.2018 740,00  netto
910,20  brutto
23 miejsca Rezerwuj
Warszawa09-10.01.2019 740,00  netto
910,20  brutto
25 miejsc Rezerwuj
Warszawa26-27.01.2019 740,00  netto
910,20  brutto
26 miejsc Rezerwuj
MS SQL - poziom średnio-zaawansowany Opis kursu Warszawa24-25.11.2018 780,00  netto
959,40  brutto
21 miejsce Rezerwuj
Warszawa08-09.12.2018 780,00  netto
959,40  brutto
23 miejsca Rezerwuj
Warszawa18-19.12.2018 780,00  netto
959,40  brutto
23 miejsca Rezerwuj
Warszawa12-13.01.2019 780,00  netto
959,40  brutto
26 miejsc Rezerwuj
Warszawa21-22.01.2019 780,00  netto
959,40  brutto
26 miejsc Rezerwuj
MS SQL - poziom zaawansowany Opis kursu Warszawa17-18.11.2018 820,00  netto
1 008,60  brutto
2Brak miejsc Rezerwuj
Warszawa01-02.12.2018 820,00  netto
1 008,60  brutto
22 miejsca Rezerwuj
Warszawa16-17.01.2019 820,00  netto
1 008,60  brutto
25 miejsc Rezerwuj
Warszawa26-27.01.2019 820,00  netto
1 008,60  brutto
26 miejsc Rezerwuj

Dlaczego warto znać język SQL

Umiejętność pisania w języku SQL otwiera bardzo dużo możliwości. Dzieje się tak, gdyż jest to język wykorzystywany w wielu obszarach, nie tylko po stronie IT. SQL jest potrzebny:

 • administratorom, którzy zarządzają serwerami, bazami danych i systemami operacyjnymi aby analizować dane zapisane w dziennikach zabezpieczeń oraz rozwiązywać problemy dotyczące serwerów i aplikacji.
 • analitykom do wyciągania danych z bazy, ich porównywania i przenoszenia pomiędzy różnymi programami oraz do przygotowywania analiz i wizualizacji danych.
 • programistom do projektowania i rozwoju hurtowni danych, systemów raportujących oraz procesów ETL.
 • testerom do przeprowadzenia testów oraz wdrożeń produkcyjnych, uzgadniania danych, identyfikowania i korekty błędów w danych.
 • ekspertom pracującym w obszarze Business Intelligence do wyciągania danych z bazy, ich porównywania i analizy oraz do tworzenia i modyfikowania raportów.
 • osobom spoza działu IT, które chcą samodzielnie zautomatyzować pracę, wyciągnąć dane z bazy lub je zaimportować, przygotować analizy na własne potrzeby.

Wybierz szkolenie

Oferujemy szkolenia od podstaw do poziomu zaawansowanego. Zobacz jak przebiega ich program oraz jaką wiedzę możesz zdobyć razem z nami.

MS SQL – poziom podstawowy

Organizacja zajęć

Zapraszamy

MS SQL szkolenie poziom podstawowy

Liczba godzin: 16

Godziny zajęć: 9:00 – 17:00

Liczba osób w grupie: 4-6

Lokalizacja szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 22

Zakres materiału

Dzień I

 1. Serwery bazodanowe
 2. Środowisko SQL Server Management Studio
 3. Relacje i relacyjny model bazy danych
 4. Klucze – główny i obcy
 5. Typy danych i konwersja typów
 6. Logika trójwartościowa
 7. Instrukcja SELECT
 8. Klauzula TOP
 9. Słowo kluczowe DISTINCT
 10. Aliasy kolumn
 11. Operatory porównania
 12. Operatory SQL
 13. Warunki logiczne
 14. Hierarchia operatorów
 15. Sortowanie wyników zapytania
 16. Filtrowanie danych w wynikach zapytań
 17. Funkcje wbudowane
  1. Funkcje arytmetyczne
  2. Funkcje znakowe
  3. Funkcje daty i czasu
  4. Funkcja CASE
  5. Funkcje CAST i CONVERT
 18. Funkcje agregujące i grupowanie
  1. Grupowanie
  2. Funkcje agregujące
  3. Operator HAVING

Dzień II

 1. Złączenia tabel
  1. Zasady łączenia tabel
  2. Złączenie wewnętrzne INNER JOIN
  3. Złączenie zewnętrzne OUTER JOIN
  4. Złączenie zewnętrzne prawostronne RIGHT OUTER JOIN
  5. Złączenie zewnętrzne lewostronne LEFT OUTER JOIN
  6. Pełne złączenie zewnętrzne FULL OUTER JOIN
  7. Iloczyn kartezjański CROSS JOIN
  8. Połączenie tabeli z samą sobą
 2. Modyfikowanie danych
  1. Wstawianie danych – instrukcje INSERT INTO…, SELECT… NTO, INSERT INTO…SELECT
  2. Usuwanie danych – instrukcje DELETE, TRUNCATE TABLE
  3. Aktualizowanie danych – instrukcja UPDATE
 3. Tworzenie, zmiana i usuwanie tabel – instrukcje CREATE TABLE, DROP TABLE, ALTER
 4. Tworzenie i usuwanie bazy danych – instrukcje CREATE DATABASE, DROP DATABASE

MS SQL – poziom średnio-zaawansowany

Organizacja zajęć

Zapraszamy

MS SQL szkolenie poziom średnio-zaawansowany

Liczba godzin: 16

Godziny zajęć: 9:00 – 17:00

Liczba osób w grupie: 4-6

Lokalizacja szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 22

Zakres materiału

Dzień I

 1. Odczytywanie danych – instrukcja SELECT – powtórzenie
 2. Typy danych i ich konwersja – funkcje CAST i CONVERT
 3. Logika trójwartościowa
 4. Złożone warunki logiczne z wykorzystaniem operatorów porównania i operatorów SQL
 5. Łączenie tabel i wyników zapytań z jednej i z wielu baz danych
 6. Podzapytania – niezależne, skorelowane, z wyrażeniem EXISTS i NOT EXISTS
 7. Funkcje i ich zagnieżdżanie
  1. Analityczne – ISNUMERIC, ISDATE
  2. Daty i czasu – DATEPART, DATENAME
  3. Tekstowe – PATINDEX, CHARINDEX
 8. Funkcje i operatory obsługujące wartość NULL – ISNULL, IS NOT NULL, COALESCE

Dzień II

 1. Funkcje agregujące i grupowanie
  1. Operator HAVING
  2. Operatory GROUP BY, CUBE, ROLLUP, GROUPING SETS
  3. Funkcje GROUPING(), GROUPING_ID()
 2. Klauzula OVER i partycje
 3. Funkcje rankingu
  1. Funkcje ROW_NUMBER(), RANK(), DENSE_RANK(), NTILE()
  2. Stronicowanie wyników (OFFSET, FETCH NEXT)
 4. Wyrażenia tablicowe – tabele pochodne, CTE
 5. Zarządzanie transakcjami – BEGIN, COMMIT, ROLLBACK
 6. Tworzenie widoków i ich wykorzystywanie w zapytaniach
 7. Importowanie danych ze źródeł zewnętrznych

MS SQL – poziom zaawansowany

Organizacja zajęć

Zapraszamy

MS SQL szkolenie poziom zaawansowany

Liczba godzin: 16

Godziny zajęć: 9:00 – 17:00

Liczba osób w grupie: 4-6

Lokalizacja szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 22

Zakres materiału

Dzień I

 1. Logika trójwartościowa
 2. Przepływ sterowania – pętle
  1. Słowa kluczowe BEGIN i END
  2. Wyrażenie IF…ELSE
  3. Wyrażenia WHILE, BREAK i CONTINUE
  4. Wyrażenie GOTO
  5. Wyrażenie WAITFOR
  6. Wyrażenie RETURN
 3. Instrukcje warunkowe
  1. Wyrażenie CASE i tabele przestawne
  2. Wyrażenie IIF
  3. Wyrażenie CHOOSE
 4. Kursory
 5. Funkcje wbudowane zwracające tabelę
 6. Funkcje użytkownika
  1. Funkcje skalarne
  2. Kod proceduralny w funkcjach użytkownika
  3. Wielowyrażeniowe funkcje zwracające tabele
 7. Operatory CROSS APPLY i OUTER APPLY
 8. Operatory PIVOT i UNPIVOT

Dzień II

 1. Procedury składowane
  1. Rekurencja w procedurach składowanych
  2. Parametry tabelaryczne
  3. Tymczasowe procedury składowane
  4. Przekazywanie parametrów procedurom składowanym
 2. Widoki
  1. Tworzenie widoków i ich wykorzystywanie w zapytaniach
 3. Wyzwalacze
  1. Udostępnianie danych wyzwalaczom
  2. Wyzwalacze zagnieżdżone i rekurencyjne
  3. Funkcje UPDATE(), COLUMNS_UPDATED()
 4. Używanie dynamicznego SQL-a
 5. Przechwytywanie i obsługa błędów

Co zapewniamy dla uczestników szkolenia

 • Laptop

  Laptop
  Przygotowaliśmy dla Ciebie wygodny laptop, ale jeśli wolisz, możesz pracować na własnym komputerze. Pomożemy Ci zainstalować potrzebne na kurs oprogramowanie.

 • Materiały szkoleniowe

  Materiały szkoleniowe
  Otrzymasz komplet materiałów szkoleniowych w wersji papierowej i elektronicznej. Materiały w formacie .pdf prześlemy Ci od razu po otrzymaniu potwierdzonego wpłatą zgłoszenia na kurs.

 • Własne zadania


  Będziesz miał możliwość omówienia z instruktorem własnych zadań. Jeżeli zabraknie na to czasu w trakcie szkolenia, instruktor skontaktuje się z Tobą po kursie.

 • Certyfikat

  certyfikat
  Po ukończeniu szkolenia otrzymasz certyfikat – w wersji papierowej i elektronicznej – potwierdzający Twój udział w kursie.

 • Gwarancja

  Gwarancja wysokiej jakości
  Gwarantujemy, że nasz kurs to dobra inwestycja, na której nie stracisz pieniędzy. Jeśli szkolenie Ci się nie spodoba, masz możliwość wycofania się z niego. Zwrócimy Ci wówczas 100% opłaty.

 • Konsultacje

  Konsultacje
  Po szkoleniu instruktor jest dla Ciebie dostępny i możesz konsultować z nim swoje programy. Na każde pytanie otrzymasz informację zwrotną mailem lub telefonicznie.

Kto będzie z Tobą pracował na szkoleniu

 • Rafał Lelusz instruktor
  Rafał jest absolwentem Politechniki Warszawskiej i programistą praktykiem języków Python, C++, C#, MS SQL, VB, VBA. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w tworzeniu oprogramowania. Pracował zarówno dla dużych korporacji (Samsung, Opera) jak i dla mniejszych firm (HI, Sigma Projekt).

  Perfekcyjnie zna język SQL i rozwiązania bazo-danowe. Ma dużo doświadczenia i potrafi przekazywać wiedzę. Trudne zagadnienia wyjaśnia w prosty, obrazowy sposób – tak aby każdy miał możliwość ich zrozumienia.

 • Jarosław Olechno instruktor
  Jarek jest absolwentem Politechniki Warszawskiej. Oprócz prowadzenia szkoleń, zawodowo zajmuje się projektowaniem infrastruktury oraz administrowaniem bazami danych i aplikacjami w dużej firmie.

  Ma ogromne doświadczenie w obszarze MS SQL Server, User Experience, Power Shell. W miłej i profesjonalnej atmosferze przeprowadzi Cię przez tajniki języka SQL.

 • Tomasz Majewski instruktor
  Tomek jest programistą i doktorem biologii. Ukończył studia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Doskonale zna takie języki programowania jak MS SQL, C#, Python i VBA. Tworzy oprogramowanie dla firm oraz prowadzi zajęcia.

  Lubi i potrafi uczyć. Przez kilka lat prowadził zajęcia ze studentami na uczelni. Sprawnie i przejrzyście wytłumaczy Ci zagadnienia z programowania w SQL i obsługi baz danych.

 • Barbara Lelusz instruktor
  Basia jest analitykiem bazo-danowym, ekspertem z obszaru MS Office, baz danych i Business Intelligence. Posiada duże doświadczenie w projektowaniu baz danych, procesów ETL i automatyzacji zadań.

  Na kursie nauczy Cię nie tylko składni języka SQL, ale pokaże Ci również wiele trików ułatwiających pracę w środowisku MS SQL Server.