Kurs, na którym poczujesz się jak prawdziwy analityk danych i programista tworząc ciekawe projekty analityczne

Kurs Analiza danych w Pythonie od podstaw

Lekko podana wiedza z analizy danychPonad 150 prostych i zrozumiałych ćwiczeń99% terminów on-line gwarantowanych

Weź udział w naszym kursie i pracuj z nami przez 3 dni jako Data Scientist.

Na szkoleniu poznasz biblioteki języka Python do analizy i wizualizacji danych –NumPy, PandasMatplotlib

Zrealizujesz 6 praktycznych projektów, w trakcie których poznasz cały proces analityczny – od wczytania danych do ich zrozumienia, weryfikacji, wyczyszczenia i analizy. 

Zapisz się na kurs
i wejdź na 3 dni w rolę analityka.

Szkolenie Python poziom średnio-zaawansowany
Szkolenie Python poziom podstawowy
codi
Nasz kurs Analiza danych w Pythonie już od pierwszej minuty przeniesie Cię w świat analityka danych

Jest to idealne szkolenie, aby rozpocząć naukę analizy. Na szkoleniu nie będziemy przerabiać matematycznych podstaw modeli ani zagłębiać się w zagadnienia statystyczne.

Cały proces analityczny poznasz korzystając z gotowych bibliotek języka Python.

Ponad 150 ćwiczeń
2 120,00 zł netto (2 607,60 zł brutto)
3 dni nauki od 9:00 do 17:00

Kurs zaczynamy od przedstawienia narzędzi do analizy danych popularnych na rynku pracy. Następnie przechodzimy do praktycznych projektów, na podstawie których nauczysz się analizy danych z wykorzystaniem języka Python. 

Python jest jednym z najpopularniejszych języków programowania i jest bardzo przydatny w pracy analityka

Analiza danych w Pythonie – poznaj podstawy Data Science w 6 praktycznych projektach

Analiza danych, sztuczna inteligencja i obszar business intelligence cieszą się obecnie ogromnym zainteresowaniem. Jeśli nie widzisz już wolnych miejsc lub odpowiedniego terminu, skontaktuj się z nami.

Robimy co w naszej mocy, aby dla każdego znaleźć odpowiednie szkolenie w dogodnym terminie.

Miasto
Data
Cena
Akcja
on-line
12-14.06.2024
2 120,00
on-line
15-17.07.2024
2 120,00
on-line
07-09.08.2024
2 120,00
on-line
09-11.09.2024
2 120,00
on-line
25-27.09.2024
2 120,00
on-line
07-09.10.2024
2 120,00
on-line
23-25.10.2024
2 120,00
on-line
06-08.11.2024
2 120,00
on-line
25-27.11.2024
2 120,00
on-line
04-06.12.2024
2 120,00
on-line
16-18.12.2024
2 120,00
Warszawa
12-14.06.2024
2 120,00
Warszawa
15-17.07.2024
2 120,00
Warszawa
07-09.08.2024
2 120,00
Warszawa
09-11.09.2024
2 120,00
Warszawa
25-27.09.2024
2 120,00
Warszawa
07-09.10.2024
2 120,00
Warszawa
23-25.10.2024
2 120,00
Warszawa
06-08.11.2024
2 120,00
Warszawa
25-27.11.2024
2 120,00
Warszawa
04-06.12.2024
2 120,00
Warszawa
16-18.12.2024
2 120,00
Python w analizie danych - kursy online i stacjonarne od podstaw

Program szkolenia oparty o 6 projektów biznesowych

Szkolenie z analizy danych z użyciem języka Python jest doskonałą okazją do zdobycia umiejętności, które są bardzo poszukiwane w dzisiejszym świecie biznesu. 

Nasz program szkoleniowy oparty jest o praktyczne projekty. Dzięki nim wykorzystasz poznane techniki na prawdziwych zbiorach danych.  

W trakcie kursu poznasz kilka ważnych technologii wykorzystywanych w obszarze Data Science.   

Biblioteki Pandas, NumPy, Matplotlib i inne technologie.

Zobacz program kursu.

zaawansowany system szkolenia
program szkolenia Python poziom podstawowy

Część 1

Środowisko do pracy z danymi

 1. Prezentacja środowiska Anaconda
  • Aplikacja Spyder
  • Notatnik Jupyter Notebook
  • Prezentacja języka Markdown w Jupyter Notebook
  • Tworzenie i zapisywanie nowego notatnika
 2. Prezentacja środowiska Visual Studio Code
 3. Przypomnienie podstawowych instrukcji języka Python
  • Zmienne
  • Instrukcje warunkowe
  • Pętle
  • Listy, krotki, słowniki i zbiory

Część 2

Podstawy biblioteki Pandas

 1. Zastosowanie biblioteki Pandas
 2. Wczytanie danych z pliku .csv, Excel i z bazy danych do ramki
 3. Operacje na obiekcie DataFrame i Series (kolumna)
  • Pobieranie wybranych danych z ramki
  • Konwertowanie typów danych
  • Wybieranie określonych wierszy i kolumn
  • Używanie indeksów do wybierania danych
  • Filtrowanie wierszy
  • Dodawanie, usuwanie i modyfikowanie wierszy
  • Dodawanie i usuwanie kolumn
  • Sortowanie danych
  • Wykonywanie agregacji np. obliczanie sumy, średniej
  • Łączenie i dzielenie obiektów Series

Część 3

Eksploracja danych  przy użyciu biblioteki Pandas

 1. Wczytanie pliku Excel lub .csv z danymi do ramki Pandas
 2. Wyświetlenie podstawowych informacji o ramce danych np. typy danych, brakujące wartości
 3. Wygenerowanie statystyk opisowych np. średnia, odchylenie, min, max dla każdej kolumny w ramce
 4. Wykrycie i uzupełnienie braków danych
 5. Wykrycie niespójności w danych np. wartości odstające
 6. Usunięcie pustych kolumn i wierszy
 7. Wybranie wierszy i kolumn potrzebnych do analizy
 8. Obliczenie korelacji i statystyki rozkładu
 9. Utworzenie histogramów dla kolumn numerycznych
 10. Przeprowadzenie analiz na zbiorze
 11. Prezentacja danych na wykresie za pomocą biblioteki Pandas

Część 4

 1. Import danych ze stron internetowych
  • Import danych przy użyciu biblioteki Pandas
  • Import przy użyciu biblioteki Requests
  • Ekstrakcja danych ze strony za pomocą biblioteki Beautifulsoup
 2. Podstawy biblioteki Matplotlib
  • Wykresy liniowe, punktowe i słupkowe
  • Histogramy
  • Mapa termiczna (ang. Heatmap)
  • Konfiguracja wykresów
 3. Podstawy biblioteki PlotlySeaborn
 4. Projekt 1- Analiza danych Ruch statków w porcie Gdynia
 5. Projekt 2- Analiza danych Dobowe odczyty temperatury
 6. Projekt 3- Analiza inflacji i wzrostu wynagrodzeń
 7. Projekt 4- Analiza i wizualizacja zmian cen akcji

Część 5

Podstawy biblioteki NumPy

 1. Zastosowanie biblioteki NumPy
 2. Korzystanie z funkcji biblioteki NumPy
 3. Tworzenie tablic – skalary, wektory, macierze i tensory
 4. Typy danych tablicy NumPy i konwersja typów
 5. Zmiana kształtu tablicy
 6. Łączenie i dzielenie tablic
 7. Przeszukiwanie tablic przy użyciu indeksu lub po zawartości tablicy
 8. Filtrowanie i sortowanie tablic
 9. Wykonywanie operacji matematycznych i logicznych
 10. Obliczanie statystyk i agregacji
 11. Generowanie liczb pseudolosowych do szacowania prawdopodobieństwa
 12. Tworzenie kopii tablic – płytkie i głębokie kopiowanie tablic
 13. Projekt 5 – Przetwarzanie zdjęć w tablicy NumPy
 14. Projekt 6 – Przetwarzanie dźwięku w tablicy NumPy
Sprawdź szkolenie z analizy danych Python w naszej firmie i naucz się przetwarzania dużych zbiorów danych

Język Python w analizie danych – szkolenia online i stacjonarne z certyfikatem

Dzięki bogatemu zapleczu gotowych bibliotek Python jest jednym z najpopularniejszych języków do analizy danych

Biblioteki Pandas i NumPy stanowią fundament narzędzi do analizy danych w języku Python, umożliwiając szybkie przetwarzanie dużych ilości danych.

Umiejętność programowania w Pythonie powinna ułatwić Ci rozpoczęcie kariery w branży IT, gdyż jest on powszechnie stosowany przez wiele firm. 

Sprawdź, czego się nauczysz realizując nasz program szkoleniowy

biblioteka danych z kursu
termin szkolenia
 • naukę rozpoczniesz od utworzenia nowego notatnika w Jupyter Notebook i zapisania go na dysku
 • następnie za pomocą języka Markdown napiszesz i uruchomisz w notatniku kod programu oraz zrobisz notatki
 • w celu porównania różnych narzędzi utworzysz również projekt w programie Visual Studio CodePyCharm
 • rozwiążesz kilkanaście ćwiczeń używając funkcji biblioteki NumPy dzięki czemu szybko i w przystępny sposób zapoznasz się z tablicami NumPy
 • na podstawie prostego zestawu danych nauczysz się łączyć i dzielić tablice oraz je przeszukiwać
 • zobaczysz, w jaki sposób robić obliczenia i agregacje w tablicach
 • zaimportujesz do tablicy obraz, zmienisz jego wielkość i kolor oraz zapiszesz zmiany na dysku
 • zaimportujesz do tablicy pliki dźwiękowe .wav, skrócisz je i połączysz w jeden plik
 • dowiesz się, w jakich sytuacjach używać tablic NumPy, a w jakich ramek Pandas
 • używając biblioteki Pandas nauczysz się importowania danych  z różnych źródeł, takich jak pliki CSV, program Microsoft Excel, bazy danych SQLite
 • używając funkcji wybierzesz określone wiersze i kolumny z ramki oraz przefiltrujesz i posortujesz dane
 • zobaczysz jakie są różnice w przetwarzaniu danych językiem SQL i biblioteką Pandas
 • poznasz obszar analizy eksploracyjnej – zobaczysz, w jaki sposób sprawdzić dane oraz odnaleźć w nich błędy, brakujące wartości i wartości odstające
 • zobaczysz, w jaki sposób obliczać korelacje i statystyki rozkładu
 • nauczysz się tworzyć wykresy, histogramy i mapy za pomocą bibliotek Pandas, Matplotlib, Plotly i Seaborn
 • zobaczysz, w jaki sposób przy użyciu bibliotek Pandas, Requests i Beautifulsoup pobierać dane ze stron www
 • samodzielnie pobierzesz i przeanalizujesz dane dotyczące statków, temperatury, wynagrodzeń i cen akcji – dzięki zrealizowaniu kilku projektów świetnie zrozumiesz i dobrze zapamiętasz prezentowane w trakcie kursu funkcje bibliotek NumPy i Pandas
 • na koniec zapiszesz stworzone notatniki w Google ColabGitHub
Dzięki szkoleniu poczujesz się komfortowo w obszarze najczęściej używanych funkcji z bibliotek Pandas i NumPy

Numpy, Pandas Jupyter Notebook – kursy z analizy na najwyższym poziomie

Każdy nasz kursant w trakcie trwania szkolenia ma dostęp do nowoczesnych narzędzi i technologii edukacyjnych, co wspomaga efektywną naukę i pozwala na zdobycie aktualnych umiejętności potrzebnych na rynku pracy.

Przez cały czas trwania kursu masz masz stały kontakt z trenerem i możesz na bieżąco zadawać pytania. 

Przed zakończeniem każdego bloku ćwiczeń trener upewnia się, że wszyscy zrozumieli omawiamy materiał.

Przedstawiamy materiał w taki sposób, aby każdy nadążył i zrozumiał omawiane zagadnienia. 

Dobrze wykorzystasz czas na naszym szkoleniu!

Zobacz opinie

szkolenie
najlepszy kurs
Najlepsi trenerzy na rynku
Najlepsi trenerzy na rynku
Poznaj trenerów, którzy prowadzą szkolenia z zakresu analizy danych

Najlepsi trenerzy będą Cię uczyć analizy danych za pomocą języka Python

Nasze kursy prowadzą ludzie, którym bardzo zależy, aby szkolenie przebiegało w miłej atmosferze i było wartościowe dla uczestników.

Potrzeby uczestników kursu stawiamy na pierwszym miejscu. Dlatego każdy trener stara się zapewnić wszystkim odpowiednie warunki do pracy i zachęca grupę do samodzielnego i kreatywnego rozwiązywania zadań programistycznych.

Trenerzy prowadzący szkolenia są od lat mocno zaangażowani w obszar IT. Lubią dzielić się wiedzą i opowiadać o programowaniu. Przedstawią materiał w taki sposób, że bez problemu go zrozumiesz.

W trakcie kursu otrzymasz dużą dawkę wiedzy oraz komfortowe warunki pracy i wsparcie ze strony trenera.  

Rafał Lelusz

Rafał Lelusz

Mój profil
codi
Rekomendowane szkolenia

Wizualizacja danych w formie wykresów, raporty, uczenie maszynowe – kontynuuj naukę z nami

Znajomość podstaw programowania w języku Python stanowi solidny fundament do rozwijania się w wielu dziedzinach, takich jak analiza danych, tworzenie aplikacji webowych, czy sztuczna inteligencja. 
 
Polecamy kolejne kursy z języka programowania Python lub inne szkolenia, których zakres może być dla Ciebie wartościowy. 

Interesują Cię jedynie wybrane tematy?

Indywidualne konsultacje

Konsultacje to czas, który trener poświęca wyłącznie Twoim tematom.

Pozwalają one uzyskać wsparcie dostosowane do Twoich potrzeb i projektów, nad którymi aktualnie pracujesz lub chcesz pracować. Mogą być szczególnie przydatne, gdy zajmujesz się konkretnym projektem i chcesz omówić jego koncepcję lub rozwiązać problemy, które się pojawiły.

W ramach indywidualnych spotkań nasi eksperci przeanalizują kod Twojego programu oraz udzielą Ci praktycznych porad związanych z projektami programistycznymi. 

Zarezerwuj konsultacje

Indywidualne konsultacje
Indywidualne konsultacje
Dowiedz się więcej na temat analizy danych oraz prowadzonych przez nas szkoleń

Najczęściej zadawane pytania dotyczące kursu z analizy danych w Pythonie

Analiza danych Python - dla kogo jest szkolenie?

Szkolenie z analizy danych w Pythonie od podstaw jest idealne dla osób, które rozpoczynają swoją przygodę z analizą danych i chcą szybko zdobyć praktyczne umiejętności. W trakcie kursu skupiamy się na narzędziach takich jak Spyder i Jupyter Notebook oraz na bibliotekach języka Python Numpy, Pandas i Matlpotlib. 

Jak przygotować się do kursu?

Aby wziąć udział w szkoleniu zapoznaj się z podstawową składnią języka Python. Potrzebujesz poznać jedynie zagadnienia takie jak zmienne, pętle i instrukcje warunkowe. Nie musisz poznawać funkcji. 

Czy otrzymam certyfikat ukończenia szkolenia i jaką ma on formę?

Po ukończeniu szkolenia otrzymujesz certyfikat mailem w formacie .pdf z podpisem trenera. Dodatkowo, na życzenie, możemy wysłać do Ciebie certyfikat w formie papierowej.

Ile osób uczestniczy w kursie?

Na kurs może być zapisanych maksymalnie 15 osób. Zwykle w grupie jest ok. 5-7 osób. 

Jak mogę zapisać się na kurs?

Na kurs możesz zapisać się poprzez formularz na naszej stronie www. Dla ułatwienia możesz również zgłosić udział mailem lub telefonicznie. Po otrzymaniu Twojej wiadomości, skontaktujemy się  z Tobą i przekażemy wszystkie informacje dotyczące kursu.

Jak przebiega kurs?

Kurs trwa 24 godziny zegarowe i podzielony jest na bloki. Zaczynamy od bloku teoretycznego, w trakcie którego trener prezentuje materiał. Po bloku teoretycznym następuje część praktyczna, w trakcie której uczestnicy samodzielnie rozwiązują ćwiczenia. W trakcie ćwiczeń trener pomaga w rozwiązywaniu zadań, jeśli jest taka potrzeba. Każdy blok teoretyczny trwa ok. 30-60 minut, a blok praktyczny ok. 60 - 90 minut. W trakcie kursu są trzy przerwy po 10 minut i jedna godzinna przerwa na obiad.

Jak wygląda uczestnictwo w kursie online?

Kurs on-line wygląda podobnie jak kurs stacjonarny. Różnica jest tylko taka, że nie jesteś fizycznie w sali. Otrzymujesz od nas link do szkolenia w MS Teams i łączysz się za jego pomocą. W trakcie części teoretycznej widzisz ekran trenera, który omawia materiał. W trakcie części praktycznej rozwiązujesz ćwiczenia u siebie na komputerze i jednocześnie możesz spojrzeć na rozwiązania osoby, która udostępnia ekran wykonując zadania.Na bieżąco możesz zadawać trenerowi pytania przez mikrofon lub na czacie.