Kurs SQL Server poziom podstawowy to idealna okazja, aby na 2 dni znaleźć się w analityczno-programistycznym świecie

Kurs SQL Server poziom podstawowy

Ponad 120 ciekawych ćwiczeńPisanie zapytań, testowanie, analiza i raporty100% terminów on-line gwarantowanych

Witaj na stronie prezentującej kurs SQL Server poziom podstawowy. Znajdziesz u nas profesjonalne szkolenie, w trakcie którego perfekcyjnie opanujesz podstawowe klauzule SQL niezbędne do samodzielnej pracy z danymi.

Nasze szkolenie realizowane jest w formie praktycznych warsztatów. W trakcie kursu poznasz zapytania oraz nauczysz się przekształcać dane w użyteczne raporty.

Przećwiczysz podstawową składnię języka MS SQL (T-SQL) potrzebną do odczytywania danych z bazy oraz ich modyfikowania. Nauczysz się testować zapytania oraz znajdować w nich błędy i je naprawiać.

Kurs dla oczekujących szybkich rezultatów

Działamy?

Szkolenie Python poziom średnio-zaawansowany
Szkolenie Python poziom podstawowy
codi
Szkolenie z SQL, na którym zdobędziesz praktyczne umiejętności w analizie danych i tworzeniu zapytań

Kurs przeznaczony jest dla osób, które nigdy nie programowały i chcą poznać SQL od podstaw lub chcą przypomnieć sobie podstawową składnię zapytań.

Certyfikat ukończenia kursu
16 godzin zegarowych nauki
990,00 zł netto (1 217,70 zł brutto)

Kurs ma charakter praktycznych warsztatów. Ponad 80% czasu przeznaczamy na intensywne ćwiczenia praktyczne, dzięki czemu uczestnicy mogą natychmiast stosować zdobytą wiedzę w praktyce.

Zapewnimy Ci możliwość aktywnego udziału w zajęciach. Dzięki temu kurs nie będzie nudny i lepiej zrozumiesz omawiane zagadnienia.

Zainwestuj w swój rozwój - nasz kurs jest doskonałym miejscem, w którym możesz rozpocząć karierę w IT

Szkolenie MS SQL Server od podstaw –  nietypowy pomysł na skuteczny kurs

Jeśli odpowiada Ci zakres naszego kursu Microsoft SQL Server, ale nie możesz znaleźć właściwego terminu, napisz lub zadzwoń do nas. 

Kursy z zakresu SQL oraz programowania baz danych realizujemy bardzo często i spróbujemy znaleźć taki termin, który będzie odpowiednio dopasowany do Twojego harmonogramu zadań. 

Na kurs SQL poziom podstawowy możesz zapisać się mailowo, telefonicznie lub wypełniając formularz zgłoszeniowy.

Działamy?

Miasto
Data
Cena
Akcja
Warszawa
11-12.12.2024
990,00
Warszawa
16-17.12.2024
990,00
Warszawa
25-26.11.2024
990,00
Warszawa
02-03.12.2024
990,00
on-line
06-07.06.2024
990,00
on-line
17-18.06.2024
990,00
on-line
15-16.07.2024
990,00
on-line
05-06.08.2024
990,00
on-line
12-13.09.2024
990,00
on-line
23-24.09.2024
990,00
on-line
07-08.10.2024
990,00
on-line
23-24.10.2024
990,00
on-line
12-13.11.2024
990,00
on-line
25-26.11.2024
990,00
on-line
02-03.12.2024
990,00
on-line
11-12.12.2024
990,00
on-line
16-17.12.2024
990,00
Warszawa
06-07.06.2024
990,00
Warszawa
17-18.06.2024
990,00
Warszawa
15-16.07.2024
990,00
Warszawa
05-06.08.2024
990,00
Warszawa
12-13.09.2024
990,00
Warszawa
23-24.09.2024
990,00
Warszawa
07-08.10.2024
990,00
Warszawa
23-24.10.2024
990,00
Warszawa
12-13.11.2024
990,00
Szkolenie T-SQL, na którym rozwiążesz ponad 120 zadań z zakresu baz danych MS SQL Server

Program kursu i opis szkolenia Microsoft SQL Server

Umiejętności, które zdobędziesz na szkoleniu wystarczą Ci do samodzielnego odczytywania danych z baz, dokonywania wyliczeń, agregacji danych i tworzenia raportów.

Program kursu obejmuje nie tylko naukę składni języka SQL. Nauczysz się także testować zapytania, znajdować w nich błędy oraz rozumieć, co znaczą poszczególne opisy błędów. Zobaczysz również na czym polega optymalizacja zapytań, aby działały szybko.

Dobrze poznasz relacyjne bazy Microsoft SQL i nauczysz się tworzyć zapytania przydatne w analizie i programowaniu.

Praktyczny kurs – 16 godzin pisania zapytań

Ćwiczysz z nami?

zaawansowany system szkolenia
program szkolenia Python poziom podstawowy

Część 1

 1. Bazy danych SQL i NoSQL
 2. Serwery bazodanowe i relacyjne bazy danych
 3. Dialekty języka SQL
  • MS SQL (T-SQL)
  • SQL i PL/SQL Oracle
  • MySQL
  • PostgreSQL
 4. Edytor SQL Server Management Studio
  • Pasek narzędzi
  • Wybór bazy danych
  • Relacyjny model bazy danych
  • Kolejność zapisu klauzul w zapytaniu
  • Kolejność wykonywania klauzul w zapytaniu
 5. Instrukcje SELECT, FROM, TOP i DISTINCT
  • Instrukcja SELECT – wybór kolumn
  • Instrukcja FROM – wybór tabel
  • Instrukcja TOP – ograniczanie liczby rekordów
  • Instrukcja DISTINCT – eliminowanie duplikatów
  • Komentarze
 6. Dobre praktyki pisania zapytań
 7. Podstawowe filtrowanie rekordów – klauzula WHERE
  • Typy danych w kolumnie
  • Klauzula WHERE
  • Standardowe operatory porównania =, <>, <, >
 8. Złożone filtrowanie rekordów
  • Operatory logiczne
  • Wartość specjalna NULL i logika trójwartościowa
  • Zawarty w zbiorze IN
  • Niezawarty w zbiorze NOT IN
  • Zawarty w przedziale BETWEEN … AND …
  • Niezawarty w przedziale NOT BETWEEN … AND …
  • Dopasowanie do wzorca LIKE i NOT LIKE
  • Złożone warunki logiczne
  • Hierarchia operatorów
 9. Sortowanie danych – klauzula ORDER BY
 10. Funkcje wbudowane
  • Funkcje arytmetyczne
  • Funkcje znakowe
  • Funkcje daty i czasu
 11. Aliasy kolumn
 12. Instrukcja CASE
 13. Wyrażenie IIF
 14. Interpretacja komunikatów błędów w Microsoft SQL Server Management Studio
 15. Grupowanie
  • Funkcje agregujące
  • Filtrowanie grup – operator HAVING
 16. Konwersja typów danych
  • Funkcje CAST i CONVERT
  • Konwertowanie dat i ich formatowanie
  • Funkcja FORMAT

Część 2

 1. Relacje i relacyjny model bazy danych
  • Relacja jeden do wielu
  • Relacja wiele do wielu
  • Relacja jeden do jednego
  • Klucze – główny i obcy
  • Aliasy tabel
 2. Złączenia tabel
  • Złączenie wewnętrzne INNER JOIN, JOIN
  • Złączenia zewnętrzne LEFT JOIN, RIGHT JOIN, FULL JOIN
  • Złączenia wielokrotne
 3. Łączenie wyników zapytań
  • Operator UNION
  • Operator UNION ALL
  • Operator INTERSECT
  • Operator EXCEPT
 4. Modyfikowanie danych – wstawianie danych
  • Instrukcja INSERT INTO … VALUES
  • Instrukcja SELECT … INTO
  • Instrukcja INSERT INTO … SELECT
 5. Modyfikowanie danych – usuwanie danych
  • Instrukcja DELETE
  • Instrukcja TRUNCATE TABLE
 6. Modyfikowanie danych – aktualizowanie danych
  • Instrukcja UPDATE
  • Wstawianie danych do tabeli
  • Usuwanie danych z tabeli
  • Aktualizowanie danych w jednej i w wielu tabelach
 7. Tworzenie i usuwanie tabel
  • Instrukcja CREATE TABLE
  • Tworzenie tabel – definiowanie kolumn i dobór typu danych
  • Instrukcja DROP TABLE
 8. Zmiana struktury tabeli
  • Instrukcja ALTER
  • Dodawanie i usuwanie kolumn
 9. Tabele tymczasowe
 10. Polecenie GO
 11. Tworzenie i usuwanie baz danych
  • Instrukcja CREATE DATABASE
  • Instrukcja DROP DATABASE
 12. Import danych do bazy ze skoroszytu Excela
 13. Export danych z bazy do skoroszytu Excela lub do pliku tekstowego
 14. Wykorzystanie widoków systemowych w bazach danych
 15. Formatowanie wyniku zapytania
 16. Przetwarzanie danych w bazie – na czym polegają procesy ETL?
 17. Najczęściej spotykane problemy przez użytkowników SQL Server
Szkolenie SQL w bazach danych Microsoft  - podstawy języka T-SQL, odczytywanie i analizowanie danych

Język SQL i bazy danych od podstaw

Znajomość podstaw SQL umożliwi Ci przetwarzanie dużych zbiorów danych. Będziesz w stanie wykonywać złożone operacje na danych, takie jak agregacje, grupowania i łączenia, co przyda Ci się np. do analizy sprzedaży, prognozowania trendów lub raportowania.

Umiejętności nabyte w trakcie szkolenia będą dla Ciebie przydatne zarówno na stanowisku analityka tworzącego raporty i analizy, jak i programisty lub administratora baz danych.

Od razu po potwierdzeniu udziału w kursie, otrzymasz od nas prezentację szkoleniową i ćwiczenia. Zobaczysz wówczas, jakie dokładnie zadania realizujemy w trakcie kursu. 

Sprawdź jak dużo się nauczysz

biblioteka danych z kursu
termin szkolenia
 • dowiesz się do czego służą bazy danych oraz strukturalny język zapytań SQL – zobaczysz, w jakich sytuacjach korzystać z baz, a w jakich lepiej sprawdzi się MS Excel do przechowywania danych
 • dowiesz się, czym się różni SQL i T-SQL, MySQL, PL/SQL Oracle oraz jakie są inne dialekty języka SQL
 • poznasz aplikację SQL Server Management Studio, za pomocą której połączysz się z bazami danych na serwerze MS SQL Server
 • perfekcyjnie poznasz podstawowe klauzule języka SQL, za pomocą których odczytasz z bazy potrzebne kolumny i rekordy
 • nauczysz się filtrować rekordy używając prostej klauzuli WHERE oraz budować złożone filtry, aby odczytać rekordy, które spełniają więcej niż jeden warunek np. wybrać tylko tych sprzedawców, którzy pracują w Warszawie i zrealizowali sprzedaż powyżej określonej kwoty
 • dowiesz się, jakie są dobre praktyki pisania zapytań oraz w jaki sposób formatować kod SQL, aby było on czytelny i zrozumiały
 • nauczysz się odczytywać dane z bazy, porównywać je, analizować i sprawdzać poprawność napisanego zapytania – w trakcie szkolenia uczestnicy poznają zapytania, które mogą później wykorzystać w pracy
 • zobaczysz, w jaki sposób zmieniać typ danych np. z tekstu na liczbę, aby możliwe było wykonywanie obliczeń na danych
 • nauczysz się grupować dane i robić podsumowania np. wyliczyć sumę wynagrodzeń w każdym roku i miesiącu
 • zobaczysz jak łączyć w ramach jednego zapytania dane z wielu tabel znajdujących się w tej samej bazie oraz w różnych bazach danych
 • poznasz funkcje wbudowane, za pomocą których np. złączysz lub podzielisz teksty w kolumnach, zrobisz wyliczenia i wykonasz operacje na datach – nauczysz się zagnieżdżać funkcje
 • zobaczysz, jak pracować z tabelami, widokami oraz innymi obiektami zawartymi w bazach danych wykorzystując zapytania SQL
 • dowiesz się, w jaki sposób można modyfikować dane w bazie – nauczysz się wprowadzać dane do bazy, modyfikować i usuwać rekordy
 • zobaczysz, jak utworzyć bazę danych oraz zmodyfikować strukturę tabeli lub całej bazy danych
 • nauczysz się importować dane do bazy z plików .csv i Excel
 • zobaczysz, w jaki sposób utworzyć tabele i wybrać właściwe typy danych w zależności od tego, jakie informacje chcesz przechowywać
 • dowiesz się, w jaki sposób znajomość skryptów SQL pomaga w nauce narzędzi analitycznych np. Power BI, Power Query
 • zobaczysz do czego służy zestaw operacji ETL (Extract, Transform, Load) do przenoszenia danych
 • dowiesz się na czym polega optymalizacja zapytań SQL i kiedy warto spróbować przyspieszyć zapytania
 • przećwiczysz całą składnię SQL niezbędną do samodzielnego odczytywania danych z baz
 • zobaczysz, jak pracować z tabelami, widokami oraz innymi obiektami zawartymi w bazach danych wykorzystując zapytania SQL
 • dowiesz się, w jakich obszarach w branży IT SQL jest wykorzystywany
Każde szkolenie przeprowadzone jest w miłej atmosferze przy dużym wsparciu ze strony trenera

Zapoznaj się z wrażeniami uczestników kursu

W trakcie szkolenia uczestnicy mają przez cały czas kontakt z trenerem i mogą na bieżąco zadawać pytania. Szkolenia prowadzą programiści baz danych, którzy chętnie dzielą się wiedzą. 

Uczestnicy naszych kursów potwierdzają, że jesteśmy skupieni na praktyce, a nie na teorii. U nas spędzasz czas na ćwiczeniu, a nie na słuchaniu.

Dzięki świetnym materiałom szkoleniowym i zaangażowanym trenerom bez problemu opanujesz podstawy SQL.

Sprawdź, co wyróżnia nasze kursy

Zobacz opinie

szkolenie
najlepszy kurs
Najlepsi trenerzy na rynku
Najlepsi trenerzy na rynku
Każdy trener stosuje metody, które są dopasowane do potrzeb uczestników

Doskonali trenerzy to efektywna nauka

Szkolenia prowadzą specjaliści z zakresu baz danych, którzy bardzo dobrze znają język SQL, obszar administrowania bazami danych i programowania. Są perfekcyjnie przygotowani do prowadzenia kursów.

Trenerzy są nie tylko doskonałymi programistami, ale potrafią także świetnie uczyć i wspaniale zaopiekować się uczestnikami szkolenia. 

Rzeczowo i w zrozumiały sposób wytłumaczą Ci przewidziany na kurs materiał, odpowiedzą na Twoje pytania i zrobią wszystko, aby zainspirować Cię do dalszej nauki.

Przekonaj się, że nasze kursy są najlepsze.

Jarosław Olechno trener SQL

Jarek Olechno

Mój profil
Rafał Lelusz

Rafał Lelusz

Mój profil
codi
Przejrzyj inne kursy, aby dalej poszerzać swoją wiedzę z nami

Kontynuuj naukę programowania od podstaw do poziomu zaawansowanego

Kurs SQL Server poziom podstawowy zapewni Ci niezbędną wiedzę do pracy z bazami danych. Zdobędziesz informacje, które umożliwią Ci samodzielne odczytywanie danych z baz i ich przekształcanie w użyteczne raporty i analizy.

Dla osób chcących poznać bardziej zaawansowane zagadnienia przygotowaliśmy szkolenia na poziomie średnio-zaawansowanymzaawansowanym oraz kurs z optymalizacji zapytań. Na szkoleniach tych poznasz m.in. podzapytania zwykłe i skorelowane, metody optymalizacji zapytań SQL – zakładanie indeksów, usuwanie duplikatów oraz zasady analizy planu zapytania.

Jeśli chcesz się uczyć tylko wybranych tematów, skorzystaj z indywidualnych konsultacji

Indywidualne konsultacje z SQL i zarządzania bazami danych

Kurs SQL Server od podstaw zawiera najbardziej przydatne w pracy zagadnienia. Dlatego zyskasz na nim umiejętności niezbędne do efektywnej pracy z danymi i bazami danych w środowisku biznesowym.

Jeśli chcesz zapoznać się tylko z wybranymi tematami, możesz umówić się z trenerem na indywidualne konsultacje. W trakcie indywidualnego spotkania możesz używać własnych przykładów i korzystać z baz używanych w Twojej firmie. 

Każdy z trenerów jest ekspertem nie tylko z tematów, z których prowadzi szkolenie. Dlatego w trakcie konsultacji będzie mógł pomóc Ci w Twoich własnych zadaniach.

Zarezerwuj konsultacje

Indywidualne konsultacje
Indywidualne konsultacje
Dowiedz się więcej na temat realizacji szkolenia z baz danych Microsoft SQL Server

Kurs SQL Server poziom podstawowy - najczęściej zadawane pytania

W jaki sposób przygotować się do szkolenia SQL Server?

Do szkolenia na poziomie podstawowym nie musisz się przygotowywać. Kurs jest prowadzony zupełnie od podstaw.

Kurs przeznaczony jest dla osób, które nigdy wcześniej nie miały kontaktu z językiem SQL lub pisały już zapytania, ale chcą powtórzyć podstawową składnię

Jak przebiega kurs SQL online?

Kurs SQL online przebiega tak samo jak szkolenie stacjonarne. Uczestnicy oraz trener łączą się na kurs. Trener jest przez cały czas obecny. Przedstawia części teoretyczne i pomaga w rozwiązywaniu ćwiczeń w częściach praktycznych

Jak się przygotować do kursu SQL Server on-line?

Na kurs SQL potrzebny jest dostęp do serwera MS SQL Server, aplikacja SQL Server Management Studio oraz bazy danych AdventureWorks i Northwind. Aby mieć dostęp do środowiska możesz połączyć się z naszym komputerem przez zdalny pulpit lub zainstalować program na swoim komputerze.

W artykule Instalacja MS SQL Server przedstawiamy, w jaki sposób zrobić instalację.

Co się stanie, jeśli nie zadziała połączenie na kurs online?

Zawsze próbujemy pomóc Uczestnikom w połączeniu się na kurs. Jeśli nie będziemy mogli pomóc, gdyż np. nastąpiła awaria komputera, prądu, czy Internetu, znajdziemy dla Ciebie inny termin szkolenia.