SQL Server kurs od podstaw do poziomu zaawansowanego

SQL Server

Baza wiedzy
Programowanie: VBASQL ServerPython

Szkolenia programowanie w języku MS SQL

 • MS SQL Server to zbiór narzędzi umożliwiających zarządzanie relacyjną bazą danych opracowany przez firmę Microsoft. Dialektem języka SQL stosowanym w MS SQL Server jest T-SQL (Transact-SQL). Język ten jest najczęściej wykorzystywany do komunikacji z bazami danych oraz do budowania skryptów zasilających hurtownie i platformy Business Intelligence.
 • Znajomość SQL jest bardzo przydatna na wielu stanowiskach pracy ze względu na jego szerokie zastosowanie – korzystają z niego programiści, administratorzy, analitycy, testerzy i wszystkie osoby, które chcą samodzielnie „wyciągać” dane z baz. Jest to idealny język do rozpoczęcia przygody z programowaniem. Jest on na tyle prosty i intuicyjny, że w ciągu kilku dni można solidnie opanować jego podstawy.
 • MS SQL Server oraz MS SQL Server Management Studio można łatwo zainstalować za pomocą kreatora instalacji. Wymagania są automatycznie wykrywane i pobierane przez instalator, który krok po kroku przeprowadza użytkownika przez cały proces instalacyjny. Dodatkowe komponenty, takie jak usługi analityczne i bazy danych, można zainstalować oddzielnie.
 • SQL Server doskonale sprawdza się w obszarze zautomatyzowanego raportowania. Zawiera on platformę Reporting Services dedykowaną do tworzenia szeregu różnych zestawień, które mogą być prezentowane jako cykliczne raporty „wbudowane” lub przygotowywane ad-hoc na życzenie. Mogą być one udostępniane w ramach bazy danych w formie tabel, wysyłane pocztą elektroniczną lub publikowane w sieci Web.
  • SQL doskonale sprawdza się w obszarze przetwarzania danych i zarządzania nimi. Zapytania mogą być używane do szybkiego i wydajnego pobierania dużych ilości rekordów z bazy danych oraz do importowania danych do bazy.
  • Jest to język wykorzystywany przez większość programistów. Znajduje on idealne zastosowanie nie tylko do „wyciągania” danych z bazy ale też do projektowania i rozwijania hurtowni, systemów raportujących oraz procesów ETL.
  • Język ten jest też szeroko wykorzystywany przez analityków i testerów do porównywania danych i ich przenoszenia pomiędzy różnymi programami oraz do przygotowywania raportów, analiz i wizualizacji.
  • Z baz danych i SQL’a niemal na co dzień korzystają też administratorzy, którzy zarządzają serwerami, bazami danych i systemami operacyjnymi. Za jego pomocą analizują dane zapisane w dziennikach zabezpieczeń oraz identyfikują i rozwiązują problemy dotyczące serwerów i aplikacji.

  Wybierz termin szkolenia

  Jeżeli interesuje Cię szkolenie, ale żaden z terminów nie jest dla Ciebie odpowiedni, koniecznie napisz lub zadzwoń do nas.

  W każdym z terminów, możesz wziąć udział w szkoleniu stacjonarnym lub zdalnym.

  TytułMiastoTerminCenaIlość dniDostępnośćRezerwacja
  MS SQL - poziom podstawowy Opis kursu Warszawa08-09.02.2021 1 050,00  netto
  1 291,50  brutto
  22 miejsca Rezerwuj
  Warszawa24-25.02.2021 1 050,00  netto
  1 291,50  brutto
  24 miejsca Rezerwuj
  Warszawa10-11.03.2021 1 050,00  netto
  1 291,50  brutto
  25 miejsc Rezerwuj
  MS SQL - poziom średnio-zaawansowany Opis kursu Warszawa01-02.02.2021 1 120,00  netto
  1 377,60  brutto
  23 miejsca Rezerwuj
  Warszawa18-19.02.2021 1 120,00  netto
  1 377,60  brutto
  25 miejsc Rezerwuj
  Warszawa04-05.03.2021 1 120,00  netto
  1 377,60  brutto
  26 miejsc Rezerwuj
  Warszawa22-23.03.2021 1 120,00  netto
  1 377,60  brutto
  26 miejsc Rezerwuj
  MS SQL - poziom zaawansowany Opis kursu Warszawa25-26.01.2021 1 530,00  netto
  1 881,90  brutto
  24 miejsca Rezerwuj
  Warszawa22-23.02.2021 1 530,00  netto
  1 881,90  brutto
  24 miejsca Rezerwuj
  Warszawa16-17.03.2021 1 530,00  netto
  1 881,90  brutto
  25 miejsc Rezerwuj
  Szybki kontakt
  Korzyści z kursu Programowanie w MS SQL

  Kurs ma charakter praktycznych warsztatów. Na każdy z poziomów przygotowaliśmy 120 zadań, na podstawie których przećwiczysz poszczególne elementy składni języka SQL od podstaw do poziomu zaawansowanego.

  Materiał szkoleniowy i zajęcia zorganizowane są według sprawdzonych metod dydaktycznych. Każda partia nowych informacji zakończona jest ćwiczeniami i przerwą. Umożliwia to łatwiejsze utrzymanie koncentracji podczas zajęć.

  Używamy przykładów z prawdziwego środowiska pracy. Dzięki temu kurs jest dynamiczny i ciekawy. W trakcie szkolenia zmierzysz się z rzeczywistymi problemami bazodanowymi – pozwoli Ci to lepiej przyswoić i utrwalić wiedzę.

  Najważniejszym elementem naszego kursu są zadania. Umożliwią Ci one nie tylko zdobycie nowych informacji ale także nauczenie się, w jaki sposób możesz nową wiedzę wykorzystać. Zadania ułożone są w taki sposób, abyś mógł kilkakrotnie przećwiczyć dane zagadnienie w różnym kontekście. Dzięki temu będziesz widział jak je wykorzystać poza salą szkoleniową, w rzeczywistym środowisku pracy.

  Zadania rozwiązujesz samodzielnie. Instruktor jedynie pomaga i naprowadza Cię na właściwą ścieżkę, jeśli natrafisz na jakiś problem. Pracując w ten sposób widzisz, że sam potrafisz napisać zapytania – zyskujesz nie tylko kompetencje techniczne ale też pewność, że w środowisku pracy też będziesz potrafił poradzić sobie z nowymi zagadnieniami.

  4-dniowy kurs na poziomie podstawowym oraz średnio-zaawansowanym umożliwi Ci zrozumienie koncepcji relacyjnych baz danych oraz opanowanie SQL w stopniu umożliwiającym samodzielne wyciągnięcie danych z bazy i ich proste przetwarzanie.

  Po szkoleniu będziesz potrafił:

  • obsługiwać środowisko SQL Server Management Studio. Poznasz aplikację SSMS i nauczysz się wykorzystywać ją do pisania zapytań w języku MS SQL i obsługi baz danych.
  • tworzyć oraz modyfikować w tabelach relacje i klucze. Dowiesz się, w jaki sposób funkcjonują serwery bazodanowe oraz relacyjne bazy danych.
  • wykorzystywać w zapytaniach różne typy danych. Będziesz wiedział jakie typy danych występują w MS SQL, jakie operacje można na nich wykonywać oraz w jaki sposób dokonywać konwersji typu danych np. z liczby na tekst.
  • biegle posługiwać się logiką trójwartościową. Zapoznasz się z zasadami logiki Boole’a – będziesz potrafił sprawnie przetwarzać i analizować dane zawierające wartość specjalną NULL.
  • pisać złożone zapytania SQL z wykorzystaniem warunków logicznych. Nauczysz się „wyciągać” dane z bazy, porównywać je, analizować i sprawdzać poprawność napisanego zapytania.
  • grupować dane z wykorzystaniem funkcji agregujących – samodzielnie stworzysz raporty podsumowujące dane w bazie np. sprzedaż produktów per kwartał. Dowiesz się, w jaki sposób dodawać opisy do przygotowanego raportu na poziomie zapytania SQL.
  • sprawnie wykorzystywać funkcje wbudowane i tworzyć własne funkcje do pracy z tekstem, datami i liczbami. Będziesz potrafił zagnieżdżać funkcje i robić złożone wyliczenia. Na kursie zaawansowanym nauczysz się pisać własne funkcje np. umożliwiające Ci stworzenie daty urodzenia na podstawie numeru PESEL.
  • łączyć tabele i wyniki zapytań – poznasz wszystkie istniejące typy złączeń i nauczysz się wykorzystywać je w praktyce. Będziesz umiał połączyć w ramach jednego zapytania dane z wielu tabel znajdujących się w tej samej bazie oraz w różnych baz danych.
  • tworzyć zapytania złożone z wykorzystaniem podzapytań. Umiejętność ta umożliwi Ci np. łatwe znalezienie duplikatów i ich wyeliminowanie z bazy danych, weryfikację płatności miesiąc do miesiąca i inne analizy.
  • modyfikować dane w bazie. Nauczysz się wprowadzać dane do bazy, modyfikować i usuwać rekordy. Będziesz też potrafił zmodyfikować strukturę tabeli lub całej bazy danych
  • używać w zapytaniach procedur składowanych. Procedury te niezwykle ułatwią Ci pracę zwłaszcza dopóki nie poznasz zawartości bazy danych. Za ich pomocą będziesz mógł odczytać np. nazwy wszystkich tabel lub kolumn w całej bazie danych i nie będziesz musiał przeglądać każdej tabeli z osobna.
  • importować dane do bazy. Poznasz kreator importu, za pomocą którego będziesz mógł zaimportować do bazy dane z pliku tekstowego lub ze skoroszytu MS Excel.

  Wybierz szkolenie

  Zobacz zakres materiału na poszczególnych poziomach i wybierz odpowiednie dla siebie szkolenie. Poziom szkolenia możesz bezpłatnie zmienić nawet po rozpoczęciu kursu.

  MS SQL – poziom podstawowy

  Zakres materiału

  Dzień I

  1. Serwery bazodanowe
  2. Środowisko SQL Server Management Studio
  3. Relacje i relacyjny model bazy danych
  4. Klucze – główny i obcy
  5. Typy danych i konwersja typów
  6. Logika trójwartościowa
  7. Instrukcja SELECT
  8. Klauzula TOP
  9. Słowo kluczowe DISTINCT
  10. Aliasy kolumn
  11. Operatory porównania
  12. Operatory SQL
  13. Warunki logiczne
  14. Hierarchia operatorów
  15. Sortowanie wyników zapytania
  16. Filtrowanie danych w wynikach zapytań
  17. Funkcje wbudowane
   1. Funkcje arytmetyczne
   2. Funkcje znakowe
   3. Funkcje daty i czasu
   4. Funkcja CASE
   5. Funkcje CAST i CONVERT
  18. Funkcje agregujące i grupowanie
   1. Grupowanie
   2. Funkcje agregujące
   3. Operator HAVING

  Dzień II

  1. Złączenia tabel
   1. Zasady łączenia tabel
   2. Złączenie wewnętrzne INNER JOIN
   3. Złączenie zewnętrzne OUTER JOIN
   4. Złączenie zewnętrzne prawostronne RIGHT OUTER JOIN
   5. Złączenie zewnętrzne lewostronne LEFT OUTER JOIN
   6. Pełne złączenie zewnętrzne FULL OUTER JOIN
   7. Iloczyn kartezjański CROSS JOIN
   8. Połączenie tabeli z samą sobą
  2. Modyfikowanie danych
   1. Wstawianie danych – instrukcje INSERT INTO…, SELECT… NTO, INSERT INTO…SELECT
   2. Usuwanie danych – instrukcje DELETE, TRUNCATE TABLE
   3. Aktualizowanie danych – instrukcja UPDATE
  3. Tworzenie, zmiana i usuwanie tabel – instrukcje CREATE TABLE, DROP TABLE, ALTER
  4. Tworzenie i usuwanie bazy danych – instrukcje CREATE DATABASE, DROP DATABASE

  MS SQL – poziom średnio-zaawansowany

  Zakres materiału

  Dzień I

  1. Odczytywanie danych – instrukcja SELECT – powtórzenie
  2. Typy danych i ich konwersja – funkcje CAST i CONVERT
  3. Logika trójwartościowa
  4. Złożone warunki logiczne z wykorzystaniem operatorów porównania i operatorów SQL
  5. Łączenie tabel i wyników zapytań z jednej i z wielu baz danych
  6. Podzapytania – niezależne, skorelowane, z wyrażeniem EXISTS i NOT EXISTS
  7. Funkcje i ich zagnieżdżanie
   1. Analityczne – ISNUMERIC, ISDATE
   2. Daty i czasu – DATEPART, DATENAME
   3. Tekstowe – PATINDEX, CHARINDEX
  8. Funkcje i operatory obsługujące wartość NULL – ISNULL, IS NOT NULL, COALESCE

  Dzień II

  1. Funkcje agregujące i grupowanie
   1. Operator HAVING
   2. Operatory GROUP BY, CUBE, ROLLUP, GROUPING SETS
   3. Funkcje GROUPING(), GROUPING_ID()
  2. Klauzula OVER i partycje
  3. Funkcje rankingu
   1. Funkcje ROW_NUMBER(), RANK(), DENSE_RANK(), NTILE()
   2. Stronicowanie wyników (OFFSET, FETCH NEXT)
  4. Wyrażenia tablicowe – tabele pochodne, CTE
  5. Zarządzanie transakcjami – BEGIN, COMMIT, ROLLBACK
  6. Tworzenie widoków i ich wykorzystywanie w zapytaniach
  7. Importowanie danych ze źródeł zewnętrznych

  MS SQL – poziom zaawansowany

  Zakres materiału

  Dzień I

  1. Logika trójwartościowa
  2. Przepływ sterowania – pętle
   1. Słowa kluczowe BEGIN i END
   2. Wyrażenie IF…ELSE
   3. Wyrażenia WHILE, BREAK i CONTINUE
   4. Wyrażenie GOTO
   5. Wyrażenie WAITFOR
   6. Wyrażenie RETURN
  3. Instrukcje warunkowe
   1. Wyrażenie CASE i tabele przestawne
   2. Wyrażenie IIF
   3. Wyrażenie CHOOSE
  4. Kursory
  5. Funkcje wbudowane zwracające tabelę
  6. Funkcje użytkownika
   1. Funkcje skalarne
   2. Kod proceduralny w funkcjach użytkownika
   3. Wielowyrażeniowe funkcje zwracające tabele
  7. Operatory CROSS APPLY i OUTER APPLY
  8. Operatory PIVOT i UNPIVOT

  Dzień II

  1. Procedury składowane
   1. Rekurencja w procedurach składowanych
   2. Parametry tabelaryczne
   3. Tymczasowe procedury składowane
   4. Przekazywanie parametrów procedurom składowanym
  2. Widoki
   1. Tworzenie widoków i ich wykorzystywanie w zapytaniach
  3. Wyzwalacze
   1. Udostępnianie danych wyzwalaczom
   2. Wyzwalacze zagnieżdżone i rekurencyjne
   3. Funkcje UPDATE(), COLUMNS_UPDATED()
  4. Używanie dynamicznego SQL-a
  5. Przechwytywanie i obsługa błędów

  Trener – opiekun kursu

  • Jarosław Olechno trener

   Jarek jest absolwentem Politechniki Warszawskiej. Oprócz prowadzenia szkoleń, zawodowo zajmuje się projektowaniem infrastruktury oraz administrowaniem bazami danych i aplikacjami w dużej firmie.

   Ma ogromne doświadczenie w obszarze MS SQL Server, User Experience, PowerShell. W miłej i profesjonalnej atmosferze przeprowadzi Cię przez tajniki języka SQL.