9-dniowe szkolenie Analityk danych od podstaw

Szkolenie Analityk danych od podstaw

Ponad 500 praktycznych zadańAnaliza i raporty w Excelu, SQL i Pythonie Ćwiczenia na zajęciach i zadania do domu

W trakcie szkolenia poznasz język SQL oraz składnię języka Python.

Nauczysz się modelować procesy biznesowe w notacji BPMN oraz systemy w notacji UML.

9 dni i masz wiedzę potrzebną na stanowisku Analityka.

Działamy?

Szkolenie Python poziom średnio-zaawansowany
Szkolenie Python poziom średnio-zaawansowany
codi
W trakcie kursu poznasz kilka obszarów - Excel, SQL, Python oraz notację BPMN i UML

Kurs oparty o praktykę – już od pierwszej godziny szkolenia piszesz swój własny kod.

Małe grupy do 7 osób
5 470,00 zł netto (6 728,10 zł brutto)
9 dni nauki od 9:00 do 17:00

W programie szkolenia język SQL, składnia języka Python, planowanie i testowanie programu, przetwarzanie danych w bibliotece Pandas oraz notacja BPMN i UML.

Wybierz miejsce i termin szkolenia

Szkolenie Analityk danych od podstaw

Jeśli podoba Ci się zakres kursu, ale nie znajdujesz odpowiedniego terminu, napisz lub zadzwoń do nas. Spróbujemy znaleźć szkolenie i termin, którego potrzebujesz.

Wybierz lokalizację i termin szkolenia, aby zobaczyć dostępną liczbę miejsc.

Tego produktu nie ma na stanie i nie jest dostępny.

Poniżej znajdziesz konkretne terminy na poszczególne edycje kursu

wrzesień 2023 – 4-6 września, 18-20 września, 25-27 września
październik 2023 – 9-11 października, 16-18 października, 23-25 października
listopad 2023 – 6-8 listopada, 20-22 listopada, 27-29 listopada
grudzień 2023 – 4-6 grudnia, 11-12 grudnia, 18-20 grudnia

Program szkolenia Analityk danych od podstaw

Kurs, na którym przygotujesz się do roli Analityka danych

Zdobędziesz konkretne umiejętności, które wystarczą Ci do samodzielnego pisania prostych programów w języku Python oraz przetwarzania danych w języku SQL.

Poznasz język SQL oraz składnię języka Python i jego najważniejsze bibioteki do analizy danych. Nauczysz się programu MS Visio i modelowania procesów w Notacji BPMN oraz systemów w UML.

72 godziny ćwiczeń w obszarze analizy i programowania.


Ćwiczysz z nami?

zaawansowany system szkolenia
dekoratory, dziedziczenie klas

Część 1

Obsługa programu Excel

 1. Karty i narzędzia programu Excel
 2. Adresowanie komórek – względne, bezwzględne i mieszane
 3. Formuły i funkcje
  • Funkcje matematyczne
  • Funkcje daty i czasu
  • Funkcje statystyczne
  • Funkcje wyszukiwania i adresu
  • Funkcje tekstowe
  • Funkcje logiczne
 4. Wykresy – wstawianie i formatowanie wykresu
 5. Tabele przestawne i wykresy przestawne
 6. Sortowanie i filtrowanie danych
 7. Reguły sprawdzania poprawności danych
 8. Importowanie danych z bazy, pliku tekstowego i strony www

Język T-SQL w MS SQL Server

 1. Podstawowe pojęcia z obszaru relacyjnych baz danych
 2. Serwery bazodanowe
 3. Środowisko Microsoft SQL Server
 4. Aplikacja SQL Server Management Studio
 5. Relacje i relacyjny model bazy danych
 6. Klucze – główny i obcy
 7. Typy danych
 8. Konwersja typów danych
 9. Logika trójwartościowa

Część 2

Język T-SQL w MS SQL Server

 1. Wybieranie kolumn – instrukcja SELECT
 2. Filtrowanie wierszy – klauzula WHERE
 3. Klauzula TOP
 4. Eliminowanie duplikatów – słowo kluczowe DISTINCT
 5. Aliasy kolumn i tabel
 6. Operatory porównania
 7. Operatory SQL
 8. Warunki logiczne
 9. Hierarchia operatorów
 10. Sortowanie danych – klauzula ORDER BY
 11. Filtrowanie danych w wynikach zapytań
 12. Funkcje wbudowane
  • Funkcje arytmetyczne
  • Funkcje znakowe
  • Funkcje daty i czasu
  • Funkcja CASE – tworzenie wyrażeń
  • Funkcje CAST i CONVERT – konwersja jawna
 13. Funkcje agregujące i grupowanie
  • Zapytania agregujące – grupowanie
  • Funkcje agregujące
  • Filtrowanie grup – operator HAVING

Część 3

Język T-SQL w MS SQL Server

 1. Łączenie tabel
  • Złączenia – zasada działania złączeń tabel
  • Złączenie wewnętrzne INNER JOIN
  • Złączenie zewnętrzne prawostronne RIGHT OUTER JOIN
  • Złączenie zewnętrzne lewostronne LEFT OUTER JOIN
  • Pełne złączenie zewnętrzne FULL OUTER JOIN
  • Iloczyn kartezjański CROSS JOIN
 2. Łączenie zbiorów – UNION, UNION ALL, INTERSECT, EXCEPT
 3. Modyfikowanie danych
  • Wstawianie danych do tabeli
  • Usuwanie danych z tabeli
  • Aktualizowanie danych w jednej i w wielu tabelach
 4. Import danych do bazy z pliku .csv
 5. Eksport danych z bazy
 6. Tworzenie tabel – definiowanie kolumn i dobór typu danych
 7. Zastosowanie SQL w obszarze analizy danych
 8. Wykorzystanie funkcji operujących na datach, liczbach i tekstach w raportach
 9. Wykorzystanie widoków systemowych w bazach danych
 10. Formatowanie wyniku zapytania

Część 4

Podstawy języka Python

 1. Język programowania Python
 2. Instalacja Python i IDLE
 3. Shell i pliki programu pod IDLE
 4. Uruchamianie programu z pliku *.py
 5. Uruchamianie programu w IDLE
 6. Komentarze jednolinijkowe i wielolinijkowe
 7. Wyrażenia
 8. Typy liczbowe i zmienne typu liczbowego
 9. Zasady nazywania zmiennych
 10. Operatory i typy danych
  • Typy liczbowe
  • Operatory arytmetyczne
  • Kolejność wykonywania działań
  • Operatory porównania
  • Ciągi tekstowe (string)
  • Operacje na tekstach (łańcuchach)
  • Konwersja typu danych
  • Konwersja liczb na napisy
  • Konwersja napisów na liczby
 11. Typ logiczny (bool) i operatory logiczne

Część 5

Podstawy języka Python

 1. Używanie funkcji – funkcje wbudowane
 2. System pomocy
 3. Programy rozgałęzione
 4. Instrukcje warunkowe
 5. Pętle
  • Pętla FOR
  • Pętla WHILE
 6. Kolekcje
  • Listy
  • Krotki
  • Słowniki
  • Zbiory
 7. Obsługa wyjątków
 8. Tworzenie funkcji – podstawy
 9. Biblioteki, moduły, pakiety
 10. Obsługa skoroszytów Excela

Część 6

Python Biblioteka NumPy

 1. Biblioteka NumPy
  • Typy danych (int, string, date i inne)
  • Funkcje matematyczne i wektoryzacja
  • Funkcje statystyczne
  • Slicing, tablice wielowymiarowe
  • Dopasowanie wymiarów (broadcasting)
  • Fancy indexing
  • Filtrowanie tablic
  • Zmiana wymiarów (reshape)
  • Wektory, macierze i inne tablice
  • Funkcja array()
  • Reprezentacja tablic
  • Typ przechowywanych elementów
  • Tworzenie tablic specjalnego rodzaju
  • Łączenie tablic
  • Indeksowanie wektorów i macierzy
  • Indeksowanie tablic N-wymiarowych
  • Wyszukiwanie indeksów elementów spełniających zadane kryteria

Część 7

Python biblioteka Pandas

 1. Biblioteka Pandas
  • Odczyt danych z różnych źródeł (CSV, SQL)
  • Zapis danych
  • Obiekty pd.DataFrame i pd.Series
  • Wybieranie kolumn
  • Filtrowanie wierszy, podzbiory danych
  • Aktualizowanie danych, dodawanie kolumn
  • Grupowanie i sortowanie danych
  • Łączenie zbiorów przez indeks
  • Rysowanie wykresów z danych Pandas
 2. Agregacja danych
 3. Tworzenie ramek danych
  • Konstruktor klasy DataFrame
  • Importowanie ramek danych z plików i innych źródeł
  • Odczytywanie podstawowych informacji o ramkach danych
 4. Obiekty typu Series (zmienne)
  • Tworzenie i reprezentacja zmiennych
  • Zmienne typu data i czas
  • Zmienne jakościowe i porządkowe
 5. Obiekty typu Index (etykiety)
 6. Etykietowanie wierszy i kolumn
 7. Etykiety hierarchiczne
 8. Indeksowanie zmiennych i ramek danych
 9. Podsumowania ramek danych i zmiennych
 10. Sortowanie ramek danych
 11. Zmiana kształtu ramek danych
 12. Obserwacje brakujące None, NaN

Część 8

Notacja BPMN

 1. Omówienie, do czego służy notacja BPMN
 2. Narzędzia do modelowania procesów
 3. Omówienie elementów procesu
 4. Aktorzy biorący udział w procesie
 5. Modelowanie zdarzeń
  • Zdarzenia początkowe
  • Zdarzenia pośrednie
  • Zdarzenia końcowe
 6. Modelowanie zadań i podprocesów
 7. Bramki logiczne
  • Pojęcie żetonu
  • Bramka wykluczająca sterowana danymi
  • Bramka wykluczająca sterowana zdarzeniami
  • Bramka niewykluczająca
  • Bramka równoległa
  • Bramka wykluczająca sterowana zdarzeniami (wystąpienie)
  • Bramka równoległa sterowana zdarzeniami (wystąpienie)
 8. Obiekty łączące (łączniki)
 9. Obiekty obrazujące dane
 10. Grupy
 11. Kontenery
 12. Adnotacje
 13. Baseny i tory pływackie
 14. Przepływ komunikatów pomiędzy organizacjami

Część 9

Notacja UML

 1. Programowanie obiektowe
 2. Obszary zastosowania notacji UML
 3. Diagramy aktywności
 4. Diagramy maszyny stanowej
 5. Diagramy przypadków użycia
 6. Diagramy sekwencji
 7. Diagramy komunikacji
 8. Diagramy czasowe
 9. Diagramy struktury
 10. Diagramy klas
 11. Diagramy komponentów
 12. Diagramy wdrożenia
 13. Diagramy struktur złożonych
 14. Diagramy pakietów
 15. Diagramy obiektów
Konkretne kompetencje przydatne w pracy

Ponad 500 ćwiczeń z analizy, programowania i baz danych

Na 9-dniowym szkoleniu Analityk danych od podstaw doskonale poznasz język MS SQL i składnię języka Python. Nauczysz się tworzyć modele procesów biznesowych w notacji BPMN i diagramy w notacji UML.

Zobacz, czego konkretnie się nauczysz

biblioteka danych z kursu
termin szkolenia
 • poznasz lub przypomnisz sobie, jakie narzędzia dostępne są w programie MS Excel
 • nauczysz się tworzyć podsumowania w Excelu przy użyciu funkcji np. SUMA.JEŻELI, SUMA.WARUNKÓW
 • nauczysz się operacji na tekstach – złączania i rozdzielania tekstów
 • zobaczysz, w jaki sposób szybko przetwarzać dane przy użyciu tabel przestawnych
 • poznasz wykresy przestawne i zobaczysz, jak je wykorzystywać do graficznej analizy danych
 • nauczysz się importować dane do Excela z różnych źródeł np. z baz danych, plików tekstowych i stron internetowych
 • zobaczysz, w jaki sposób sprawdzić i wyczyścić dane przed importem
 • poznasz składnię języka MS SQL niezbędną do samodzielnej pracy w tym języku
 • nauczysz się odczytywać dane z bazy, filtrować je i sortować
 • poznasz metody czyszczenia danych w bazie np. usuwania duplikatów i znajdowania brakujących danych
 • nauczysz się używać funkcji wbudowanych w MS SQL Server
 • poznasz funkcje agregujące – nauczysz się grupować dane i robić podsumowania dla grup
 • zobaczysz, w jaki sposób odczytywać dane z jednej tabeli oraz z wielu tabel – nauczysz się łączyć tabele
 • nauczysz się importować dane do baz danych SQL Server i exportować je
 • zobaczysz, w jaki sposób szybko przeszukiwać bazy danych używając widoków
 • poznasz bibliotekę NumPy języka Python
 • nauczysz się odczytywać za pomocą biblioteki Pandas dane z rożnych źródeł np. z Excela
 • poznasz ramki danych biblioteki Pandas i nauczysz się wykorzystywać je do analizy i przetwarzania danych
 • zobaczysz, jakie są różnice pomiędzy przetwarzaniem danych w MS SQL Server a Pandas
 • nauczysz się tworzyć rozbudowane modele w notacji BPMN wykorzystując bramki logiczne, podprocesy i zdarzenia
 • poznasz wszystkie rodzaje diagramów używanych w notacji UML
Zobacz, co sądzą inni o naszych szkoleniach

Kursy polecane przez naszych Studentów

Dbamy o to, aby dostarczyć Uczestnikom naszych szkoleń dokładnie tego, czego oczekują.

Ze względu na małe grupy do 7 osób, masz bezpośredni kontakt z trenerem i możesz swobodnie zadawać pytania.

Przed zakończeniem każdego bloku ćwiczeń trener upewnia się, że wszyscy zrozumieli omawiamy materiał.

U nas nie zgubisz się w trakcie szkolenia.

Zobacz opinie

szkolenie
najlepszy kurs
Najlepsi trenerzy na rynku
Najlepsi trenerzy na rynku
Poznaj trenerów, którzy prowadzą szkolenia

Doświadczeni i sympatyczni trenerzy

Szkolenie Data Science w języku Python prowadzi trzech trenerów. Każdy trener jest świetnym specjalistą i potrafi w jasny i przejrzysty sposób przekazywać wiedzę.

Na szkoleniu poczujesz się komfortowo i zdobędziesz dużą dawkę wiedzy. Trenerzy dbają o zapewnienie miłej atmosfery i pilnują, aby każdy Uczestnik zrozumiał omawiane zagadnienia.

Tomek Majewski trener Avendi

Tomasz Majewski

Mój profil
Jarosław Olechno trener SQL

Jarek Olechno

Mój profil
Rafał Lelusz

Rafał Lelusz

Mój profil
codi
Rekomendowane szkolenia

Kontynuuj naukę programowania z nami

Programowanie to nie tylko język Python. W trakcie szkolenia podpowiemy Ci, jakie kompetencje są poszukiwane w obszarze IT i jakimi obszarami warto się zainteresować.
 
Polecamy kolejne poziomy programowania w języku Python lub inne szkolenia, których zakres może być dla Ciebie wartościowy.

Interesują Cię jedynie wybrane tematy?

Indywidualne konsultacje

Nasza oferta to nie tylko szkolenia ze ściśle ułożonym planem.

Jeśli chcesz poznać tylko część zagadnień dotyczących języka Python, możesz skorzystać z indywidualnych konsultacji stacjonarnie lub online.

W trakcie konsultacji trener jest dostępny wyłącznie dla Ciebie. Wytłumaczy Ci czym są dekoratory, na czym polega dziedziczenie klas, czy inne trudne zagadnienia języka Python.

Zarezerwuj konsultacje

Indywidualne konsultacje
Indywidualne konsultacje