VBA - szkolenia od podstaw na trzech poziomach zaawansowania

VBA

Baza wiedzy
Programowanie: VBASQL ServerPython

Szkolenia programowanie w języku VBA

 • Visual Basic for Applications (VBA) to język programowania, który może być używany w całym pakiecie MS Office (Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook) do tworzenia zaawansowanych narzędzi. Pozwala on na rozszerzenie funkcjonalności dostępnych w ramach pakietu MS Office. Najpowszechniej wykorzystywany jest w programie MS Excel.
 • Na obecną chwilę VBA jest jedynym językiem w 100% zintegrowanym z pakietem MS Office. Jego znajomość umożliwia automatyzację pracy np. automatyczne pobieranie danych z Internetu, aktualizowanie raportów, wysyłanie maili, tworzenie wizualizacji, komunikację z bazami danych.
 • VBA jest dostępny w pakiecie MS Office od razu po jego zainstalowaniu. Nie jest wymagana żadna dodatkowa licencja ani instalacja oprogramowania. Aby rozpocząć programowanie lub rejestrowanie makr, należy jedynie aktywować kartę Deweloper zawierającą m.in. edytor VBA.
 • Ogromnym atutem języka jest funkcjonalność umożliwiająca tworzenie funkcji. Własne funkcje można wywoływać w arkuszu Excela na takich samych zasadach, na jakich wywołuje się funkcje wbudowane. Przykładowo możesz napisać funkcję, za pomocą której sprawdzisz poprawność PESEL, obliczysz podatek lub wysokość odsetek od kredytu.
 • Niezależnie od Twojej specjalizacji (analityka, księgowość, finanse, raportowanie, administracja) możesz wykorzystać ten język do automatyzacji powtarzalnych zadań. Program może wykonywać za Ciebie wiele codziennych czynności np. formatować wygląd dokumentów, zapisywać załączniki z maili, tworzyć korespondencję seryjną.
 • Wykorzystanie VBA do tworzenia raportów i analiz umożliwi Ci wyeliminowanie tzw. „błędów czynnika ludzkiego”. Program zawsze działa tak samo – nie robi literówek i nie myli się. Generuje wyniki w powtarzalny sposób i zawsze w takim samym formacie.

Wybierz termin szkolenia

Jeżeli interesuje Cię szkolenie, ale żaden z terminów nie jest dla Ciebie odpowiedni, koniecznie napisz lub zadzwoń do nas.

W każdym z terminów, możesz wziąć udział w szkoleniu stacjonarnym lub zdalnym.

TytułMiastoTerminCenaIlość dniDostępnośćRezerwacja
VBA Excel - poziom podstawowy Opis kursu Warszawa25-26.01.2021 1 366,00  netto
1 680,18  brutto
25 miejsc Rezerwuj
Warszawa10-11.02.2021 1 366,00  netto
1 680,18  brutto
22 miejsca Rezerwuj
Warszawa22-23.02.2021 1 366,00  netto
1 680,18  brutto
24 miejsca Rezerwuj
Warszawa08-09.03.2021 1 366,00  netto
1 680,18  brutto
25 miejsc Rezerwuj
Warszawa22-23.03.2021 1 366,00  netto
1 680,18  brutto
25 miejsc Rezerwuj
VBA Excel - poziom średnio-zaawansowany Opis kursu Warszawa27-28.01.2021 1 510,00  netto
1 857,30  brutto
24 miejsca Rezerwuj
Warszawa15-16.02.2021 1 510,00  netto
1 857,30  brutto
25 miejsc Rezerwuj
Warszawa25-26.02.2021 1 510,00  netto
1 857,30  brutto
26 miejsc Rezerwuj
Warszawa11-12.03.2021 1 510,00  netto
1 857,30  brutto
24 miejsca Rezerwuj
Warszawa24-25.03.2021 1 510,00  netto
1 857,30  brutto
25 miejsc Rezerwuj
VBA Excel - poziom zaawansowany Opis kursu Warszawa18-19.02.2021 1 730,00  netto
2 127,90  brutto
22 miejsca Rezerwuj
Warszawa29-30.03.2021 1 730,00  netto
2 127,90  brutto
26 miejsc Rezerwuj
Szybki kontakt




Korzyści z kursu Programowanie w VBA

Szkolenie prowadzimy w formie praktycznych warsztatów. Składa się ono z kilkunastu bloków tematycznych. Każdy blok przebiega następująco: omówienie teorii, rozwiązanie ćwiczeń, przerwa.

Największym atutem szkolenia są dobrze przemyślane zadania praktyczne. Na każdy z poziomów przygotowaliśmy 120 ćwiczeń. Wszystkie ćwiczenia rozwiążesz samodzielnie – dobrze opracowane przykłady pomogą Ci szybciej i efektywniej opanować materiał.

Zadania pochodzą z prawdziwego środowiska pracy – z firm, z którymi współpracujemy lub od Uczestników naszych kursów. W ten sposób jesteśmy w stanie zapoznać Cię z zagadnieniami, których rzeczywiście możesz potrzebować. Nie tracimy czasu na prezentowanie przypadków, których nigdy w życiu nie wykorzystasz w praktyce.

Szkolenie zaplanowane zostało przez doświadczonych programistów we współpracy z metodykiem nauczania. Nowe zagadnienia wprowadzamy etapami – masz czas na poznanie materiału i jego utrwalenie. Atrakcyjne materiały szkoleniowe i dobrze zaplanowany dzień pomogą Ci utrzymać koncentrację podczas całego kursu.

Na naszym kursie nie musisz uczyć się pojęć na pamięć. Informacje ułożone są w logicznej kolejności, wyróżniamy najważniejsze partie materiału i podajemy przykłady – dzięki temu łatwo możesz z nich skorzystać. Patrząc na przykład szybko przypomnisz sobie jak należy daną czynność wykonać.

Po szkoleniu będziesz potrafił:

 • rejestrować makra. Nauczysz się rejestrować makra, uruchamiać je i edytować. Dowiesz się, jakie możliwości stwarza proste rejestrowanie makr bez znajomości języka VBA.
 • obsługiwać środowisko Visual Basic for Applications. (VBA) Poznasz funkcjonalności edytora, znaczenie kolorów w składni, nauczysz się pisać i prawidłowo formatować kod.
 • deklarować zmienne i wykorzystywać różne typy danych. Będziesz wiedział, jakie typy danych występują w VBA, jakie operacje można na nich wykonywać oraz, w jaki sposób dokonywać konwersji typu danych. Nauczysz się wymuszania deklaracji zmiennych i przypisywania zmiennym wartości.
 • obsługiwać obiektowy model Excela. Poznasz obiekty Excela oraz ich właściwości i metody. Nauczysz się wykorzystywać w programach elementy modelu.
 • tworzyć własne funkcje jako uzupełnienie do wbudowanych funkcji Excela. Będziesz potrafił stworzyć funkcję, za pomocą której np. wygenerujesz datę urodzenia z PESEL’a, obliczysz wiek na każdy dzień w danym okresie.
 • wykorzystywać w programach instrukcje warunkowe i pętle. Nauczysz się automatycznie odświeżać raporty stworzone np. w formie tabel przestawnych, dzielić skoroszyt na części, przerzucać dane z jednego arkusza do kilku innych.
 • tworzyć formularze użytkownika. Będziesz umiał utworzyć formularz, zastosować w nim formanty i przypisać do formantów makro lub kod napisany w VBA.
 • wykorzystać VBA do budowania pulpitów nawigacyjnych. Będziesz potrafił tworzyć zaawansowane raporty w formie pulpitów nawigacyjnych (menadżerskich) i automatycznie je aktualizować.
 • odczytywać i importować dane ze stron internetowych. Będziesz potrafił automatycznie pobrać do raportów dane ze strony WWW np. kursy walut, ceny jednostek funduszy inwestycyjnych i zaktualizować raporty.
 • wykorzystywać tablice do analizy danych. Za ich pomocą w szybki sposób uzyskasz dostęp do danych bez konieczności ich pobierania z bazy danych lub arkusza Excel.
 • automatycznie generować miesięczne raporty – automatycznie zaktualizujesz dane m.in. w tabelach przestawnych i na wykresach, wyślesz raporty do użytkowników lub opublikujesz informacje w sieci.
 • zarządzać generowaniem i wysyłką korespondencji seryjnej – odświeżysz źródło danych, utworzysz listy, etykiety lub inne elementy korespondencji.

Wybierz szkolenie

Zobacz zakres materiału na poszczególnych poziomach i wybierz odpowiednie dla siebie szkolenie. Poziom szkolenia możesz bezpłatnie zmienić nawet po rozpoczęciu kursu.

VBA Excel poziom podstawowy

Zakres materiału

Dzień I

 1. Makropolecenia
  1. Rejestrowanie makr
  2. Bezpieczeństwo makr
  3. Tworzenie przycisku makra na wstążce
  4. Tworzenie przycisku makra na pasku narzędzi Szybki dostęp (string)
  5. Udostępnianie makra
 2. Środowisko Visual Basic for Applications
  1. Okno edytora VBA – paski narzędzi
  2. Znaczenie kolorów w edytorze VBA
 3. Zmienne
  1. Nazwy zmiennych
  2. Przypisywanie wartości zmiennym
  3. Typy danych
  4. Deklarowanie zmiennych
  5. Wymuszanie deklarowania zmiennych
  6. Zasięg deklaracji – zmienne lokalne i globalne
  7. Instrukcje obsługi zmiennych
 4. Moduły i procedury
  1. Moduły
  2. Procedury
  3. Instrukcje obsługi procedur
 5. Model obiektowy Excela
  1. Hierarchia obiektów
  2. Odwoływanie się do obiektów
  3. Właściwości obiektów
  4. Metody obiektów

Dzień II

 1. Podstawowe działania w arkuszu Excela
  1. Adresowanie komórek
  2. Manipulacja danymi w komórkach – kopiuj, wklej, wytnij, usuń
  3. Formatowanie czcionki
  4. Formatowanie komórek
  5. Formatowanie zaznaczenia
  6. Komórka arkusza Excel jako zmienna
  7. Tekst jako wartość zmiennej
 2. Funkcje
  1. Wybrane funkcje VBA
  2. Wybrane funkcje arkuszowe i ich odpowiedniki w VBA
  3. Tworzenie funkcji – funkcje użytkownika
  4. Instrukcje obsługi funkcji
 3. Wprowadzanie danych do komórek arkusza i ich wyświetlanie – okna InputBox i MsgBox
 4. Wyrażenia warunkowe
  1. Instrukcja If … Then … Else
  2. Instrukcja If… Then … Elseif
  3. Instrukcja Select Case
 5. Pętle
  1. Pętla While … Wend
  2. Pętla For Next
  3. Pętla For Each Next
  4. Pętle Do While, Do Until
 6. Skróty klawiszowe Excela i VBA
 7. Operatory – arytmetyczne, porównań, łańcuchowe, logiczne

VBA Excel poziom średnio-zaawansowany

Zakres materiału

Dzień I

 1. Typy danych
  1. Proste typy danych
  2. Obiektowe typy danych
  3. Konwersja danych
 2. Zmienne
  1. Zasięg i czas życia zmiennych
 3. Operatory i ich priorytety
 4. Instrukcje warunkowe
  1. Instrukcja If … Then … Else
  2. Instrukcja If… Then … Elseif
  3. Instrukcja Select Case
 5. Pętle
  1. Pętla While … Wend
  2. Pętla For Next
  3. Pętla For Each Next
  4. Pętle Do While, Do Until
  5. Instrukcje przerwania pętli

Dzień II

 1. Analiza i obsługa błędów w kodzie
  1. Przetwarzanie krokowe
  2. Praca z oknami: Watches, Locals, Immediate
  3. Przechwytywanie i obsługa błędów typu run-time
  4. Konstrukcje: On Error Resume..Next, On Error GoTo ..
 2. Projektowanie zaawansowanych funkcji
  1. Metody przekazywania parametrów do funkcji: ByVal, ByRef
  2. Funkcje z parametrami opcjonalnymi
  3. Funkcje z parametrami tablicowymi
 3. Formularze VBA
  1. Użycie kontrolek formularza w arkuszu
  2. Użycie kontrolek ActiveX w arkuszu
  3. Dodawanie referencji do bibliotek
  4. Tworzenie własnych formularzy
  5. Wywoływanie formularza z poziomu kodu
  6. Wykorzystanie formularzy w arkuszu

VBA Excel poziom zaawansowany

Zakres materiału

Dzień I

 1. Zmienne
  1. Typy danych
  2. Deklarowanie zmiennych
  3. Zasięg zmiennych
  4. Czas życia zmiennych
 2. Pętle – zagnieżdżanie
 3. Tablice
  1. Deklarowanie tablicy
  2. Deklarowanie wielowymiarowej tablicy
  3. Wypełnianie tablicy i pobieranie danych z tablicy
  4. Tablice dynamiczne
  5. Przekazywanie tablicy
 4. Stosowanie kolekcji i słowników
 5. Programowanie obiektów typu UserForm
  1. Pola wprowadzania danych
  2. Pola komunikatów
  3. Formularze użytkownika
  4. Kontrolki i kolekcje

Dzień II

 1. Operacje na plikach i skoroszytach
  1. Łączenie i rozdzielanie skoroszytów
  2. Aktualizowanie tabel przestawnych
  3. Aktualizowanie wykresów
  4. Przetwarzanie plików tekstowych
 2. Funkcje definiowane przez użytkownika (User-Defined Functions)
  1. Tworzenie funkcji
 3. Przechwytywanie i obsługa błędów

Trener – opiekun kursu

 • Tomasz Majewski trener

  Tomek jest programistą i doktorem biologii. Ukończył studia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Doskonale zna języki programowania C#, Python, VBA i MS SQL. Tworzy oprogramowanie dla firm oraz prowadzi zajęcia.

  Lubi i potrafi uczyć. Przez kilka lat prowadził zajęcia ze studentami na uczelni. Sprawnie przeprowadzi Cię przez najtrudniejsze zagadnienia z programowania w języku VBA.