VBA - szkolenia od podstaw na trzech poziomach zaawansowania

VBA

Baza wiedzy
Programowanie: JavaVBASQL ServerPython

Szkolenia programowanie w języku VBA

 • Visual Basic for Applications (VBA) to język programowania, który może być używany w całym pakiecie MS Office (Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook) do tworzenia zaawansowanych narzędzi. Pozwala on na rozszerzenie funkcjonalności dostępnych w ramach pakietu MS Office. Najpowszechniej wykorzystywany jest w programie MS Excel.
 • Na obecną chwilę VBA jest jedynym językiem w 100% zintegrowanym z pakietem MS Office. Jego znajomość umożliwia automatyzację pracy np. automatyczne pobieranie danych z Internetu, aktualizowanie raportów, wysyłanie maili, tworzenie wizualizacji, komunikację z bazami danych.
 • VBA jest dostępny w pakiecie MS Office od razu po jego zainstalowaniu. Nie jest wymagana żadna dodatkowa licencja ani instalacja oprogramowania. Aby rozpocząć programowanie lub rejestrowanie makr, należy jedynie aktywować kartę Deweloper zawierającą m.in. edytor VBA.
 • Ogromnym atutem języka jest funkcjonalność umożliwiająca tworzenie funkcji. Własne funkcje można wywoływać w arkuszu Excela na takich samych zasadach, na jakich wywołuje się funkcje wbudowane. Przykładowo możesz napisać funkcję, za pomocą której sprawdzisz poprawność PESEL, obliczysz podatek lub wysokość odsetek od kredytu.
 • Niezależnie od Twojej specjalizacji (analityka, księgowość, finanse, raportowanie, administracja) możesz wykorzystać ten język do automatyzacji powtarzalnych zadań. Program może wykonywać za Ciebie wiele codziennych czynności np. formatować wygląd dokumentów, zapisywać załączniki z maili, tworzyć korespondencję seryjną.
 • Wykorzystanie VBA do tworzenia raportów i analiz umożliwi Ci wyeliminowanie tzw. „błędów czynnika ludzkiego”. Program zawsze działa tak samo – nie robi literówek i nie myli się. Generuje wyniki w powtarzalny sposób i zawsze w takim samym formacie.

Wybierz termin szkolenia

Jeżeli interesuje Cię szkolenie, ale żaden z terminów nie jest dla Ciebie odpowiedni, koniecznie napisz lub zadzwoń do nas.

Gwarancja szybkiej realizacji kursu – szanujemy Twój czas. Nie przekładamy kursów wielokrotnie. Jeśli musimy przełożyć szkolenie, robimy to tylko jeden raz. W kolejnym terminie kurs realizujemy na 100%, nawet jeżeli będziesz jedynym Uczestnikiem.

W każdym z terminów, możesz wziąć udział w szkoleniu stacjonarnym lub zdalnym w formie wideokonferencji.

W przypadku szkoleń stacjonarnych wdrożyliśmy zabezpieczenia ochronne. Dla każdego Uczestnika zapewniamy: osobne biurko i odstęp minimum 2 metry od innych Uczestników. Sale szkoleniowe i sprzęty są na bieżąco dezynfekowane.

W sali dostępne są też bezpłatnie maseczki ochronne.

TytułMiastoTerminCenaIlość dniDostępnośćRezerwacja
VBA Excel - poziom podstawowy Opis kursu Warszawa03-04.11.2020 990,00  netto
1 217,70  brutto
23 miejsca Rezerwuj
Warszawa25-26.11.2020 990,00  netto
1 217,70  brutto
22 miejsca Rezerwuj
VBA Excel - poziom średnio-zaawansowany Opis kursu Warszawa16-17.11.2020 1 140,00  netto
1 402,20  brutto
24 miejsca Rezerwuj
Warszawa25-26.11.2020 1 140,00  netto
1 402,20  brutto
22 miejsca Rezerwuj
VBA Excel - poziom zaawansowany Opis kursu Warszawa19-20.11.2020 1 310,00  netto
1 611,30  brutto
22 miejsca Rezerwuj
Szybki kontakt
Korzyści z kursu Programowanie w VBA

Szkolenie prowadzimy w formie praktycznych warsztatów. Składa się ono z kilkunastu bloków tematycznych. Każdy blok przebiega następująco: omówienie teorii, rozwiązanie ćwiczeń, przerwa.

Największym atutem szkolenia są dobrze przemyślane zadania praktyczne. Na każdy z poziomów przygotowaliśmy 120 ćwiczeń. Wszystkie ćwiczenia rozwiążesz samodzielnie – dobrze opracowane przykłady pomogą Ci szybciej i efektywniej opanować materiał.

Zadania pochodzą z prawdziwego środowiska pracy – z firm, z którymi współpracujemy lub od Uczestników naszych kursów. W ten sposób jesteśmy w stanie zapoznać Cię z zagadnieniami, których rzeczywiście możesz potrzebować. Nie tracimy czasu na prezentowanie przypadków, których nigdy w życiu nie wykorzystasz w praktyce.

Szkolenie zaplanowane zostało przez doświadczonych programistów we współpracy z metodykiem nauczania. Nowe zagadnienia wprowadzamy etapami – masz czas na poznanie materiału i jego utrwalenie. Atrakcyjne materiały szkoleniowe i dobrze zaplanowany dzień pomogą Ci utrzymać koncentrację podczas całego kursu.

Na naszym kursie nie musisz uczyć się pojęć na pamięć. Informacje ułożone są w logicznej kolejności, wyróżniamy najważniejsze partie materiału i podajemy przykłady – dzięki temu łatwo możesz z nich skorzystać. Patrząc na przykład szybko przypomnisz sobie jak należy daną czynność wykonać.

Po szkoleniu będziesz potrafił:

 • rejestrować makra. Nauczysz się rejestrować makra, uruchamiać je i edytować. Dowiesz się, jakie możliwości stwarza proste rejestrowanie makr bez znajomości języka VBA.
 • obsługiwać środowisko Visual Basic for Applications. (VBA) Poznasz funkcjonalności edytora, znaczenie kolorów w składni, nauczysz się pisać i prawidłowo formatować kod.
 • deklarować zmienne i wykorzystywać różne typy danych. Będziesz wiedział, jakie typy danych występują w VBA, jakie operacje można na nich wykonywać oraz, w jaki sposób dokonywać konwersji typu danych. Nauczysz się wymuszania deklaracji zmiennych i przypisywania zmiennym wartości.
 • obsługiwać obiektowy model Excela. Poznasz obiekty Excela oraz ich właściwości i metody. Nauczysz się wykorzystywać w programach elementy modelu.
 • tworzyć własne funkcje jako uzupełnienie do wbudowanych funkcji Excela. Będziesz potrafił stworzyć funkcję, za pomocą której np. wygenerujesz datę urodzenia z PESEL’a, obliczysz wiek na każdy dzień w danym okresie.
 • wykorzystywać w programach instrukcje warunkowe i pętle. Nauczysz się automatycznie odświeżać raporty stworzone np. w formie tabel przestawnych, dzielić skoroszyt na części, przerzucać dane z jednego arkusza do kilku innych.
 • tworzyć formularze użytkownika. Będziesz umiał utworzyć formularz, zastosować w nim formanty i przypisać do formantów makro lub kod napisany w VBA.
 • wykorzystać VBA do budowania pulpitów nawigacyjnych. Będziesz potrafił tworzyć zaawansowane raporty w formie pulpitów nawigacyjnych (menadżerskich) i automatycznie je aktualizować.
 • odczytywać i importować dane ze stron internetowych. Będziesz potrafił automatycznie pobrać do raportów dane ze strony WWW np. kursy walut, ceny jednostek funduszy inwestycyjnych i zaktualizować raporty.
 • wykorzystywać tablice do analizy danych. Za ich pomocą w szybki sposób uzyskasz dostęp do danych bez konieczności ich pobierania z bazy danych lub arkusza Excel.
 • automatycznie generować miesięczne raporty – automatycznie zaktualizujesz dane m.in. w tabelach przestawnych i na wykresach, wyślesz raporty do użytkowników lub opublikujesz informacje w sieci.
 • zarządzać generowaniem i wysyłką korespondencji seryjnej – odświeżysz źródło danych, utworzysz listy, etykiety lub inne elementy korespondencji.

Wybierz szkolenie

Zobacz zakres materiału na poszczególnych poziomach i wybierz odpowiednie dla siebie szkolenie. Poziom szkolenia możesz bezpłatnie zmienić nawet po rozpoczęciu kursu.

VBA Excel poziom podstawowy

Organizacja zajęć

VBA Excel szkolenie poziom podstawowy

Liczba godzin: 16

Godziny zajęć: 9:00 – 17:00

Liczba osób w grupie: 4-7

Lokalizacja szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 22

Zakres materiału

Dzień I

 1. Makropolecenia
  1. Rejestrowanie makr
  2. Bezpieczeństwo makr
  3. Tworzenie przycisku makra na wstążce
  4. Tworzenie przycisku makra na pasku narzędzi Szybki dostęp (string)
  5. Udostępnianie makra
 2. Środowisko Visual Basic for Applications
  1. Okno edytora VBA – paski narzędzi
  2. Znaczenie kolorów w edytorze VBA
 3. Zmienne
  1. Nazwy zmiennych
  2. Przypisywanie wartości zmiennym
  3. Typy danych
  4. Deklarowanie zmiennych
  5. Wymuszanie deklarowania zmiennych
  6. Zasięg deklaracji – zmienne lokalne i globalne
  7. Instrukcje obsługi zmiennych
 4. Moduły i procedury
  1. Moduły
  2. Procedury
  3. Instrukcje obsługi procedur
 5. Model obiektowy Excela
  1. Hierarchia obiektów
  2. Odwoływanie się do obiektów
  3. Właściwości obiektów
  4. Metody obiektów

Dzień II

 1. Podstawowe działania w arkuszu Excela
  1. Adresowanie komórek
  2. Manipulacja danymi w komórkach – kopiuj, wklej, wytnij, usuń
  3. Formatowanie czcionki
  4. Formatowanie komórek
  5. Formatowanie zaznaczenia
  6. Komórka arkusza Excel jako zmienna
  7. Tekst jako wartość zmiennej
 2. Funkcje
  1. Wybrane funkcje VBA
  2. Wybrane funkcje arkuszowe i ich odpowiedniki w VBA
  3. Tworzenie funkcji – funkcje użytkownika
  4. Instrukcje obsługi funkcji
 3. Wprowadzanie danych do komórek arkusza i ich wyświetlanie – okna InputBox i MsgBox
 4. Wyrażenia warunkowe
  1. Instrukcja If … Then … Else
  2. Instrukcja If… Then … Elseif
  3. Instrukcja Select Case
 5. Pętle
  1. Pętla While … Wend
  2. Pętla For Next
  3. Pętla For Each Next
  4. Pętle Do While, Do Until
 6. Skróty klawiszowe Excela i VBA
 7. Operatory – arytmetyczne, porównań, łańcuchowe, logiczne

VBA Excel poziom średnio-zaawansowany

Organizacja zajęć

VBA Excel szkolenie poziom średnio-zaawansowany

Liczba godzin: 16

Godziny zajęć: 9:00 – 17:00

Liczba osób w grupie: 4-7

Lokalizacja szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 22

Zakres materiału

Dzień I

 1. Typy danych
  1. Proste typy danych
  2. Obiektowe typy danych
  3. Konwersja danych
 2. Zmienne
  1. Zasięg i czas życia zmiennych
 3. Operatory i ich priorytety
 4. Instrukcje warunkowe
  1. Instrukcja If … Then … Else
  2. Instrukcja If… Then … Elseif
  3. Instrukcja Select Case
 5. Pętle
  1. Pętla While … Wend
  2. Pętla For Next
  3. Pętla For Each Next
  4. Pętle Do While, Do Until
  5. Instrukcje przerwania pętli

Dzień II

 1. Analiza i obsługa błędów w kodzie
  1. Przetwarzanie krokowe
  2. Praca z oknami: Watches, Locals, Immediate
  3. Przechwytywanie i obsługa błędów typu run-time
  4. Konstrukcje: On Error Resume..Next, On Error GoTo ..
 2. Projektowanie zaawansowanych funkcji
  1. Metody przekazywania parametrów do funkcji: ByVal, ByRef
  2. Funkcje z parametrami opcjonalnymi
  3. Funkcje z parametrami tablicowymi
 3. Formularze VBA
  1. Użycie kontrolek formularza w arkuszu
  2. Użycie kontrolek ActiveX w arkuszu
  3. Dodawanie referencji do bibliotek
  4. Tworzenie własnych formularzy
  5. Wywoływanie formularza z poziomu kodu
  6. Wykorzystanie formularzy w arkuszu

VBA Excel poziom zaawansowany

Organizacja zajęć

VBA Excel szkolenie poziom zaawansowany

Liczba godzin: 16

Godziny zajęć: 9:00 – 17:00

Liczba osób w grupie: 4-7

Lokalizacja szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 22

Zakres materiału

Dzień I

 1. Zmienne
  1. Typy danych
  2. Deklarowanie zmiennych
  3. Zasięg zmiennych
  4. Czas życia zmiennych
 2. Pętle – zagnieżdżanie
 3. Tablice
  1. Deklarowanie tablicy
  2. Deklarowanie wielowymiarowej tablicy
  3. Wypełnianie tablicy i pobieranie danych z tablicy
  4. Tablice dynamiczne
  5. Przekazywanie tablicy
 4. Stosowanie kolekcji i słowników
 5. Programowanie obiektów typu UserForm
  1. Pola wprowadzania danych
  2. Pola komunikatów
  3. Formularze użytkownika
  4. Kontrolki i kolekcje

Dzień II

 1. Operacje na plikach i skoroszytach
  1. Łączenie i rozdzielanie skoroszytów
  2. Aktualizowanie tabel przestawnych
  3. Aktualizowanie wykresów
  4. Przetwarzanie plików tekstowych
 2. Funkcje definiowane przez użytkownika (User-Defined Functions)
  1. Tworzenie funkcji
 3. Przechwytywanie i obsługa błędów

Zapewniamy dla uczestników szkolenia

 • Laptop

  Laptop
  Przygotowaliśmy dla Ciebie wygodny w obsłudze laptop.

  Jeśli wolisz, możesz pracować na własnym komputerze. Pomożemy Ci wówczas zainstalować potrzebne na szkolenie oprogramowanie.

 • Materiały szkoleniowe

  Materiały szkoleniowe
  Otrzymasz komplet materiałów szkoleniowych w wersji papierowej i elektronicznej.

  Materiały w formacie .pdf prześlemy do Ciebie mailem od razu po otrzymaniu potwierdzonego wpłatą zgłoszenia na kurs. Wydrukowany komplet będzie czekał na Ciebie w sali szkoleniowej.

 • Własne zadania

  Własne zadania
  Możesz skonsultować z instruktorem własne zadania, nad którymi pracujesz.

  Każdy z instruktorów chętnie odpowie na Twoje pytania. Jeżeli w trakcie szkolenia nie będzie czasu na dodatkowe zagadnienia, instruktor skontaktuje się z Tobą po kursie.

 • Certyfikat

  certyfikat
  Po ukończeniu szkolenia otrzymasz wydrukowany po polsku certyfikat potwierdzający Twój udział w kursie. Zobacz wzór certyfikatu: VBA certyfikat

  Certyfikat w wersji angielskiej lub zawierający dodatkowe informacje, jeśli będą Ci potrzebne, otrzymasz na życzenie bez żadnych dodatkowych opłat.

 • Catering

  Catering
  W cenie kursu zapewniamy kawę z ekspresu i rozpuszczalną, wybór różnego rodzaju herbat, wodę i kruche ciastka.

  W trakcie 40-minutowej przerwy można wybrać się na obiad. W sąsiedztwie szkoły jest kilkanaście restauracji i barów mlecznych. Standardowa cena kursu nie uwzględnia lunchu.

 • Wygodna płatność

  wygodna płatność
  Dla wygody naszych Klientów obsługujemy różne formy płatności.

  Możliwe jest opłacenie kursu za pomocą standardowego przelewu lub szybkiej płatności. Można też dokonać płatności osobiście w biurze przy ul. Żurawiej 22 gotówką lub kartą płatniczą.

 • Gwarancja

  Gwarancja wysokiej jakości
  Gwarantujemy, że nasz kurs to dobra inwestycja, na której nie stracisz czasu i pieniędzy.

  Jeśli szkolenie Ci się nie spodoba, masz możliwość zmiany poziomu lub wycofania się z niego. Zwrócimy Ci wówczas 100% opłaty. Ostateczną decyzję podejmujesz pierwszego dnia kursu do godziny 13:00.

 • Konsultacje

  Konsultacje
  Po szkoleniu instruktor jest dla Ciebie dostępny i chętnie odpowie na dodatkowe pytania.

  Jeśli po kursie jakiś obszar omawiany na szkoleniu nadal nie będzie kompletnie zrozumiały, w każdej chwili możesz do nas napisać lub zadzwonić. Instruktor skontaktuje się z Tobą aby pomóc.

Trener – opiekun kursu

 • Rafał Lelusz trener

  Rafał jest absolwentem Politechniki Warszawskiej i programistą praktykiem języków Python, C++, C#, MS SQL, VB, VBA. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w tworzeniu oprogramowania. Pracował zarówno dla dużych korporacji (Samsung, Opera) jak i dla mniejszych firm (HI, Sigma Projekt)

  Przez kilka lat używał zawodowo VBA – doskonale zna ten język i jego zastosowanie w pakiecie MS Office. Ma dużo doświadczenia i potrafi przekazywać wiedzę. Trudne zagadnienia wyjaśnia w prosty, obrazowy sposób – tak, aby każdy miał możliwość ich zrozumienia.

 • Tomasz Majewski trener

  Tomek jest programistą i doktorem biologii. Ukończył studia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Doskonale zna języki programowania C#, Python, VBA i MS SQL. Tworzy oprogramowanie dla firm oraz prowadzi zajęcia.

  Lubi i potrafi uczyć. Przez kilka lat prowadził zajęcia ze studentami na uczelni. Sprawnie przeprowadzi Cię przez najtrudniejsze zagadnienia z programowania w języku VBA.